Navratil Ákos
Navratil Ákos

2021. október 26. Kedd

Navratil Ákos, 1893-tól szalóki

közgazdász, jogász

Születési adatok

1875. május 20.

Budapest

Halálozási adatok

1952. február 29.

Budapest


Család

Apja Navratil Imre (1833–1919) orvos, sebész, fül-orr-gégész.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1899), majd a berlini egyetemen tanult, a közgazdaságtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1902), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; r.: 1939. máj. 12.; ig.: 1945. jún. 6.–1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága helyreállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem magántanára (1902–1905), egyúttal a kassai jogakad.-n a közgazdaságtan, pénzügytan és a m. pénzügyi jog r. tanára (1904–1905). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. rk. (1905–1909), ny. r. tanára (1909–1918), a bp.-i tudományegyetemen a közgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanár és a m. pénzügyi jog. ún. jogosított tanára (1918–1948), egyúttal a Közgazdaságtani Int. és Szeminárium ig.-ja; közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1928–1929, 1939–1940), az egyetem rektora (1941–1942), kényszernyugdíjazták (1948). – A M. Gazdaságkutató Int. elnöki tanácsának és szerkesztőbiz.-ának tagja. Az Osztrák–M. Keresk. Kamara t. tagja. – MTA Weiss Fülöp-jutalma (1942).

Főbb művei

F. m.: Smith Ádám rendszere és ennek bölcseleti alapjai. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1898)
Az értékről. (Bp., 1898)
A gazdasági élet elemi jelenségei. (Bp., 1901)
Tanulmányok a balesetbiztosítás köréből. (Bp., 1903)
A gazdasági élet és a jogi rend. (Bp., 1905)
Wirtschaft und Recht. (Bp., 1906)
Közgazdaságtani és pénzügytani előadások. (Bp., 1906)
A társadalmi gazdaságtan és a közháztartástan vázlata. (Bp., 1908)
Gazdaság és technika. (Bp., 1919)
Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1927. nov. 21.
Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok Köréből. Bp., 1927)
Közgazdaságtan. I–II. (Bp., 1933–1939)
A föld jövedelmezősége. (Bp., 1935)
A modern háború és a gazdasági élet. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1940. febr. 12.)
Aranypénz és munkapénz. (Bp., 1941)
A neo-szocializmus konjunktúrapolitikája. (Bp., 1942)
Irányítószempontok a közgazdaságtanban. (Bp., 1942)
A nemzeti vagyon sorsa a háborúban. (Bp., 1945)
N. Á. művei. Összeáll. Fertő Imre. (Bp., 1989).

Irodalom

Irod.: Heller Farkas: N. Á. közgazdasági rendszere. (Közgazdasági Szemle, 1935)
Kornis Gyula: A gazdasági élet tudománya mint egységes rendszer. N. Á. (K. Gy.: Tudós fejek. Bp., 1942)
Oroszi Sándor: N. Á. (Magyar közgazdászok a két világháború között. Szerk. Mátyás Antal. Bp., 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013