Nagy Ferenc
Nagy Ferenc

2023. szeptember 26. Kedd

Nagy Ferenc, verseghi

jogász, politikus

Születési adatok

1852. március 17.

Verõce, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1928. szeptember 8.

Röjtökmuzsaly, Sopron vármegye


Iskola

A bécsi és a bp.-i tudományegyetemen tanult, a Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1875), majd kiegészítő tanulmányokat folytatott a bécsi, a berlini, a göttingeni és a párizsi egyetemen (1876–1877), a keresk. és váltójog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1877), az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; r.: 1903. máj. 8.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem magántanára (1877–1880). A nagyváradi jogakad. rk. (1879–1880), r. tanára (1880–1881), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1881–1891); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1886–1887). A bp.-i tudományegyetemen a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1891–1900, 1902–1928); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1898–1899, 1914–1915). Jelentős szerepet játszott a gazdasági fejlődést elősegítő tv.-ek (pl.: szövetkezeti tv., keresk. tv., végrehajtási tv. stb.) kidolgozásában. – A Kereskedelemügyi Min. politikai államtitkára (1900–1902). Szabadelvű Párti programmal (1900–1905), Alkotmánypárti Programmal a vissói választóker. (1905–1910), a Nemzeti Párt programjával a kaposvári választóker. ogy.-i képviselője (1910–1918). Az Alkotmánypárt másodelnöke (1906–1910). A Felsőház tagja (1927-től). – Az Erdélyi R. K. Státus képviselője (1889-től). A M. Jogász Egylet elnöke (1909-től). A párizsi Société de Legislation Comparée l. tagja (1879-től).

Főbb művei

F. m.: A kereskedelmi társaságok jogi természete. (Bp., 1878)
A végrehajtási eljárásól. (Bp., 1881)
A magyar kereskedelmi jog kézikönyve, különös tekintettel a bírói gyakorlatra. I–II. (Bp., 1884
5. jav. kiad. 1901)
A polgári törvénykezés rendje Magyarországon. (Bp., 1889)
Magyar tengerjog. Részben akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1894. febr. 12.
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1894
monográfia: Értekezések a Társadalmi Tudományok Köréből. 11. köt. Bp., 1894)
A magyar váltójog kézikönyve. (Bp., 1897
3. jav. és bőv. kiad. 1901)
A szövetkezeti törvény magyarázata. (Bp., 1898)
A szövetkezetek alapelve. Részben akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1906. febr. 12.
monográfia: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 13. köt. Bp., 1906)
A hágai államértekezlet által elfogadott nemzetközi váltótörvény. (Bp., 1913)
A nemzetközi váltójogi egyezmény és az ennek alapján alkotott új magyar váltótörvény magyarázata. (Bp., 1914).

Irodalom

Irod.: Tomcsányi Móric t. tag beszéde N. F. r. tag sírjánál. (Akadémiai Értesítő, 1928)
Baumgarten Nándor: N. F. Emlékbeszéd. (Magyar Jogászegyleti Értekezések, 1929)
Kuncz Ödön: N. F. r. tag emlékezete. N. F. műveinek bibl.-jával. (Bp., 1934).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője