Marx György
Marx György

2024. július 16. Kedd

Marx György

fizikus, csillagász

Születési adatok

1927. május 25.

Budapest

Halálozási adatok

2002. december 2.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1982. máj. 7.).

Életút

Az ELTE-n matematika-fizika szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1950), a fizikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1956), az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1982. máj. 7.). - A Pázmány Péter Tudományegyetem Csillagászati Tanszék gyakornoka (1948-1950), az Elméleti Fizikai, ill. az Atomfizikai Tanszék tanársegéde (1950-1952), egy. adjunktusa, egy. docense (1952-1961), egy. tanára (1961. aug. 10. - 1997. aug. 31.), emeritusz professzora (1997-2002); a tanszék vezetője (1970-1992). A bécsi egyetem c. egy. tanára (1968-tól).Nagyenergiájú fizikával, relativitáselmélettel, kvantumelmélettel fogl., a mo.-i részecskefizikai kutatások elindítója. Orosz és amerikai fizikusoktól függetlenül felfedezte a nagy jelentőségű ún. leptonszám-megmaradási törvényt, amely szerint az elemi részek bomlása során a leptonok és antileptonok számának különbsége állandó marad. Jelentősek a szigetelőkben érvényes elektromágneses tér energiaimpulzus-tenzoraival kapcsolatos kutatásai, majd a variációs elv alkalmazásával sikerült meghatároznia a ponderomotoros erő sűrűségének kifejezését, kidolgozta továbbá az anizotróp tömegek kovariáns dinamikáját. Csillagászati kutatásai során elsőként számította ki a Föld és a Nap neutrinó-fluxusát, elsőként mutatott rá a centrális hőmérséklet fluxusérzékenységére. Megbecsülte a csillagok által eddig produkált neutrinó-sűrűséget és rámutatott arra, hogy a neutrinó-sugárzás megfigyelése dönthet a hideg vagy a meleg ún. presztelláris anyag lehetősége között. Tud. ismeretterjesztő és népszerűsítő, ill. tudománytörténeti tevékenysége is kiemelkedő.

Főbb művei

F. m.: Nemsztatikus gravitációs terek. Budapest,1950
Elméleti fizikai feladatok. Budapest,1951
Classical Motion of the Nucleons in a Scalar Meson Field. Acta Physica 1955
Relativisztikus dinamika. Budapest,1956
Kvantummechanika. Budapest,1957
Kvantummechanika. Budapest,1965
Kvantummechanika. Praha,1965
Túl az atomfizikán. Budapest,1960
Túl az atomfizikán. Bratislava,1963
Lectures on the Weak Interactions of Matter. Mexico City,1965
Statisztikus mechanika. Budapest,1965
Collective Excitations of Nuclei. New York,1965
Jövõnk az univerzum. Budapest,1969
A leptontöltés megmaradása. Fizikai Szemle h.n.,1971
A kimeríthetetlen anyag. Budapest,1975
Életrevaló atomok. Budapest,1978
Jövõidõben. Budapest,1979
Atomközelben. Budapest,1980
A bűvös kocka. Budapest,1981
A bűvös kocka. Szófia,1983
A bűvös kocka. Budapest,1987
Az Univerzum termodinamikája. Budapest,1983
The Voice of the Martians. Budapest,1994
Atommag-közelben. Szeged,1996
Szilárd Leó. Budapest,1997
A marslakók érkezése. Budapest,2000.

Irodalom

Irod.: M. Gy.-öt köszöntik tanítványai. Fizikai Szemle 1987
Berényi Dénes:M. Gy. 70 éves.
Pál Lénárd:Baráti köszöntés. Fizikai Szemle h.n.,1997

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője