Michelberger Pál
Michelberger Pál

2024. június 21. Péntek

Michelberger Pál

gépészmérnök

Születési adatok

1930. február 4.

Vecsés, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2014. április 11.

Budaörs, Pest megye


Család

Sz: Michelberger Pál (†1967) üvegcsiszoló-segéd, Komáromi Mária. F: 1957-től Torma Ilona, az Ikarusz Gyár műszaki tisztviselője. Leánya: Michelberger Ágnes (1958–); fia: Michelberger Pál (1964–).

Iskola

Elemi iskoláit Vecsésen végezte, a budapesti (kőbányai) Szent László Gimnáziumban éretts. (1948). A BME Gépészmérnöki Karán (1948–1951), Hadmérnöki Karán tanult (1951–1952), gépészmérnöki okl. szerzett (1952), doktorált (1961); a műszaki tudományok kandidátusa (1960), doktora (1971), az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1990. máj. 21.). Az MLEE általános tagozatán végzett (1964). 

Életút

A BME Hadmérnöki Kar Repülőgépgyártás-technológiai Tanszéke tanársegéde (1952–1955), egy. adjunktusa (1955–1956); főhadnagyi, majd századosi rangfokozatban (1952–1956). A Kar megszüntetése után a BME Gépészmérnöki Kar Repülőgépek Tanszéke egy. adjunktusa (1957–1963), egy. docense (1963–1968), az újabb átszervezés után a Közlekedésmérnöki Kar Mechanika Tanszéke, ill. Járműváz- és Könnyűszerkezetek Tanszéke egy. tanára (1968. júl. 1.–2000. dec. 30.) és a Tanszék vezetője (1969–1995), emeritusz professzora (2001-től). Az MTA–BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport vezetője (1996–2000); a Kar dékánhelyettese (1968–1971), dékánja (1985–1990), a BME rektora (1990–1994). Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár tervezőmérnöke (1956–1957 és 1957–1960), főstatikusa (1960–1963), főkonstruktőre (1963–1964), műszaki tanácsadója (1968–1991), az igazgatótanács tagja (1991–1995), egyúttal az Autó- és Traktoripari Tröszt Távlati Főosztályának vezetője (1964–1967) és mb. igazgatója (1966). A Magyar Suzuki Rt. műszaki tanácsadója (1991–1994), a Knorr Bremse Hungary műszaki tanácsadója (1996-tól), a MÁV Rt. Tudományos Tanácsának elnöke (1997–2002). Az MTA–TMB-n Rudnai Guido aspiránsa (1954–1957). 

Az MTA alelnöke (1993. máj. 13.–1999. máj. 3.), az MTA Elnökség tagja (1992–2008). Az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Gépszerkezettani Bizottsága elnöke, Közlekedéstudományi és Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Bizottsága tagja. A Kossuth- és Állami (Széchenyi-) Díj Bizottság tagja (1984–1993 és 1996-tól). 

Alkalmazott mechanikával, elsősorban járművek tervezésével, szerkezetanalízisével, rugalmas vázszerkezetek dinamikai vizsgálatával foglalkozott. Jelentős szerepet vállalt az új Ikarus autóbusztípusok szilárdsági és élettartami méretezésében, részt vett a kocsik tervezésében, statikus és dinamikus feszültségvizsgálataiban, az ezzel kapcsolatos szilárdsági számítások és kísérletek irányítója. Úttörő eredményeket ért el a gyártási folyamat és a szilárdsági analízis összekapcsolása, ill. a gyártási feszültségek sztochasztikus kezelése terén. 

Elismertség

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) társelnöke (1976–1990), alelnöke (1990–1993). Az MTESZ elnöke (1998–2002). Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) tagja (1992–1995), az Országos Akkreditációs Bizottság tagja (1994-től). A Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke (2001–2004).

 

Az Orosz Közlekedéstudományi Akadémia (1992-től), a londoni Európai Akadémia (1993-tól), a salzburgi Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja (1998-tól). A Magyar Mérnökakadémia tagja (1991-től). A FISITA alelnöke (1978–1992), elnöke (1992–1994) és a vb tagja (1996-tól). 

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1994), a Magyar Érdemrend középkeresztje (a csillaggal, 2012).

 

Pattantyús Ábrahám Géza-díj (1973), FISITA Emlékérem (1978), Eötvös Loránd-díj (1994), Széchenyi-díj (1995), Benedikt Ottó-díj (1998), Pázmány Péter-díj (1999), Eötvös József-díj (2000), a Magyar Mérnökakadémia emlékgyűrűje (2005), Akadémiai Aranyérem (2006), In Memoriam Gábor Dénes Kitüntetés (2009).

 

A Szent István Egyetem (2011), a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (2011), az Óbudai Egyetem díszdoktora (2012). 

Szerkesztés

Az Acta Technica felelős szerkesztője (1986-tól). A Járművek, Mezőgazdasági Gépek c. folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke, a Periodica Polytechnica, az International Journal of Vehicle Design és a Vehicle System Dynamics szerkesztőbizottságának tagja. 

Főbb művei

F. m.: Vasúti kocsik és autóbuszok oldalfalának számítása hajlításra. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1959)
Erőjáték autóbusz-karosszériákban. Kand. értek. (Bp., 1959)
Berechnung gewisser Vierendeel-Träger in Seitenwänden von Eisenbahnwagen und Omnibussen. (Periodica Polytechnica, 1959)
Az Ikarus 66-os városi autóbusz. Szóró Jánossal. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1960)
Önhordó autóbusz-karosszériák tökéletesítése. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1960)
Die Untersuchung von Autobussen mit Bodenrahmen oder Fahrgestell auf Verdrehung. – Quasisymmetrische Dimensionierung asymmetrischer – Fahrzeug – Konstruktionen. (Acta Technica, 1961)
Ellipszis keresztmetszetű, vékonyfalú csövek szilárdsági és stabilitási vizsgálata. – A közlekedési igények hatása az autóbusz-karosszériák kialakítására. Erdélyi Gyulával. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1961)
Könnyűszerkezetek szilárdságtana. Rudnai Guido előadásai alapján írta Szilágyi Lászlóval. (A Mérnöktovábbképző Intézet jegyzetei. Bp., 1961
4. kiad. 1967)
Autóbusz-karosszériák gyártása. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1962)
Ausztenites, krómnikkel acélok forgácsolhatóságának megjavítása. Rudnai Guidóval. (MTA VI. Osztálya Közleményei, 1962)
Verallgemeinierung der Perturbationsmethode und ihre Anwendung auf quasisymmetrische Konstruktionen. – Wirkung der Türöffnungen auf das Kräftespiel von Autobuskarosserien. – Belastung durch Auflagerpunkt-Bewegungen von Trägern mit vielen Auflagern. (Periodica Polytechnica, 1962)
Az ajtónyílások hatása az autóbusz-karosszériák erőjátékára. – Vékonyfalú elliptikus csövek közelítő szilárdsági számítása. Szilágyi Lászlóval. (A BME Évkönyve, 1962)
Rácsos szerkezetű autóbusz oldalfalak modellvizsgálata. – Padlóvázas és alvázas autóbuszok csavarása. – Kváziszimmetrikus járműszerkezetek méretezése. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1962)
Die von Montage-Ungenauigkeiten stammenden Innenkräfte bei dem Zusammenbau von Fahrgestell und Wagenkasten eines Autobusses. (Acta Technica, 1963)
Das Kräftespiel einer infolge der Türöffnung unsymmetrischer Omnibuskarosserie mit elastischen Querträgern. (Periodica Polytechnica, 1963)
Az Ikarus Gyár új autóbusztípusai. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1963 és Közlekedéstudományi Szemle, 1963)
Autóbusz-kocsiszekrények minőségjavítására kidolgozott eljárások hatékonysága. Nádasi Endrével. – Autóbusz-karosszériák vázszerkezetének könnyűfém alkalmazással elérhető súlycsökkentése. Martényi Sándorral. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1963)
Néhány tervezési szempont és műszaki adat az Ikarus Gyár autóbusztípusairól. (A jövő mérnöke, 1963. 38.)
Auswahl der Fertigungstoleranzen beim Zusammenbau von Wagenkasten und Fahrgestell an Autobussen mit Fahrgestell. Körmendy I.-vel. (Periodica Polytechnica, 1964)
Az ajtónyílás okozta zavaró terhelés csillapodása alvázas és padlóvázas autóbuszoknál. – A könnyűszerkezetek szilárdságtani sajátosságai és méretezésük néhány kérdése. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1965)
Könnyűszerkezetek szilárdságtana. Egy. jegyz. Rudnai Guidóval. (Bp., 1965
3. jav. kiad. 1971)
Járműszerkezetek előfeszítésének néhány kérdése. (MTA VI. Osztálya Közleményei, 1966)
Esztétikai fejlődés a magyar autóbuszgyártásban. Finta L.-lel. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1966)
Berechnung der inneren Kräfte quadratisch symmetrischer Trägerroste. – Berechnung der inneren Kräfte quadratisch symmetrischer Trägerroste mit Hilfe der linearen Transformation. (Periodica Polytechnica, 1967)
Sztatikai modellválasztás autóbusz-kocsiszekrények tervezésénél. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1967)
Az egyetemen folyó konstruktőrképzés az iparból szemlélve. (Pedagógiai Közlemények, 1967)
Válogatott fejezetek a könnyűszerkezetek szilárdságtanából. A jármű- és kocsiszekrény-szerkesztő szakmérnöki hallgatók számára. (A Mérnöktovábbképző Intézet jegyzetei. Bp., 1968)
Kocsitestek. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1968)
Könnyűszerkezetek tervezése és méretezése. Rudnai Guidóval. A jármű- és kocsiszekrény-szerkesztő szakmérnöki hallgatók számára. (A Mérnöktovábbképző Intézet jegyzetei. Bp., 1968)
A jármű-vázszerkezetek, kocsiszekrények sztatikai számításának néhány kérdése. (MTA VI. Osztálya Közleményei, 1968)
Kocsitestek. Szakmérnöki jegyz. (A Mérnöktovábbképző Intézet jegyzetei. Bp., 1968)
Einige Probleme der Berechnung der statisch unbestimmten Fahrzeugkonstruktionen nach dem Kraftgrössenverfahren. (Acta Technica, 1968)
Jármű-vázszerkezetek sztatikai méretezése. Doktori értek. (Bp., 1970)
Gépjárműszerkezetek méretezése. Többekkel. (Bp., 1972)
Mechanika. Egy. jegyz. Sályi Bélával. (A BME Közlekedésmérnöki Kar kiadványa. Bp., 1973)
Auswirkung der Fertigungs- und Montierungsungenauigkeiten auf die Beanspruchung der Stabkonstruktionen. (Acta Technica, 1973)
A mechanika oktatása és a számítógép. (Felsőoktatási Szemle, 1974)
Könnyűszerkezetek a jármű- és gépiparban. Többekkel. (Bp., 1976)
Műszaki tudományközi műhely és vitafórum az alkalmazott matematika és a számítástechnika talaján. Fazekas Ferenccel. (Felsőoktatási Szemle, 1978)
Könnyűszerkezetek. Egy. jegyz. Fekete Attilával. (Bp., 1982)
Exportorientált iparvállalati fejlesztési stratégia a magyar autóbuszgyártásban. Többekkel. (Közgazdasági Szemle, 1982)
A magyar autóbuszgyártás középtávú műszaki fejlesztési stratégiájáról. Többekkel. (Közgazdasági Szemle, 1983)
Járműgyártás és jármű-dinamikai kutatások. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1983. márc. 1.
Értekezések, emlékezések. Bp., 1984)
Mechanika. V. köt. Válogatott fejezetek. Egy. jegyz. Horváth Sándorral. (Bp., 1985)
Az automobilizmus jövője. Szubjektív helyzetértékelés. Farkas Tamással. (Természet Világa, 1985)
A modellezés és tervezés viszonya a haszonjárművek dinamikai analízisében. Többekkel. (Gép, 1988)
Kinematika és kinetika. Egy. tankönyv. Írta és szerk. Sályi Bélával és Sályi Istvánnal. (Bp., 1991)
Közlekedés, környezet, mérnöki felelősség. (Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1991. szept. 23.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1993)
Közlekedés – környezet – mérnöki felelősség. (Magyar Tudomány, 1992)
Posztgraduális tantervfejlesztés a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán. Kövesné Gilicze Évával, Tánczos Lászlónéval. (Közlekedéstudományi Szemle, 1992)
Járműépítésben használatos anyagok anizotrópiájának vizsgálata. Berke Péterrel. – Repülőgép-hajtóművek rezgésmérése. Berke Péterrel, Ferencz Beatrixszel. (Anyagvizsgálók Lapja, 1993)
Közforgalmú közlekedés vagy egyéni gépjármű-közlekedés? – A terhelés nagyságának, időtartamának és a terhelésváltozás irányának szerepe. Berke Péterrel. (Városi Közlekedés, 1994)
FISITA’94. Automobile in Harmony with Human Society. (Automobiltechnische Zeitschrift, 1994)
A megbízhatóság, a feszültséganalízis és a meghibásodások megelőzésének komplex egysége. Berke Péterrel. (Anyagvizsgálók Lapja, 1994)
Műszaki tudomány – műszaki fejlesztés – mérnökképzés. (Magyar Tudomány, 1995)
A gépjármű-közlekedés kihívásai az évezred végén. – A GAK-22 Dino rövid története. (Járművek, építőipari és mezőgazdasági gépek, 1995)
Menetstabilitás-növelő rendszer robusztus tervezése többtagú járművekre. Bokor Józseffel, Palkovics Lászlóval. (Járművek, építőipari és mezőgazdasági gépek, 1996)
Műszaki fejlődés, mérnökképzés, európaiság. (Technikatörténeti Szemle, 1996)
A társadalom új elvárásai a közúti közlekedéssel szemben, kihívás a mérnöki társadalom felé. – A közlekedés hatása az ipar feladataira. 1–2. (Járművek, építőipari és mezőgazdasági gépek, 1998)
A régiók, a gazdaság és a közlekedés. (Közúti és mélyépítési szemle, 1998)
A tudományos módszerek alkalmazásának új trendje. (Gépgyártástechnológia, 1998)
A szubjektív kockázati tényezők csökkentése. (Magyar Tudomány, 1999)
Közlekedés, szállítás. A társadalom, a technika és a környezet kölcsönhatása. (Közúti és mélyépítési szemle, 1999)
A közlekedés és technika infrastruktúrája. Stratégiai kutatási program. (Városi Közlekedés, 2000)
Közlekedési stratégia a 21. század elején. (Magyar Tudomány, 2000)
Ipar és tudomány. (Fizikai Szemle, 2002)
Paraméter-érzékenységi vizsgálatok járművek dinamikus igénybevételre történő méretezésénél. Többekkel. – Közlekedés, szállítás. A társadalom, a technika és a környezet kölcsönhatása és befolyása a műszaki felsőoktatásra. Nándori Ernővel. (Gép, 2004)
Haszonjárművek terheléslefolyás-története és szerkezeti analízise. Berke Péterrel, Nándori Ernővel. (Periodica Polytechnica. Transportation Engineering, 2004)
Mérnök a 21. században. (A jövő járműve, 2006)
Közlekedés a 21. században. Vendégszerk. (Magyar Tudomány, 2008)
Bánki Donát emlékezete és öröksége. (Gép, 2009)
Development Strategy for Sustainable Transportation: Towards Intelligent Systems. Nádai Lászlóval. (Periodica Polytechnica. Transportation Engineering, 2010). 

Irodalom

Irod.: Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. 1951–1971. Sajtó alá rend. Lévai Zoltán. (Bp., 1972)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986)
Somogyi Lajos: Vecsési életrajzi lexikon é eseménynaptár. 1786–1995. (Vecsés, 1995)
Beszélgetés M. P. Széchenyi-díjas akadémikussal. (Járművek, építőipari és mezőgazdasági gépek, 1995)
Ki kicsoda az 50 éves Gépipari Tudományos Egyesületben? (Bp., 1999)
Útkereső évszázadok. Az 1999. évi ankét anyaga M. P. tiszteletére. Szerk. Vámos Éva és Vámosné Vigyázó Lilly. (A MTESZ és az Országos Műszaki Múzeum közös kiadványa. Bp., 2000)
M. P. akadémikus, egyetemi tanár 70 éves. (Gépgyártástechnológia, 2000)
Köszöntjük M. P. akadémikus, a MTESZ elnökét! (Fizikai Szemle, 2000)
Miksa Lajos: „Köszönöm ezt az életpályát.” Beszélgetés M. P. akadémikussal. (Köznevelés, 2000. 28.)
M. P. akadémikus köszöntése. (Gépgyártás, 2001)
Arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomások. Összeáll. Fodor Zsoltné és Kónya Éva. (Bp., 2002)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Napjainkra a tudós és a mérnök munkája egyre jobban összefonódik. Szentgyörgyi Zsuzsa beszélgetése M. P. akadémikussal. (Magyar Tudomány, 2005)
Ferch Magda: Elkerült káosz. M. P. az alkotó mérnökökről, a szakmai, emberi értékek mentéséről és a Kármán Tódorokról. (Magyar Nemzet, 2006. máj. 13.)
Szentgyörgyi Zsuzsa: Mérnök, tudós, iskolateremtő. M. P. és kora. Monográfia. (Életutak. Bp., 2008)
Németh József: Prof. M. P. Elektronikus dokumentum. DVD-ROM. (Professzor portrék a XXI. század műegyeteméről. 5. Bp., 2008). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője