Mikola Sándor
Mikola Sándor

2021. április 11. Vasárnap

Mikola Sándor

fizikus, pedagógus

Születési adatok

1871. április 16.

Péterhegy, Vas vármegye

Halálozási adatok

1945. október 1.

Nagykanizsa, Zala vármegye


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1895), az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; r.: 1942. máj. 15.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Elméleti Fizikai Int.-ének gyakornoka (1895–1896), a bp.-i ev. (fasori) gimn. h. (1897–1898), r. tanára (1898–1935); közben ig.-ja (1928–1935), c. tanker.-i főig. (1933-tól). Nyugdíjazása után, 1941-től Péterhegyen élt. Ogy.-i képviselő, a Felsőház tagja (1943–1944). – Kutatófizikusként elsősorban az ún. dielektrikumok polározásával, és a Lichtenstein-féle ábrákkal kapcsolatos vizsgálatokkal, új kísérleti eszközök szerkesztésével fogl., tudománytörténeti tevékenysége is értékes. Különösen jelentős pedagógiai munkássága, tanítványai közül több világhírű m. fizikus (pl. Wigner Jenő, Nobel-díjas) került ki, úttörő jelentőségű fizikatankönyveket írt. Számos népszerű tud. könyv szerzője és szerkesztője. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat emlékére ~-díjat alapított (a fizikatanítás fejlesztésére, 1961). – A mo.-i vendek (szlovénok) mozgalmában vállalt szerepe miatt a jugoszláv hatóságok a strniscei táborba zárták (1945 tavasza), szabadulása után azonban az elszenvedett fizikai és idegi gyötrelmek következtében meghalt. – A Mathematikai és Physikai Társulat titkára (1916–1923), t. tagja (1941–1945). Az Orsz. Közoktatási Tanács tagja (1921–1936). A Vendvidéki Szövetség elnöke, a Vendvidéki M. Közműv. Egyesület díszelnöke. – Az Urania természettud. (1911–1922), a Mathematikai és Physikai Lapok fizikai rovatának szerkesztője (1920–1922). A Domovina c. vend lap szerkesztője (1920-1922).

Főbb művei

F. m.: Mathematikai szünórák. (Pozsony, 1903)
A fény. (A technika vívmányai az utolsó száz évben. 2. átd. kiad. Bp., 1907)
A természetphilosophia problémái. (Bp., 1909)
A középiskolai mathematikai tanítás reformja. Szerk. Beke Manóval. (Bp., 1909
németül Leipzig, 1911)
Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában. Rátz Lászlóval. (Bp., 1910)
A physikai alapfogalmak kialakulása. (Bp., 1911)
A függvények és az infinitezimális számítások elemei. Rátz Lászlóval. (Bp., 1914)
Báró Eötvös Loránd élete és tudományos működése. Fekete Jenővel, Pekár Dezsővel. (Bp., 1918)
Mémoire concernant le territoire wende – Prekmurje – occupé par les Yougoslaves. (Bp., 1920
angolul és olaszul is)
Kísérleti adatok a dielektromos anyagok elektromozásához. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1923. ápr. 9.
Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1923
németül: 1924)
A fizika gondolatvilága. (Bp., 1933
2. kiad. 1934)
Az egyenletes mozgás, mint a fizikai megismerés őseleme. (Természettudományi Közlöny, 1941)
A fizikai megismerés alapjai. (Bp., 1941)
Az időfogalom kialakulásáról és fizikai jelentéséről. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1943. okt. 18.).

Irodalom

Irod.: Renner János: M. S. (Budapesti Evangélikus Gimnázium Értesítője, 1935)
Vermes Miklós: M. S. (Fizikai Szemle, 1961)
Péterfalvi Rezső: Tudósok nevelője: M. S. (Élet és Tudomány, 1984)
Kovács László: M. S. fizikai eszközei és fizikatanítási gyakorlata a századelőn a Fasori Gimnáziumban. (Természettudományok, 1990)
Németh József: A Fasori Gimnáziumtól a világhírig. (Diakonia, 1993)
Kovács László: M. S. Kismonográfia. (Bp., 1991
4. kiad. 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013