Millner Tivadar
Millner Tivadar

2021. szeptember 20. Hétfő

Millner Tivadar

vegyészmérnök

Születési adatok

1899. március 7.

Pécs, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1988. október 27.

Budapest


Iskola

A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1923), a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen műsz. doktori okl. szerzett (1948), a műsz. tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1961. ápr. 14.).

Életút

Az Egyesült Izzó Rt. kutatómérnöke (1924–1925, 1927–1950); közben a József Műegyetem tanársegéde (1925–1927), a Híradástechnikai Tud. Ip. Kut. Int. tud. főmunkatársa és tud. osztályvezetője (1953–1961), az MTA Műsz. Fizikai Kut. Int. tud. főmunkatársa és igh.-e (1958–1961), tud. tanácsadója (1961–1968). A miskolci NME c. egy. tanára (1963-tól). – Műsz. fizikai és fémfizikai alapkutatásokkal, elsősorban a volfrám előállításával és híradástechnikai alkalmazásának lehetőségeivel fogl. Jelentős szerepet vállalt a nagykristályos és nagy szilárdságú volfrámizzó előállításában, amellyel a m. izzólámpagyártás a világ élvonalába került. Új, széles körben elterjedt eljárást dolgozott ki az izzólámpákban végbemenő, romboló hatású ionkisülések meggátlására. – Kossuth-díj (1954), Munka Érdemrend (1956), Munka Érdemrend (arany, 1969, 1979), Állami Díj (1970), a Nemzetk. Porkohászati Egyesület Plansee Érme (1981), Szoc. Mo.-ért Érdemrend (1984

Főbb művei

F. m.: A diszlokációk és a fémek technológiai tulajdonságai. (Bp., 1954)
A vákuumtechnikai wolframfém előállításának és tulajdonságainak természettudományos kérdései. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1956. márc. 5.
MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Idegenanyag-nyomok viselkedése wolframfémben. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1962. dec. 17.
MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1964/65)
Fémfizikai ismeretek. (Bp., 1964)
A magyar izzólámpa szolgálatában. 1899–1969. Visszaemlékezések. (Bp., 1969).

Irodalom

Irod.: Prohászka János: M. T. (Magyar Tudomány, 1988)
Bartha László–Gaál István: Izzószálminőségű volfrám. (Fizikai Szemle, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013