Moesz Gusztáv
Moesz Gusztáv

2022. augusztus 8. Hétfő

Moesz Gusztáv, késmárki és levkóczi

botanikus

Születési adatok

1873. október 21.

Körmöcbánya, Bars vármegye

Halálozási adatok

1946. december 8.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1897), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1908), a mikológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1915), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Ásvány- és Kőzettani Int.-ének tanársegéde (1895–1899), magántanára (1915–1920, a tanácsköztársaság alatti magatartása miatt megfosztották magántanári címétől: 1920), a Tanácsköztársaság idején a Növényrendszertani Tanszék vezetője (1919). A brassói áll. főreálisk. r. tanára (1899–1906), a M. Nemzeti Múz. Növénytára őre (1906–1911), igazgatóőre (1911–1919, 1920–1929), a Tanácsköztársaság idején osztályig.-ja (1919), ismét osztályig.-ja (1929–1934). Az I. vh. végén, mint az osztrák–m. hadsereg-főparancsnokság tud. biz.-ának tagja, botanikai kutatásokat folytatott Lengyelo.-ban (1917–1918). – Tud. pályafutásának kezdetén kőzet- és ásványtani kutatásokkal fogl., később érdeklődése a virágtalan növények és a gombák felé fordult. Alapvetően új eredményeket ért el a mg.-ban szerepet játszó mo.-i gombabetegségek feltárása terén. Nevéhez fűződik Mo. gombaflórájának korszerű leírása. Két gombanemzetséget (Moeszia Bubak és Moesziella Petrak) és számos növényfajt neveztek el róla. Számos népszerű könyvet írt és szerkesztett, amelyeket rendkívüli rajzkészségével maga illusztrált.

Főbb művei

F. m.: Brassó állóvizeinek mikroszkópikus növényzete. (Brassó, 1902)
Brassó vidékének levegőn és folyóvizeiben élő moszatai. (Brassó, 1904)
Adatok az Aldovanda vesiculosa ismeretéhez. (Annales Historico-Naturales Musei Natonalis Hungarici, 1907)
A rétyi nyír növényzete. (Magyar Botanikai Lapok, 1910)
Adatok Bars vármegye flórájához. (Botanikai Közlemények, 1911)
Mykológiai közlemények. I–VIII. (Magyar Botanikai Lapok, 1913–1938)
Új gombák Lettországból. I–VIII. (Magyar Botanikai Lapok, 1930–1938)
A házigomba és az épületek elgombásodása. (Bp., 1934)
Magyarország gubacsai. (Botanikai Közlemények, 1938)
Budapest és környékének gombái. (Bp., 1942)
A Kárpát medence üszöggombái. Részben akad.-i székfoglaló is. Sajtó alá rend. Ubrizsy Gábor. (Elhangzott: 1945. okt. 29.
monográfia: Bp., 1950).

Irodalom

Irod.: M. G. emlékezete. (Botanikai Közlemények, 1958)
Jávorka Sándor: M. G. (Magyar Gombászati Lapok, 1947)
M. G. irodalmi munkásságáról teljes részletességgel. (Botanikai Közlemények, 1958)
Csorba Zoltán: M. G. (Növényvédelem, 1973)
Szelei László: M. G. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1974).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője