Minich Károly
Minich Károly

2024. július 20. Szombat

Minich Károly

orvos, patológus, igazságügyi orvos

Születési adatok

1869. március 20.

Pest

Halálozási adatok

1938. július 7.

Budapest

Temetési adatok

1938. július 9.

Budapest

Kerepesi út


Család

Szülei: Minich József (1831–1899. febr. 26. Budapest. Temetés: 1899. febr. 28. Kerepesi út) szobrászművész, Ősz Emma (†1910. ápr. 9. Budapest. Temetés: 1910. ápr. 11. Kerepesi út). Testvérei: Minich Jenő jogász, kir. ítélőtáblai bíró, a Magyar Korcsolyázó Szövetség elnöke, a BKE alelnöke; ill. Lyka Károlyné Minich Ida (1866. nov. 9. Pest–1940. máj. 3. Budapest) festőművész, Lukovits Istvánné Minich Vilma (†1960. aug. 16. Budapest. Temetés: 1960. aug. 19. Farkasrét). Minich Ida első férje: Tóth László (1869. júl. 15. Pest–1895. máj. 27. Frankfurt am Main) festőművész; második férje Lyka Károly (1869. jan. 4. Pest–1965. ápr. 30. Budapest. Temetés: 1965. máj. 6. Kerepesi út) művészettörténész.

Minich Károly felesége: borsodi Horváth Alexa, borsodi Horváth György és Tőkey Friderika leánya. Horváth Alexa testvére: Horváth Árpád, a Miskolci Takarékpénztár igazgatója, Horváth Árpád felesége: biharszentandrási Frankó Adél [Adéle] költőnő. Minich Károly fiai: Minich Miklós és Minich József. 

Iskola

A budapesti tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1891), a törvényszéki orvostan (1906) és az erőszakos halálnemek törvényszéki orvostana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1908).

Életút

A budapesti tudományegyetem Törvényszéki Orvostani Intézete gyakornoka (1896–1898), a budapesti Új Szent János Kórház kórboncnok főorvosa (1898–1936). A budapesti tudományegyetem Jog és Államtudományi Karán (1906–1936) és Orvostudományi Karán a törvényszéki orvostan magántanára (1906–1920), az Orvostudományi Karon a törvényszéki orvostan c. ny. rk. tanára (1920–1936). A budapesti büntető törvényszék és a budapesti törvényszék szakértője (1898–1936).

Művészcsaládból származott: édesapja szobrász-, testvére festőművész volt, maga is művésznek készült. Kiváló operatőr és patológus volt, munkássága jelentős részét kitűnő stílusban fogalmazott esetleírásai tették ki amelyeket évtizedekig tanítottak a budapesti orvosi egyetemen. A magyar igazságügyi orvostan egyik kiemelkedő képviselőjeként elsők között ismerte fel a hipnózis jelentőségét a törvényszéki orvostanban. Több, alapvető jelentőségű patológiai tankönyv és szakmonográfia tolmácsolója. Ő fedezte fel továbbá az orvostanhallgató Medgyessy Ferenc művészi képességeit: rendkívüli tehetségről árulkodó bonctani rajzait és első szobrait Minich Károly vitte el Lyka Károlyhoz, sógorához. A Lyka–Minich családot később évtizedes művészbarátság kötötte össze. Újabb kutatások szerint Minich Károly volt az Új Szent János Kórházban elhunyt Kosztolányi Dezső boncoló orvosa.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el, a Kerepesi úti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

Elismertség

Az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. A Törvényszéki Orvosi Vizsgabizottság elnöke.

Főbb művei

F. m.: A bélelzáródás okai. (Gyógyászat, 1900)
Adatok a chlorsavas kalium-mérgezéshez. (Gyógyászat, 1903)
A Werlhof-féle betegség törvényszéki orvosi jelentősége. – Adatok a lőtt sebek törvényszéki orvosi méltatásához. (Budapesti Orvosi Ujság, 1904 és mindkettő külön is: Bp., 1904)
Sarcoma hydropicum papillare esete. Bäcker Józseffel. – A szénéleg-mérgezésnél felmerülő törvényszéki orvosi kérdésekről. – Gyermekölés vízbefullasztás útján. (Budapesti Orvosi Ujság, 1905 és valamennyi külön is: Bp., 1905)
A törvényszéki orvostan jelentősége. (Budapesti Orvosi Ujság, 1906)
Baleseti sérülés és halál közötti okozati kapcsolat kimutatása periratok alapján. (Budapesti Orvosi Ujság, 1911)
A fertőzés kérdése a törvényszéki orvostani gyakorlatban – A hypnosis kérdése a törvényszéki orvostani gyakorlatban. – Az orvosi bizonyítványokról. (Budapesti Orvosi Ujság, 1912 és valamennyi külön is: Bp., 1912)
Adatok a paralysis progressiva traumás eredetéhez. (Budapesti Orvosi Ujság, 1913 és külön: Bp., 1913).

 

 

F. m.: ford.: Bollinger, Otto: A kórboncztan alapvonalai, atlasszal. Ford. Kelen Bélával és Krompecher Ödönnel. (Orvosi kézi atlaszok. III–IV. köt. Bp., 1897)
Kaufmann, Eduard: A részletes kórboncztan tankönyve. I–II. köt. A 2. kiad. után ford. M. K. Átnézte Genersich Antal. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára. Bp., 1902–1903).

 

Irodalom

Irod.: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
Vámossy Zoltán: M. K. (Orvosi Hetilap, 1938)
Kálló Antal: A prosecturák kialakulása és fejlődése Budapest székesfőváros közkórházaiban, 1942-ig. (Orvostörténeti Közlemények, 1962).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője