Mihóczy László
Mihóczy László

2022. szeptember 25. Vasárnap

Mihóczy László

orvos, tüdőgyógyász, kardiológus

Születési adatok

1927. április 29.

Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2002. augusztus 26.

Debrecen

Temetési adatok

2002. szeptember 2.

Debrecen

Köztemető


Család

Sz: dr. Mihóczy Rezső (†1968. márc. 27. Budapest. Temetés: 1968. ápr. 2. Szentes, Kálvária Temető), a szentesi Horváth Mihály Gimnázium r. tanára, Lőcsey Mária (†1962. dec. 6. Temetés: 1962. dec. 8. Szentes, Kálvária Temető). F: 1947-től Nervetti Anna középiskolai tanár. Fia: Mihóczy László.

Iskola

A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban éretts. (1945), a Szegedi Tudományegyetemen (1945–1947), a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán (1947–1949), a BOTE-n tanult (1949–1951), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1951), tüdőgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1954), az orvostudományok kandidátusa (1965), doktora (1976).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Tüdőgyógyászati Klinika gyakornoka (1951–1956), osztályvezető egy. tanársegéde (1956. jún. 1.–1965), egy. adjunktusa (1965–1969), egy. docense (1969. júl. 1.–1975. jan. 31.). A DOTE Szív- és Tüdőgyógyászati Klinika, ill. a Koch Róbert Laboratórium és Zöld Ambulancia egy. tanára (1975. feb. 1.–1998. ápr. 30.) és a Klinika igazgatója (1975–1994).

A római Forlanini Intézet ösztöndíjas vendégkutatója (1961), majd az Egyesült Államokban (1989), Kanadában (1990) és Japánban tett hosszabb tanulmányutat (1991). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964).

Tudományos pályafutásának kezdetén új tbc-ellenes gyógyszerek klinikai tanulmányozásával, majd elektroforetikus vizsgálatokkal foglalkozott, később munkássága elsősorban a tüdő- és szívműködés, ill. a kisvérköri keringés funkcionális vizsgálatára terjedt ki. A kisvérkör funkcionális vizsgálatában Magyarországon először alkalmazott ún. direkt ballisztokardiográfiát, összehasonlító szívkatéteres és mechanográfiás vizsgálatokban kutatta a mechanográfia értékét a kisvérköri keringés megítélésében. Alapvetően új eredményeket ért el új, széles körben elterjedt noninvazív technikák kidolgozása terén. Nevéhez fűződik a debreceni klinikán a kardiológiai osztály megszervezése (1976-ban; 1982-től végzett ott ultrahangos vizsgálatokat).

Emlékezet

Kecskeméten született, Debrecenben élt és tevékenykedett, Debrecenben hunyt el, a város által adományozott közéleti sírhelyen nyugszik. Tiszteletére a debreceni Tüdőgyógyászati Klinika Mihóczy László-emlékülést rendez (2002-től évente).

Elismertség

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesülete (MEFTE) elnöke (1990-től), a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja (1994-től).

 

Az American College of Chest Physicians vezetőségi tagja (1989-től). Az International Forlanini Association (1961-től) és a European Society for EKG and Cardiovascular Dynamics tagja (1962-től).

Elismerés

Korányi Frigyes-emlékérem (1978), Pro Universitate Emlékérem (DOTE, 1994), kiváló orvos (1994), az év embere (életművéért, az Amerikai Biográfiai Intézet Díja).

Főbb művei

F. m.: Klinikai tapasztalatok isonicotinsav-hydraziddal. Lányi Miklóssal. (Orvosi Hetilap, 1952. 45.)
Tüdőgümőkóros betegek vérének elektroforetikus vizsgálata. (A tuberkulózis kérdései, 1954)
Elektrocardiographiás vizsgálatok tüdőbetegeken, különös tekintettel a műtéti kivizsgálásra. (A tuberkulózis kérdései, 1955)
Kétoldali tüdőműtét súlyos veseártalom mellett. Balogh Gyulával. (A tuberkulózis kérdései, 1956)|
Ballistocardiographiás vizsgálatok tüdőbetegeken. Várkonyi Győzővel. (Orvosi Hetilap, 1956. 33.
németül: Ballistocardiographische Untersuchungen an Lungenkranken. Zeitschift für Kreislaufforschung, 1956)
A heveny szív–tüdő-elégtelenségről. Nyiredy Gézával. – Pneumocardiális elégtelenség és a ballistocardiographia. (Tuberkulózis, 1958)
Klinikai tapasztalatok levulinsavas isonicotinsav-hydraziddal. Hordós Alajossal és Nyiredy Gézával. (Orvosi Hetilap, 1959. 23.)
A kisvérköri nyomásviszonyok összefüggése a ballistocardiogramm K és L hullámával. (Magyar Belorvosi Archívum, 1960)
A cor pulmonale ecolid kezelése. Hutás Imrével és Kováts Ferenccel. (Tuberkulózis, 1960)
A cor pulmonale dekompenzátum kezelésének kérdéseiről. (Orvosi Hetilap, 1960. 13.)
Kísérletes vizsgálatok ganglion-bénítószerrel idült cor pulmonaléban. Hutás Imrével. (Magyar Belorvosi Archívum, 1961)
Ballistocardiographia a klinikumban 1–2. (Orvosi Hetilap, 1962. 12.–1963. 6.)
A keringés ballistocardiographiás vizsgálata. Monográfia. (Bp., Akadémiai, 1964)
Adatok a ballistokardiogramm formaelemzéséről, különös tekintettel a kisvérköri keringésre. Kand. értek. (Bp., 1964)
A ballistocardiographia szerepe a cor pulmonale korai felismerésében. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1966)
A mechanographia klinikai jelentősége a kisvérköri vérkeringés vizsgálatában. (Orvosi Hetilap, 1967. 10.)
A jobbkamrai kardiogram elemzése. (Magyar Belorvosi Archívum, 1968)
Cardiographiai módszerek alkalmazása idült tüdőbetegek funkcionális vizsgálatában. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1968)
Jobbkamrai kardiogram a kisvérköri keringés vizsgálatában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1968. 14.)
Vérkeringési vizsgálatok cardiorespiratiós elégtelenségben szenvedő betegek gépi lélegeztetése alatt. Hutás Imrével. (Orvosi Hetilap, 1968. 50.)
Összehasonlító szívkatéteres és mechanographiás vizsgálatok pulmonalis hypertensióban. (Magyar Belorvosi Archívum, 1970)
Az öregkori tuberkulózis és a gyakorlat. (Orvosi Hetilap, 1973. 12.)
Mechanographiás „nem invasiv” eljárások értéke a kisvérköri keringés vizsgálatában. Molnár Kornéliával és Voith Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1973. 47.)
Mechanographic Examinations during Artificial Respiration of Patients. (Cardiovascular Dynamics, 1973)
Összehasonlító szívkatéteres és mechanographiás vizsgálatok a kisvérköri keringés kutatásában. Doktori értek. (Bp., 1974)
Összehasonlító intracardialis és mechanographiás vizsgálatok állatkísérletekben. (Acta Medica, 1974)
Pulmonológia. Egy. jegyz. Faragó Eszterrel és Szűk Bélával. (Debrecen, 1982 és utánnyomások)
Nem invazív kardiológiai vizsgáló módszerek. Szerk. (Bp., Medicina, 1983)
Nem invazív vizsgáló módszerek a kardiográfiában. A szívmechanika nem invazív kutatásának múltja és jelene. (Az orvostudomány aktuális problémái. 45. Bp., 1983)
Néhány mechanográfiás és szívkatéteres úton nyert hemodinamikai paraméter összehasonlító vizsgálata szívbillentyűhibás betegeknél. Többekkel. (Cardiologia Hungarica, 1983)
Non-Invasive Cardiology. (Bp., 1985)
Invazív vagy nem invazív módszerek a kardiológiában? (Orvosi Hetilap, 1985. 36.)
Non-Invasive Cardiology, 1985. Proceedings of the 4th European Conference on Mechanocardiography. 11-14. September 1985, Budapest. Szerk. Kékes Edével és Matos Lajossal. (Bp.–Amsterdam [etc.], 1987)
Non-Invasive Cardiac Diagnosis. Szerk. (Bp., Akadémiai, 1988)
Non-Invasive Cardiac Assesment Technology. Szerk. Dhanjoo N. Ghistával. (Advances in Cardiovascular Physics. Bp.–Basel [etc.], 1989)
A késői posztinfarktusos angina. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1989. 52.)
Pulmonológia. II. Egy. jegyz. Faragó Eszterrel és Szűk Bélával. (új átd. kiad. Debrecen, 1990 és utánnyomások)
A bal koszorúsér főtörzs arterioszklerotikus szűkületének klinikai jellemzői. Csapó Kálmánnal és Voith Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1991. 25.).

Irodalom

Irod.: F. V.: A beteg szívekért. Beszélgetés M. L.-val, a kardiológiai osztály munkájáról. (Hajdú-Bihari Napló, 1976. febr. 19.)
Nagy Zsuzsa: Ember és munka. A tüdőgyógyász professzor. (Hajdú-Bihari Napló, 1978. szept. 24.)
Halálhír. (Hajdú-Bihari Napló, 2002. aug. 30.)
In memoriam M. L. (Hajdú-Bihari Napló, 2002. szept. 3.).

Irod.: Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997)
Bot György–Kapusz Nándor: Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza. 1918–1998. (2. átd. kiad. Debrecen, 1998)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000. (Bp., 1999).

 

 

neten:

 

 

http://debkard.hu/bemutatkozas/tortenet.html

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője