Moesz Gusztáv
Moesz Gusztáv

2021. február 25. Csütörtök

Moesz Gusztáv, késmárki és levkóczi

botanikus

Születési adatok

1873. október 21.

Körmöcbánya, Bars vármegye

Halálozási adatok

1946. december 8.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1897), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1908), a mikológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1915), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Ásvány- és Kőzettani Int.-ének tanársegéde (1895–1899), magántanára (1915–1920, a tanácsköztársaság alatti magatartása miatt megfosztották magántanári címétől: 1920), a Tanácsköztársaság idején a Növényrendszertani Tanszék vezetője (1919). A brassói áll. főreálisk. r. tanára (1899–1906), a M. Nemzeti Múz. Növénytára őre (1906–1911), igazgatóőre (1911–1919, 1920–1929), a Tanácsköztársaság idején osztályig.-ja (1919), ismét osztályig.-ja (1929–1934). Az I. vh. végén, mint az osztrák–m. hadsereg-főparancsnokság tud. biz.-ának tagja, botanikai kutatásokat folytatott Lengyelo.-ban (1917–1918). – Tud. pályafutásának kezdetén kőzet- és ásványtani kutatásokkal fogl., később érdeklődése a virágtalan növények és a gombák felé fordult. Alapvetően új eredményeket ért el a mg.-ban szerepet játszó mo.-i gombabetegségek feltárása terén. Nevéhez fűződik Mo. gombaflórájának korszerű leírása. Két gombanemzetséget (Moeszia Bubak és Moesziella Petrak) és számos növényfajt neveztek el róla. Számos népszerű könyvet írt és szerkesztett, amelyeket rendkívüli rajzkészségével maga illusztrált.

Főbb művei

F. m.: Brassó állóvizeinek mikroszkópikus növényzete. (Brassó, 1902)
Brassó vidékének levegőn és folyóvizeiben élő moszatai. (Brassó, 1904)
Adatok az Aldovanda vesiculosa ismeretéhez. (Annales Historico-Naturales Musei Natonalis Hungarici, 1907)
A rétyi nyír növényzete. (Magyar Botanikai Lapok, 1910)
Adatok Bars vármegye flórájához. (Botanikai Közlemények, 1911)
Mykológiai közlemények. I–VIII. (Magyar Botanikai Lapok, 1913–1938)
Új gombák Lettországból. I–VIII. (Magyar Botanikai Lapok, 1930–1938)
A házigomba és az épületek elgombásodása. (Bp., 1934)
Magyarország gubacsai. (Botanikai Közlemények, 1938)
Budapest és környékének gombái. (Bp., 1942)
A Kárpát medence üszöggombái. Részben akad.-i székfoglaló is. Sajtó alá rend. Ubrizsy Gábor. (Elhangzott: 1945. okt. 29.
monográfia: Bp., 1950).

Irodalom

Irod.: M. G. emlékezete. (Botanikai Közlemények, 1958)
Jávorka Sándor: M. G. (Magyar Gombászati Lapok, 1947)
M. G. irodalmi munkásságáról teljes részletességgel. (Botanikai Közlemények, 1958)
Csorba Zoltán: M. G. (Növényvédelem, 1973)
Szelei László: M. G. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1974).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013