Máthé Imre
Máthé Imre

2022. szeptember 25. Vasárnap

Máthé Imre, id.

agrobotanikus

Születési adatok

1911. január 21.

Debrecen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1993. május 2.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1970. febr. 4.).

Életút

Fia Máthé Imre ifj. (1942) biológus, botanikus, gyógyszerész és Máthé Ákos (1947) kertészmérnök. - A debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1933), természetrajz-vegytan szakos tanári okl. (1934), a florisztikai növényföldrajz tárgykörében magántanári képesítést szerzett (1940), a biológiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1970. febr. 4.). - A debreceni Tisza István Tudományegyetem Növénytani Int. demonstrátora, gyakornoka (1931-1934), tanársegéde (1934-1938), egy. adjunktusa (1938-1941); magántanára és az int., ill. a botanikus kert vezetője (1941-1944). A Debreceni Ref. Koll. Gimn.-ának r. tanára (1936-1942), a Debreceni Mg.-i Akad.-n a növénytan előadó tanára (1942-1943), főisk. int.-i tanára (1943-1944), a kolozsvári Mg.-i Főisk.-n a (1944), a keszthelyi Mg.-i Főisk.-n (1944-1945), a M. Agrártud. Egyetem Debreceni Mezőgazdaság-tud. Karán a növénytan ny. rk. tanára (1946-1949). Az Agrártud. Egyetem Növénytani Tanszék ny. r. tanára (1949-1952), egy. tanára (1952-1957) és a tanszék vezetője (1950-1956); közben az egyetem rektora (1950-1951, 1955-1956), tud. rektorh.-e (1954), hamis vádakkal az egyetemről távozni kényszerült (1957). A Gyógynövénykutató Int. tud. munkatársa (1957-1964), az MTA vácrátóti Botanikai Kutatóint. tud. tanácsadója (1964-1981).Gyomnövénykutatásokkal fogl., alapvetően új eredményeket ért el a búza mo.-i gyomnövényeinek származására vonatkozóan, ill. a gyomnövények kémiai összetételének és hatóanyagainak feltárása terén. Feldolgozta az Ohat-erdő vegetációját, kutatásokat végzett a Körös-vidék liget- és szikes erdőiben, jelentősek az öntözés és árasztás nélküli riszkísérletei. Elvégezte Mo. réttársulásainak cönológiai és ökológiai feldolgozásáta, továbbá fogl. Mo. flóraelem-analízisével, a Tiszántúl flórájával, vmint a különböző vadontermő gyógynövények kémiai összetételével.

Főbb művei

F. m.: A hortobágyi Ohat-erdõ vegetációja. Botanikai Közlemények 1933
A Tiszántúl flórája. Debrecen,1938
Magyarország flóraelem-csoportjainak életforma-összetétele. Tiscia,1942
A búza magyarországi gyomnövéyneinek származása. Mezõgazdasági kutatások1943
A növényföldrajz alapjai. Budapest,1952
A rétek és legelõk, valamint a gyepszakaszok botanikai problémái. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei 1954
Vegetációtanulmányok a nógrádi flórajárás területén, különös tekintettel rétjeinek, legegelõinek ökológiai viszonyaira. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei h.n.,1956
A kamilla magyarországi termelõhelyei. MTA Biológiai Csoportjának Közleményei 1960
Réttipológiai tanulmányok a Mátra fennsíkján. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei 1960
A kamilla évjáratonkénti és tánakénti fejlõdési és hatóanyag-változásai. Botanikai Közlemények 1962
Az orvosi csucsor. Solanum laciniatum L. In: Magyarország kultúrflórája Budapest,1965
Adatok egy búzatábla fitomassza produkciójához.MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei 1968
A réti ecsetpázsit. Alepecurus pratensis L. In: Magyarország kultúrflórája Budapest,1968
Növények, növényegyüttesek produkcióvizsgálata különbözõ környezeti körülmények között. Agrártudományi Közleménnyek h.n.,1971
A réti komócsin. Phleum pratense. In: Magyarország kultúrflórája Budapest,1972
Medical Plants in the Hungarian Flora. Herba Hungarica h.n.,1987.

Irodalom

Irod.: Kovács Margit:M. I. Magyar Tudomány h.n.,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője