Medgyessy Pál
Medgyessy Pál

2022. augusztus 10. Szerda

Medgyessy Pál

matematikus, tudománytörténész, bibliográfus

Születési adatok

1919. október 10.

Egercsehi-Bányatelep, Heves vármegye

Halálozási adatok

1977. október 8.

Budapest

Temetési adatok

1977. október 19.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Medgyessy György gyógyszerész, Varga Jolán (†1947). F: 1952-től Kormos Éva tanár. Leánya: Medgyessy Éva (1953–). 2. Belea Gyöngyi matematikus.

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte (1929), a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban éretts. (1937). Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. (1942), a Debreceni Tudományegyetemen természettudományi doktori okl. szerzett (1950), a matematikai tudományok kandidátusa (1955), doktora (1973).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvostudományi Kar Fizikai Intézete gyakornoka, tanárjelöltje (1941–1942), a Magyar Optikai Művek (MOM) optikai számolója (1942), a II. világháborúban nem hadműveleti beosztásban frontszolgálatot teljesített (1942–1944), a Szovjetunióban hadifogságban volt (1944–1946).

A DOTE Fizikai Intézete gyakornoka (1948–1949), a Kísérleti Fizikai Intézet egy. tanársegéde (1950–1951). Az MTA–TMB-n Rényi Alfréd aspiránsa (az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetében, 1951–1954), az MTA Matematikai Intézet Valószínűségszámítási Osztályának tud. munkatársa (1954–1961), tud. főmunkatársa (1961–1973), tud. tanácsadója (1973–1977).

Valószínűségszámítással, matematikai statisztikával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a valószínűség-eloszlásfüggvények felbontási problémáinak kutatásában. Alapvető megállapításokat tett a valószínűségszámítás, ill. a matematikai eloszlásfüggvények biológiai és orvosi alkalmazásai terén. Nevéhez fűződik az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) matematikai részének modernizálása és átdolgozása. Számos bibliográfiát is szerkesztett, tudománytörténeti munkássága is értékes. Népszerű dolgozatokat írt – többek között – az ókori egyiptomi piramisok rejtélyeiről a korai kínai matematikáról és asztrológiai érdekességekről.

Elismerés

Akadémiai Díj (1963).

Főbb művei

F. m.: Demonstration of Lissajous Figures. (American Journal of Physics, 1949)
Készülék egyirányú rezgések eredőjének szemléltetésére. (Fizikai Szemle, 1951)
A Galton-féle deszkával kapcsolatos néhány problémáról. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1952 és külön: Bp., 1953) Valószínűség-eloszlásfüggvények keverékének felbontása összetevőire. – Új készülék Fourier-szintézis és analízis valamint hasonló sorfejtési feladatok elvégzésére. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1953 és mindkettő külön: Bp., 1954)
Valószínűség-eloszlásfüggvények keverékének felbontása összetevőire. Kand. értek. (Bp., 1954)
Valószínűségszámítás. Vincze Istvánnal. (Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára. 59. Bp., 1954)
Szorzatintegrálás, Fourier-szintézis és hasonló feladatok elvégzése kvadrát-planiméter és egy új készülék kombinációjának segítségével. – Diszkrét valószínűség-eloszlások keverékének felbontása összetevőikre. – Újabb eredmények valószínűség-eloszlásfüggvények keverékének összetevőire bontásával kapcsolatban. – A kémiai frakcionáló megosztás matematikai tárgyalása nem teljes diffúzió esetén. Többekkel. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1954 és mindegyik külön: Bp., 1955)
A valószínűségszámítás néhány gyakorlati alkalmazása. Vincze Istvánnal. (Természet és Társadalom, 1954)
Közelítő eljárás Cauchy-sűrűségfüggvények keverékének összetevőkre bontására. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1955 és külön: Bp., 1956)
Stabilis valószínűség-sűrűségfüggvényekre fennálló parciális differenciálegyenletek és alkalmazásaik. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1956)
Egy mechanikai függvényszintetizátor. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1957)
Valószínűségszámítás. Egy. segédkönyv. Takács Lajossal. (Műszaki matematikai gyakorlatok. Bp., 1957
2. kiad. 1966
3. kiad. 1973)
Magyarországon 1901-től 1957-ig megjelent matematikai tárgyú könyvek és jegyzetek bibliográfiája. Összeáll. Czipszer Jánossal. (Bp., 1958)
Partial Integro-Differential Equations for Stable Density Functions and Their Applications. (Publicationes Mathematicae, Debrecen, 1958)
Jaglom, Iszaak Mojszejevics–Hincsin, Alekszandr Jakovlevics: Az információelmélet matematikai alapjai. A magyar kiadást szerk. Éltető Ödön. Ford. M. P. (Bp., Műszaki, 1959)
Modern matematika mérnököknek. I–II. köt. Szerk. Beckenbach, Edwin Ford. Ford. Farkas Miklós és M. P. A bibliográfiát kiegészítette Fényes Tamás, Heppes Aladár és M. P. (Bp., Műszaki, 1960–1965)
Decomposition of Superpositions of Distribution Functions. Monográfia. (Bp., Akadémiai, 1961)
Diszkrét valószínűség-eloszlások áttranszformálása sűrűségfüggvénnyé. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1961)
Két elv fotografikusan regisztrált változó mennyiség adott függvényének közvetlen regisztrálására. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1962)
Külföldi szakfolyóiratok az Akadémiai Kiadónál megjelent önálló matematikai munkákról. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1962)
On the Interconnection between the Representation Theorems of Characteristic Functions of Unimodal Distribution Functions and of Convex Characteristic Functions. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1963)
Eloszlás- és sűrűségfüggvény-grafikonok alakjának jellemzéséről. 1–2. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1963–1967)
Egy konvolúciós típusú integrálegyenlet numerikus megoldása és ennek felhasználása Gauss-függvény szuperpozíciók felbontására. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1966)
On a New Class of Unimodal Infinitely Divisible Distribution Functions and Related Topics. (Studia Mathematica, 1967)
Sűrűségfüggvény-szuperpozíciók felbontásának egy, lényegileg új módszeréről. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1967)
Gauss-függvénykeverékek numerikus felbontására szolgáló egyik eljárás javításáról. Varga Lászlóval. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1968)
Rényi Alfréd munkássága. Összeáll. (MTA III. Osztálya Közleményei, 1971 és külön: Bp., 1971)
Inkorrekt matematikai problémák vizsgálatának jelen állásáról, különös tekintettel I. fajú operátoregyenletek megoldására. Áttekintés. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1971)
Sűrűségfüggvények és diszkrét eloszlások szuperpozíciójának felbomlása. Doktori értek. (Bp., 1972)
Matematikatörténeti mendemondák. A Cheops-piramis matematikája. (Természet Világa, 1973)
A matematikatörténet árnyékában. A Ji-King matematikája. Medgyessyné Belea Gyöngyivel. (Természet Világa, 1975)
Decomposition of Superpositions of Density Functions and Discrete Distributions. Monográfia. (New York, 1977)
„Tudományos kísértetjárás.” Asztrológia és statisztika. Medgyessyné Belea Gyöngyivel. (Természet Világa, 1978)
Mágikus négyzetek. (Természet Világa, 1981).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1977. okt. 11.–Népszabadság, 1977. okt. 13.)
A sokoldalú tudós, M. P. emlékezete. (Magyar Nemzet, 1977. nov. 2.)
Gazda István: Elhunyt M. P. (Természet Világa, 1978)
Rostás Zoltán: M. D., a sokoldalú matematikus. (Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, 1997)
Sain Márton: Matematikatörténeti abc. (6. kiad. Bp., 1993).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője