Millner Tivadar
Millner Tivadar

2024. június 21. Péntek

Millner Tivadar

vegyészmérnök

Születési adatok

1899. március 7.

Pécs, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1988. október 27.

Budapest


Iskola

A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1923), a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen műsz. doktori okl. szerzett (1948), a műsz. tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1961. ápr. 14.).

Életút

Az Egyesült Izzó Rt. kutatómérnöke (1924–1925, 1927–1950); közben a József Műegyetem tanársegéde (1925–1927), a Híradástechnikai Tud. Ip. Kut. Int. tud. főmunkatársa és tud. osztályvezetője (1953–1961), az MTA Műsz. Fizikai Kut. Int. tud. főmunkatársa és igh.-e (1958–1961), tud. tanácsadója (1961–1968). A miskolci NME c. egy. tanára (1963-tól). – Műsz. fizikai és fémfizikai alapkutatásokkal, elsősorban a volfrám előállításával és híradástechnikai alkalmazásának lehetőségeivel fogl. Jelentős szerepet vállalt a nagykristályos és nagy szilárdságú volfrámizzó előállításában, amellyel a m. izzólámpagyártás a világ élvonalába került. Új, széles körben elterjedt eljárást dolgozott ki az izzólámpákban végbemenő, romboló hatású ionkisülések meggátlására. – Kossuth-díj (1954), Munka Érdemrend (1956), Munka Érdemrend (arany, 1969, 1979), Állami Díj (1970), a Nemzetk. Porkohászati Egyesület Plansee Érme (1981), Szoc. Mo.-ért Érdemrend (1984

Főbb művei

F. m.: A diszlokációk és a fémek technológiai tulajdonságai. (Bp., 1954)
A vákuumtechnikai wolframfém előállításának és tulajdonságainak természettudományos kérdései. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1956. márc. 5.
MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Idegenanyag-nyomok viselkedése wolframfémben. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1962. dec. 17.
MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1964/65)
Fémfizikai ismeretek. (Bp., 1964)
A magyar izzólámpa szolgálatában. 1899–1969. Visszaemlékezések. (Bp., 1969).

Irodalom

Irod.: Prohászka János: M. T. (Magyar Tudomány, 1988)
Bartha László–Gaál István: Izzószálminőségű volfrám. (Fizikai Szemle, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője