Mátrai László
Mátrai László

2021. május 14. Péntek

Mátrai László

filozófus

Születési adatok

1909. január 17.

Budapest

Halálozási adatok

1983. november 7.

Budapest


Család

Felesége Zemplén Jolán tudománytörténész.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen m.–német szakos tanári (1929) és bölcsészdoktori okl. (1931), a kultúrfilozófia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1939), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1962. ápr. 6.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtára, ill. a bp.-i Egy. Könyvtár segédőre, őre (1933–1945), főig.-ja (1945–1980). A bp.-i Eötvös Collegiumban a filozófia óraadó tanára és a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1939–1944), a filozófia ny. r. tanára (1946–1948). Az ELTE BTK Filozófiatörténeti Tanszék egy. tanára (1964–1980) és a tanszék vezetője (1973–1980). A Bp.-i Pedagógiai Főisk.-n a logika előadója (1949–1951). – Pályája elején, mint a Nyugat körül csoportosuló fiatal esszéíró nemzedék tagja elsősorban szellemtörténeti alapállásból bírálta a kor szélsőséges irracionalizmusát. A II. vh. után érdeklődése filozófiatörténeti kérdések felé fordult, jelentős eredményeket ért el a kortárs filozófiai irányzatok marxista interpretációja terén. – A párizsi Institut International de Philosophie tagja (1937-től), alelnöke (1972-től). A M. Filozófiai és a M. Pszichológiai Társaság titkára. Az MTA II. Oszt.-a titkára (1953. máj. 30.–1955. máj. 28., 1960. jún. 8.–1970. febr. 4.), elnöke (1970. febr. 4.–1979. máj.). Az International Union of History and Philosophy of Sciences. Division of Logic, Methodology and Philosophy m. nemzeti biz.-ának elnöke. – Baumgarten-jutalom (1940), Baumgarten-díj (1942), Munka Érdemrend (1955), Munka Érdemrend (arany, 1955; 1969, 1970), IFLA-érdemrend (1972), Állami Díj (1975), Szoc. Mo.-ért (1981). – A Világosság c. folyóirat főszerkesztője (1957–1967), a szerkesztőbiz. elnöke (1967-től). A Filozófiai Írók Tára c. könyvsorozat szerkesztője (Fogarasi Bélával, Lukács Györggyel, 1951-től).

Főbb művei

F. m.: A jelenkori esztétika fő arányai. (Bp., 1931)
Modern gondolkodás. (Bp., 1938)
Élmény és mű. (Bp., 1940
új kiad. 1973)
Jellemtan. (Bp., 1943)
Haladás és fejlődés. (Bp., 1947)
Pietro Pomponazzi és a „duplex veritas”. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1949. ápr. 13.)
Gondolkodás és szabadság. (Bp., 1961)
Haladás és hanyatlás problémái a kulturhistóriában. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1964. jún. 12.
MTA Társadalom-Történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1965)
Alapját vesztett felépítmény. (Bp., 1976)
A kultúra történetisége. Vál. tanulmányok és cikkek. (Bp., 1977)
Műhelyeim története. Visszaemlékezések. (Bp., 1982).

Irodalom

Irod.: rod.: Fukász György: M. L. hatvan éve. (Magyar Filozófiai Szemle, 1968)
Kőhalmi Béla: M. L. hatvanéves. (Magyar Könyvszemle, 1968)
M. L. Interjú helyett. (Valóság, 1970)
Hermann István: M. L. (Magyar Tudomány, 1983)
Tarnai Andor: M. L. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013