Nagy Sándor, K.
Nagy Sándor, K.

2024. május 18. Szombat

Nagy Sándor, K.

agrárpolitikus, mezőgazdasági mérnök, téeszelnök

Névváltozatok

K. Nagy Sándor 

Születési adatok

1921. szeptember 29.

Túrkeve, Jász-Nagykun vármegye

Halálozási adatok

2000. április 27.

Budapest


Család

Sz: Nagy Sándor, Vámos Terézia.

Iskola

Hat elemi osztályt végzett (1933). A II. világháború után egy hónapos pártiskolán (1948), a Zsámbéki Mezőgazdasági Akadémián (1949–1950) és az MDP kétéves pártfőiskoláján tanult (1950–1952), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1966).

Életút

Kocsisként, kubikosként, újságkihordóként dolgozott (1933–1935), Kecskeméten szőlőmunkás (1935–1937), Budapesten kertészetekben vállalt alkalmi munkákat (1937–1942), Túrkevén a termés feléért ún. feles kertészeti állásban helyezkedett el (1942). Behívták katonának, frontszolgálatot teljesített (1942–1944: megszakításokkal), Nagyszelmencen, alakulatával szovjet hadifogságba esett (1944. nov.; 1947. dec.-ben tért haza).

 

Hazatérése után Túrkevén kertész (1947–1948), a helyi mozi üzemeltetője (1948–1949). Már tanulmányai idején a Zsámbéki Mezőgazdasági Akadémia politikai előadója, majd a tanulmányi osztály vezetője (1949–1950), a budapesti Magyar Agrártudományi Egyetem (MAE) oktatója és a MAE függetlenített párttitkára (1950–1953). A Földművelésügyi Minisztérium (FM) miniszteri titkára és az FM párttitkára (1953–1955. júl.), a túrkevei Harcos Tsz, 1957-től Búzakalász Tsz elnöke (1955. júl.–1958), az FM Termelőszövetkezeti Osztálya, ill. Szövetkezetpolitikai Főosztálya vezetője és az FM párttitkára (1958–1967). Az MTA–TMB aspiránsa (l.: 1962–1966). A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (TOT) főtitkára (1967. ápr. 22.–1972. márc. 31.). Az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztálya alosztályvezetője (1972–1974), a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) párttitkára (1974–1976), a MÉM Információs Központ (Agroinform) főigazgatója (1976–1981).

 

Az MSZMP KB tagja (1957. febr. 26.–1970. nov. 28.) és az MSZMP KB Mezőgazdasági Bizottsága tagja (1959–1962). Az MSZMP KB Szövetkezetpolitikai Munkaközössége tagja (1966–1985).

Elismerés

Munka Érdemérem (1955), Munka Érdemrend (1958), Munka Érdemrend (arany, 1974), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1981), Április 4. Érdemrend (1985).

Főbb művei

F. m.: A termelőszövetkezetek megerősítésének soron lévő feladatai. (Rendőrségi Szemle, 1959. 10.)
Termelőszövetkezeteink nagyüzemi munkaszervezetének kialakítása és fejlesztése. (Társadalmi Szemle, 1960. 2.)
A termelést fellendítő elosztási formák fejlesztése termelőszövetkezeteinkben. (Társadalmi Szemle, 1961. 2.)
Termelőszövetkezetek közötti vállalkozások. (Állam és Igazgatás, 1961. 10.)
A gyengén gazdálkodó termelőszövetkezetek megszilárdításának feladatai. (Állam és Igazgatás, 1962. 4.)
A termelőszövetkezeti nyugdíjazás fejlesztése. (Társadalmi Szemle, 1962. 8-9.)
Mezőgazdasági szövetkezetek ésszerű nagysága. Kand. értek. (Bp., 1966)
A termelőszövetkezetek területi szövetségei. (Társadalmi Szemle, 1968. 1.)
Írások a kommunizmus szolgálatában. (Társadalmi Szemle, 1968. 3.)
Néhány ellenvetés. (Társadalmi Szemle, 1968. 11.)
Az SZKP agrárpolitikája. (Társadalmi Szemle, 1977. 10.)
Vállalati együttműködés az élelmiszergazdaságban. (Új falu. Bp., Kossuth Kiadó, 1972)
A mezőgazdasági szövetkezetesítés története Magyarországon. (Dokumentumok a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről. 2. A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa kiadványa. Bp., 1979
angolul, franciául, németül, oroszul és spanyolul is)
A mezőgazdasági szövetkezetek tevékenységi köre és bővítésének megítélése. (Az Agroinform kiadványa. Bp., 1982)
A mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom történeti útja. I–II. köt. (A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium kiadványa. Bp., 1989).

Irodalom

Irod.: Túrkeve kislexikona. (Túrkeve, 1996).

 

 

neten:

 

 

https://neb.hu/asset/phpOe9wRS.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője