Miholics József
Miholics József

2024. május 29. Szerda

Miholics József

geográfus

Születési adatok

1931. június 3.

Kerca, Vas vármegye

Halálozási adatok

1984. április 28.

Budapest

Temetési adatok

1984. május 14.

Budapest

Rákoskeresztúr


Iskola

Elemi iskoláit Bajánsenyén, polgári iskoláit magánúton, Körmenden végezte, a pápai állami tanítóképző intézetben tanult tovább (1947–1950), a budapesti Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolában éretts. (1951), a Kazányi Állami Pedagógiai Intézetben földrajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1955), tanulmányai idején mint a külföldi ösztöndíjasok küldötte részt vett a bukaresti Világifjúsági Találkozón (VIT, 1953).

Az ELTE TTK-n doktorált (1964), a földrajztudományok kandidátusa (1971). Az MLEE filozófia tagozatán végzett (1966).

Életút

A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium tanára (1955–1956), a forradalom idején a szombathelyi szovjet megyei és városi parancsnokság politikai munkatársa (1956–1957), majd családjával a Szovjetunióban tartózkodott (1957. ápr.–1957. aug.). Hazatérése után Budapesten telpedett le, a Képző- és Iparművészeti Gimnázium tanára és a gimnázium kollégiumának nevelője (1957–1958). Az ELTE TTK Dékáni Hivatalának tanulmányi csoportvezetője (1958–1959), az ELTE TTK Általános Természeti Földrajz Tanszéke tanársegéde (1959–1966), egy. adjunktusa (1966–1975), egy. docense (1976–1984).

Geomorfológiával, elsősorban a hidrogeográfia és (Magyarországon az elsők között) a talajerózió kérdéseivel foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el egy gazdaságilag elmaradt terület, az Alsó-Őrség és a Vendvidék természetföldrajzi adottságainak feltárása és földrajzi erőforrásainak értékelése terén (pl. rétegvízhelyzet felderítése, vizeinek kémiai elemzése és közegészségügyi értékelése, a völgyfejlődés sajátosságanak vizsgálata).

Főbb művei

F. m.: Kína természeti földrajzi vázlata. Mészáros Imrével. (Földrajzi Közlemények, 1960)
A Szovjetunió természeti földrajza. Ázsia. Egy. jegyz. (Bp., 1961)
A szovjet természeti földrajz és a népgazdaság. (Földrajzi Értesítő, 1961)
Szovjet Közép-Ázsia természeti földrajza. (Földrajzi Közlemények, 1962)
A Szovjetunió természeti földrajza. Európa és a Kaukázus. Egy. jegyz. (Bp., 1963)
A talajerózió geomorfológiai vizsgálata és térképezése. Egy. doktori értek. (Bp., 1964)
Die Zielgeomorphologische Mappierung der bodenerosiongefährdeten Gebiete. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Geographica, 1965)
A Nyugat-szibériai alföld és a Kuznyecki medence természeti födlrajzi vázlata. (Földrajzi Közlemények, 1966)
Hidrogeográfia. (Általános természeti földrajzi gyakorlatok. Szerk. Jakucs László. Egy. jegyz. Bp., 1967)
Völgyfejlődés vizsgálata az Őrségben és a Vendvidéken. 1 táblával. (Földrajzi Értesítő, 1968)
Alkalmazott földrajzi tematikák a szovjet egyetemeken. (Földrajzi Közlemények, 1968)
A Barátság Kőolajvezeték. – Földünk legmélyebb. tava. (Föld és Ég, 1968)
Theoretical and Practical Problems Concerning Soil Devastation and Mapping. (Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis. Sectio Geographica, 1969/70)
Az Őrség és Vendvidék geomorfológiai képe és természeti erőforrásai. Kand. értek. (Bp., 1970)
Az erdőknek mint természeti erőforrásoknak földrajzi értékelése az Őrség és a Vendvidék példáján. Szegedi Nándorral. (Földrajzi Közlemények, 1970)
A természetföldrajz néhány időszerű kérdése. – A talajlepusztulás célgeomorfológiai vizsgálatának néhány kérdése. 1 táblával. (Földrajzi Értesítő, 1970)
Vízminőségi problémák oktatása az általános természeti földrajzi kísérletekben. (ELTE TTK Szakmódszertani Közlemények, 1970)
Adatok az Őrség és a Vendvidék ivóvíz-ellátási problémáihoz. Gábris Gyulával. (Földrajzi Értesítő, 1971)
Alsó-Őrség földtörténeti vázlata. (Vasi Szemle, 1971)
Die Bewertung naturgeographischer Verhältnisse bei der Meliorationsarbeit im SW-Ungarn. Szekrényi Bélával. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Geographica, 1971)
A Szovjetunió hegytájainak természeti földrajza. Egy. jegyz. (Bp., 1972)
Vízföldrajzi gyakorlatok. Szerk. Egy. jegyz. (Bp., 1975)
Általános természetföldrajzi gyakorlatok. Hidrogeográfia. Szerk. Egy. jegyz. (Bp., 1980).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője