Nagy Lajos
Nagy Lajos

2024. június 21. Péntek

Nagy Lajos

régész, muzeológus

Születési adatok

1897. március 15.

Nagyvárad, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1946. december 10.

Budapest


Iskola

Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári okl. (1920), bölcsészdoktori okl. (1921), a mo.-i római archaeologia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1930), az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.).

Életút

Az I. vh. idején az orosz, majd az olasz fronton harcolt (1915–1918), résztvett a felvidéki hadjáratban, Szolnoknál román hadifogságba esett (1919). A Főv.-i Múz. segédőre (1922–1928), őre (1928–1937), osztályig.-ja (1928–1937), a Főv.-i Múz.-ok közp. ig.-ja (1941–1946). Az általa alapított Szentendrei Városi Múz. ig.-ja (1930–1946), a Régészeti és Ásatási Int. megszervezője és alapító ig.-ja (1936-tól). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1930–1941), c. ny. rk. (1941–1946), c. ny. r. tanára (1946). Olasz áll. ösztöndíjjal Olaszo.-ban (1925–1927), a Hariszeion-ösztöndíjjal Görögo.-ban végzett kutatásokat (1929–1930). – Kiemelkedő eredményeket ért el Bp. római korának kutásában, ő tárta fel a Raktár u.-i ókeresztény temetőkápolnát, a Flórián téri római kori katonai fürdőt, a Márc. 15. téri (Eskü téri) Contra Aquincum erőd maradványait és a világ egyetlen, római korból fennmaradt orgonáját. A mo.-i limeskutatás megalapozója, feltárta a római limest Szentendrétől Nagytétényig. – A Német és a Belgrádi Régészeti Int. l. tagja. – Rómer Flóris-emlékérem (1946). – A Budapest Régiségei szerkesztője (Zakariás G. Sándorral, 1937-től).

Főbb művei

F. m.: Bestrafung der Dirke auf einem Aquincumer Mosaik. (Mitteilungen des Deutschen Archälogischen Instituts, 1925)
Die römische-pannonische dekorative Malerei. Egy. doktori értek. is. (Mitteilungen des Deutschen Archälogischen Instituts, 1926)
Az óbudai keresztény cella trichora a Közraktár utcában. (Bp., 1931)
Keresztény-római emlékek Magyarország területéről. (Archaeologiai Értesítő, 1931)
Az aquincumi orgona. (Bp., 1933)
Az aquincumi mumia-temetkezések. (Bp., 1935
hasonmás kiad. 1964)
Contraaquincum és Pest Árpád-kori vára. Részben akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1935. jan. 21.)
Asztrális szimbólumok a pannoniai bennszülött lakosság síremlékein. (Pécs, 1935)
Pannonia sacra. (Szent István Emlékkönyv. I. Bp., 1938)
Az aquincumi polgárváros tűzoltóságának székháza. (Laurae Aquincenses. II. Bp., 1941)
Budapest története. I–II. Alföldi Andrással, Tompa Ferenccel. (Bp., 1942)
Kiadatlan római kori eraviszkus síremlékek Szentendréről. (Bp., 1944)
Egy pincelelet az aquincumi polgárvárosban. A pannoniai világítótornyocskák kérdései. (Budapest Régiségei, 1945)
Az Eskü téri római erőd, Pest város őse. (Bp., 1946).

Irodalom

Irod.: Szilágyi János: N. L. (Századok, 1945–1946)
Oroszlán Zoltán: Emlékezés N. L.-ra. (Archaeologiai Értesítő, 1946–1948)
Nagy Tibor: N. L. (Antiquitas Hungarica, 1947)
Baranyainé Bónis Éva: N. L. irodalmi munkássága. (Budapest Régiségei, 1950)
N. L.-emlékkötet. (Budapest Régiségei, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője