Menyhárth Gáspár
Menyhárth Gáspár

2021. október 17. Vasárnap

Menyhárth Gáspár

jogász

Születési adatok

1868. január 6.

Ekel, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1940. július 30.

Budapest


Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jog- (1891) és államtud. doktori okl. szerzett (1892), ügyvédi vizsgát tett (1895), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1898), az MTA tagja (l.: 1937. ápr. 29.).

Életút

Kolozsvárott ügyvéd (1895–1911). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1898–1911), az ausztriai magánjog ny. r. tanára (1911–1919), a Bp.-re menekült kolozsvári tudományegyetemen az ausztriai magánjog ny. r. tanára és a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1919–1921). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen az ún. részszerű (ausztriai) magánjog (1921–1928), majd a m. magánjog ny. r. tanára (1928–1939) és a tanszék vezetője (1921–1939); közben az egyetem rektora (1921–1922), rektorh.-e (1922–1923), az Állam- és Jogtud. Kar dékánja (1927–1928), dékánh.-e (1928–1929). – A magánjog különböző részeivel fogl., elsősorban a családjog és a kötlemi jog területén ért el jelentősebb eredményeket. A m. ált. Ptk. tervezetét előkészítő állandó biz. tagja. – Ogy.-i képviselő, a Felsőház tagja (1929–1932). – Az MTA Jogtud. Biz. meghívott tagja (1930–1937), tagja (1937–1939). A szegedi Dugonics Társaság és a szegedi Mikes Irodalmi Társaság elnöke. – A Jog c. folyóirat szerkesztője (1936–1940).

Főbb művei

F. m.: Az özvegyi jog. (Kolozsvár, 1894)
A jogcselekmények, különösen az ajándékozás hatálytalanításáról csődön kívül. (Kolozsvár, 1905)
Dolgozatok a magánjog köréből. (Kolozsvár, 1905)
Az utóöröklséről. Észrevételek a polgári törvénykönyv tervezetére. (Jogállam, 1906)
Telekkönyvi reformok. (Jogállam, 1907)
Az elbirtoklás az osztrák általános polgári törvénykönyv alapján. (Kolozsvár, 1910)
Az atyasági keresetről az osztrák polgári törvénykönyvben. (Kolozsvár, 1912)
Az osztrák általános polgári törvénykönyv. Jelenlegi érvényében. (Bp., 1914)
Az osztrák átalános polgári törvénykönyv magyarázata. I–II. (Bp., 1914)
Elévülés és záros határidő. (Kolozsvár, 1917)
Kötelmi jog. Egy. tankönyv. (Bp., 1918)
A kötelesrész kielégítésének módjáról. (Szeged, 1931)
Fajlagos kötelem. (Bp., 1932)
Adalékok az értékpapír fogalmához. (Polner Ödön Emlékkönyv. II. Szeged, 1935)
A családfenntartás elve legújabb jogunkban. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1938. márc. 14.
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Juridico–Politica, 1941).

Irodalom

Irod.: M. G. Emlékkönyv. (Szeged, 1938).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013