Nagy Miklós
Nagy Miklós

2024. május 18. Szombat

Nagy Miklós

történész, könyvtáros

Születési adatok

1881. január 27.

Dés, Szolnok-Doboka vármegye

Halálozási adatok

1962. március 12.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1904), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A m. képviselőház napidíjasa (1901–1904), naplószerkesztő segédtisztje (1904–1907), könyvtárnoka (1917–1918), a képviselőház könytárának segédkönyvtárnoka (1907–1917), könyvtárnoka (1917–1918) főkönyvtárnoka (1918–1921) és c. ig.-ja (1920), ig.-ja (1921–1940), a képviselőház elnöki osztályfőnökeként nyugdíjazták (1940). – 19. és 20. sz.-i m. történelemmel, művelődéstörténettel, elsősorban a mo.-i nemzeti kérdés történetével, a trianoni békeszerződés történeti előzményeivel, az ezzel összefüggő jogi és történeti kérdésekkel fogl. Könyvtárosként szorgalmazta és előkészítette a kötelespéldány-tv.-t. Feldolgozta az Ogy.-i Könyvtár történetét. – Az Institut International d Histoire Politique et Constitutionelle tagja (1939-től). – A Tisza-Évkönyv szerkesztője (1926–1934).

Főbb művei

F. m.: Az általános, egyenlő, titkos választójog és a magyar választójogi reform. (Bp., 1911)
A nemzeti erő világtörténeti jelentősége. (Bp., 1912)
A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiiségi kérdés. (Bp., 1914)
A magyar katonáról. (Bp., 1918)
A magyarországi nemzetiségi kérdés története. (Bp., 1923)
A trianoni békeszerződés történeti háttere és Tisza István háborús felelőssége. (Bp., 1925)
Erdély jövője. (Bp., 1926)
Kristóffy József emlékirataiból. (Bp., 1928)
A Ghyczyek a magyar nemzet történetében. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1928. nov. 5.
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1928
teljesen: Turul, 1929)
Az Országgyűlési Könyvtár története. (Bp., 1929)
A magyar jog- és alkotmánytörténet új megvilágításban. (Bp., 1932)
A volt monarchia delegációinak történeti előzményei. (Bp., 1934).

Irodalom

Irod.: Jónás Károly: N. M. (Könyvtáros, 1981)
Jónás Károly: A Magyar Országgyűlés könyvtárának vezetői 1952-ig. (Magyar Könyvszemle, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője