Nagy József Béla
Nagy József Béla

2023. december 6. Szerda

Nagy József Béla

nyelvész, pedagógus

Születési adatok

1884. március 16.

Gyöngyöshalász, Heves vármegye

Halálozási adatok

1967. szeptember 26.

Veszprém, Veszprém megye


Iskola

1967. szept. 26. Veszprém, Veszprém m.): nyelvész, pedagógus. – A bp.-i tudományegyetemen m.–francia szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1906), az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; l. tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A körmöcbányai, a székesfehérvári, a bp.-i V. ker.-i főreálisk., majd egy középisk. tanárképző int. r. tanára (1906–1942). – Nyelvpedagógiai kérdésekkel, nyelvhelyességi kutatásokkal, a m. nyelvművelés történetével, Simonyi Zsigmond munkásságával fogl. – A Magyar Paedagogia c. folyóirat szerkesztője (1919–1939), a Magyarosan c. folyóirat társszerkesztője (1932–1934). A magyar helyesírás szabályai szerkesztője (1937-től).

Főbb művei

F. m.: Fleury Kolos. Egy. doktori értek. (Bp., 1906)
Diderot pedagógiája. (Bp., 1913)
A nyelvművelés elvei. (Magyarosan, 1932)
Helyes magyarság. (Magyar Tanárképző, 1936)
Köznyelvi kiejtésünk. Részben akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1941. febr. 3.
monográfia: Bp., 1941
hasonmás kiad. 1982)
Alakegyeztetés. (Melich Emlékkönyv. Bp., 1942)
Simonyi Zsigmond nyelvművelő munkássága. (MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei, 1954)
Van-e nyelvhelyesség? (Magyar Nyelvőr, 1955)
A helyesírás értékelése. (Pais Emlékkönyv. Bp., 1956)
Az írásjelek alkalmazásának néhány kérdése. (Magyar Nyelv, 1957)
Egy emberöltő nyelvünk védelmében. N. J. B. válogatott tanulmányi és cikkei. Szerk., bev. Ferenczy Géza. (Bp., 1968).

Irodalom

Irod.: Tompa József: N. J. B. hetvenéves. (Magyar Nyelvőr, 1954)
Kovalovszky Miklós: N. J. B. (Magyar Nyelvőr, 1964)
Ferenczy Géza: N. J. B. (Magyar Nyelvőr, 1968)
Kovalovszky Miklós: N. J. B. emlékének. (Magyar Nyelv, 1968)
Lőrincze Lajos: N. J. B.-ra emlékezünk. (Édes anyanyelvünk, 1984)
Tungli Gyula: N. J. B. emlékezete. (Magyartanítás, 1984)
Grétsy László: A nyelvművelés halhatatlanjainak városa: Veszprém. (Magyar Nyelvőr, 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője