Nagy Ferenc
Nagy Ferenc

2021. december 1. Szerda

Nagy Ferenc, verseghi

jogász, politikus

Születési adatok

1852. március 17.

Verõce, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1928. szeptember 8.

Röjtökmuzsaly, Sopron vármegye


Iskola

A bécsi és a bp.-i tudományegyetemen tanult, a Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1875), majd kiegészítő tanulmányokat folytatott a bécsi, a berlini, a göttingeni és a párizsi egyetemen (1876–1877), a keresk. és váltójog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1877), az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; r.: 1903. máj. 8.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem magántanára (1877–1880). A nagyváradi jogakad. rk. (1879–1880), r. tanára (1880–1881), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1881–1891); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1886–1887). A bp.-i tudományegyetemen a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1891–1900, 1902–1928); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1898–1899, 1914–1915). Jelentős szerepet játszott a gazdasági fejlődést elősegítő tv.-ek (pl.: szövetkezeti tv., keresk. tv., végrehajtási tv. stb.) kidolgozásában. – A Kereskedelemügyi Min. politikai államtitkára (1900–1902). Szabadelvű Párti programmal (1900–1905), Alkotmánypárti Programmal a vissói választóker. (1905–1910), a Nemzeti Párt programjával a kaposvári választóker. ogy.-i képviselője (1910–1918). Az Alkotmánypárt másodelnöke (1906–1910). A Felsőház tagja (1927-től). – Az Erdélyi R. K. Státus képviselője (1889-től). A M. Jogász Egylet elnöke (1909-től). A párizsi Société de Legislation Comparée l. tagja (1879-től).

Főbb művei

F. m.: A kereskedelmi társaságok jogi természete. (Bp., 1878)
A végrehajtási eljárásól. (Bp., 1881)
A magyar kereskedelmi jog kézikönyve, különös tekintettel a bírói gyakorlatra. I–II. (Bp., 1884
5. jav. kiad. 1901)
A polgári törvénykezés rendje Magyarországon. (Bp., 1889)
Magyar tengerjog. Részben akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1894. febr. 12.
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1894
monográfia: Értekezések a Társadalmi Tudományok Köréből. 11. köt. Bp., 1894)
A magyar váltójog kézikönyve. (Bp., 1897
3. jav. és bőv. kiad. 1901)
A szövetkezeti törvény magyarázata. (Bp., 1898)
A szövetkezetek alapelve. Részben akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1906. febr. 12.
monográfia: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 13. köt. Bp., 1906)
A hágai államértekezlet által elfogadott nemzetközi váltótörvény. (Bp., 1913)
A nemzetközi váltójogi egyezmény és az ennek alapján alkotott új magyar váltótörvény magyarázata. (Bp., 1914).

Irodalom

Irod.: Tomcsányi Móric t. tag beszéde N. F. r. tag sírjánál. (Akadémiai Értesítő, 1928)
Baumgarten Nándor: N. F. Emlékbeszéd. (Magyar Jogászegyleti Értekezések, 1929)
Kuncz Ödön: N. F. r. tag emlékezete. N. F. műveinek bibl.-jával. (Bp., 1934).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013