Navratil Ákos
Navratil Ákos

2024. február 21. Szerda

Navratil Ákos, 1893-tól szalóki

közgazdász, jogász

Születési adatok

1875. május 20.

Budapest

Halálozási adatok

1952. február 29.

Budapest


Család

Apja Navratil Imre (1833–1919) orvos, sebész, fül-orr-gégész.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1899), majd a berlini egyetemen tanult, a közgazdaságtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1902), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; r.: 1939. máj. 12.; ig.: 1945. jún. 6.–1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága helyreállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem magántanára (1902–1905), egyúttal a kassai jogakad.-n a közgazdaságtan, pénzügytan és a m. pénzügyi jog r. tanára (1904–1905). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. rk. (1905–1909), ny. r. tanára (1909–1918), a bp.-i tudományegyetemen a közgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanár és a m. pénzügyi jog. ún. jogosított tanára (1918–1948), egyúttal a Közgazdaságtani Int. és Szeminárium ig.-ja; közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1928–1929, 1939–1940), az egyetem rektora (1941–1942), kényszernyugdíjazták (1948). – A M. Gazdaságkutató Int. elnöki tanácsának és szerkesztőbiz.-ának tagja. Az Osztrák–M. Keresk. Kamara t. tagja. – MTA Weiss Fülöp-jutalma (1942).

Főbb művei

F. m.: Smith Ádám rendszere és ennek bölcseleti alapjai. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1898)
Az értékről. (Bp., 1898)
A gazdasági élet elemi jelenségei. (Bp., 1901)
Tanulmányok a balesetbiztosítás köréből. (Bp., 1903)
A gazdasági élet és a jogi rend. (Bp., 1905)
Wirtschaft und Recht. (Bp., 1906)
Közgazdaságtani és pénzügytani előadások. (Bp., 1906)
A társadalmi gazdaságtan és a közháztartástan vázlata. (Bp., 1908)
Gazdaság és technika. (Bp., 1919)
Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1927. nov. 21.
Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok Köréből. Bp., 1927)
Közgazdaságtan. I–II. (Bp., 1933–1939)
A föld jövedelmezősége. (Bp., 1935)
A modern háború és a gazdasági élet. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1940. febr. 12.)
Aranypénz és munkapénz. (Bp., 1941)
A neo-szocializmus konjunktúrapolitikája. (Bp., 1942)
Irányítószempontok a közgazdaságtanban. (Bp., 1942)
A nemzeti vagyon sorsa a háborúban. (Bp., 1945)
N. Á. művei. Összeáll. Fertő Imre. (Bp., 1989).

Irodalom

Irod.: Heller Farkas: N. Á. közgazdasági rendszere. (Közgazdasági Szemle, 1935)
Kornis Gyula: A gazdasági élet tudománya mint egységes rendszer. N. Á. (K. Gy.: Tudós fejek. Bp., 1942)
Oroszi Sándor: N. Á. (Magyar közgazdászok a két világháború között. Szerk. Mátyás Antal. Bp., 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője