Mitrovics Gyula
Mitrovics Gyula

2021. október 17. Vasárnap

Mitrovics Gyula

esztéta, pedagógus

Születési adatok

1871. június 29.

Sárospatak, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1965. március 17.

Stuttgart, NSZK


Család

Apja Mitrovics Gyula (1841–1903) ref. lelkész.

Iskola

A bp.-i (1889–1890, 1891–1893), a bécsi (1890) és a berlini tudományegyetemen tanult (1891), Bp.-en bölcsészdoktori okl. (1893), m.–latin szakos tanári okl. (1898), a neveléstud. bölcseleti alapjai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1917), az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.; tagságáról lemondott: 1947. dec. 9.).

Életút

A sárospataki ref. főisk. gimn.-ának r. tanára (1893–1904), a miskolci ref. felsőbb leányisk. ig.-ja (1904–1910), a debreceni ref. főisk. akad.-i tagozatának r. tanára (1910–1914), a debreceni ref. főisk. könyvtárának ig.-ja (1914–1918). A debreceni Tisza István Tudományegyetem magántanára (1917–1918), a pedagógia ny. r. tanára (1918–1941); közben a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettud. Kar dékánja (1923–1924), az egyetem rektora (1940–1941). – A mo.-i esztétikai kutatások történetével, a 19. sz.-i klasszikus m. írók, elsősorban Arany János és Kazinczy Ferenc esztétikai nézeteinek vizsgálatával, esztétikai neveléstud. és esztétikai pszichológiai kutatásokkal fogl. Filozófiai és esztétikai nézeteire erősen hatottak I. Kant, az újkantiánus filozófusok, ill. H. Spencer és W. Wundt nézetei. Jelentős szerepet játszott a debreceni ref. főisk. tudományegyetemmé fejlesztésében. – A M. Esztétikai Társaság elnöke, a M. Pszichológiai Társaság alelnöke. – Az Esztétikai Szemle és az Esztétikai Füzetek szerkesztője (1935–1938).

Főbb művei

F. m.: A valószerűségről. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1893)
Az associatio szerepe. (Bp., 1909)
A nemzeti szellem bölcseleti alapjai. (Debrecen, 1910)
Az aesthetikai tetszés alapproblémája. (Debrecen–Bp., 1912)
Az alaki szép hatásának magyarázata a lélektudomány alapján. (Bp., 1914)
Az esztétika alapvető elvei. (Debrecen, 1917)
Az egyéni nevelés főbb szempontjai. (Debrecen, 1917)
Arany János esztétikája. (Debrecen, 1925)
Gyulai Pál esztétikája. (Bp., 1926)
A magyar esztétikai irodalom története. (Debrecen–Bp., 1928)
Kazinczy Ferenc esztétikai törekvései. (Bp., 1929)
A neveléstudomány alapvonalai. (Debrecen–Bp., 1933)
Esztétika és kritika. (Bp., 1935)
Az esztétika fogalma és főbb problémái. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1937. jan. 4.
Esztétikai füzetek. Bp., 1939)
A műalkotás szemlélete. (Bp., 1940).

Irodalom

Irod.: Tanulmányok M. Gy. tiszteletére. Szerk. Baránszky-Jób László. M. Gy. munkásságának bibl.-jával. (Bp., 1939).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013