Nagy József Béla
Nagy József Béla

2021. október 26. Kedd

Nagy József Béla

nyelvész, pedagógus

Születési adatok

1884. március 16.

Gyöngyöshalász, Heves vármegye

Halálozási adatok

1967. szeptember 26.

Veszprém, Veszprém megye


Iskola

1967. szept. 26. Veszprém, Veszprém m.): nyelvész, pedagógus. – A bp.-i tudományegyetemen m.–francia szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1906), az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A körmöcbányai, a székesfehérvári, a bp.-i V. ker.-i főreálisk., majd egy középisk. tanárképző int. r. tanára (1906–1942). – Nyelvpedagógiai kérdésekkel, nyelvhelyességi kutatásokkal, a m. nyelvművelés történetével, Simonyi Zsigmond munkásságával fogl. – A Magyar Paedagogia c. folyóirat szerkesztője (1919–1939), a Magyarosan c. folyóirat társszerkesztője (1932–1934). A magyar helyesírás szabályai szerkesztője (1937-től).

Főbb művei

F. m.: Fleury Kolos. Egy. doktori értek. (Bp., 1906)
Diderot pedagógiája. (Bp., 1913)
A nyelvművelés elvei. (Magyarosan, 1932)
Helyes magyarság. (Magyar Tanárképző, 1936)
Köznyelvi kiejtésünk. Részben akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1941. febr. 3.
monográfia: Bp., 1941
hasonmás kiad. 1982)
Alakegyeztetés. (Melich Emlékkönyv. Bp., 1942)
Simonyi Zsigmond nyelvművelő munkássága. (MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei, 1954)
Van-e nyelvhelyesség? (Magyar Nyelvőr, 1955)
A helyesírás értékelése. (Pais Emlékkönyv. Bp., 1956)
Az írásjelek alkalmazásának néhány kérdése. (Magyar Nyelv, 1957)
Egy emberöltő nyelvünk védelmében. N. J. B. válogatott tanulmányi és cikkei. Szerk., bev. Ferenczy Géza. (Bp., 1968).

Irodalom

Irod.: Tompa József: N. J. B. hetvenéves. (Magyar Nyelvőr, 1954)
Kovalovszky Miklós: N. J. B. (Magyar Nyelvőr, 1964)
Ferenczy Géza: N. J. B. (Magyar Nyelvőr, 1968)
Kovalovszky Miklós: N. J. B. emlékének. (Magyar Nyelv, 1968)
Lőrincze Lajos: N. J. B.-ra emlékezünk. (Édes anyanyelvünk, 1984)
Tungli Gyula: N. J. B. emlékezete. (Magyartanítás, 1984)
Grétsy László: A nyelvművelés halhatatlanjainak városa: Veszprém. (Magyar Nyelvőr, 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013