Németh Lajos
Németh Lajos

2021. október 26. Kedd

Németh Lajos

művészettörténész

Születési adatok

1929. december 4.

Budapest

Halálozási adatok

1991. szeptember 4.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.).

Életút

Az ELTE Történettud. Karán - az Eötvös Collegium tagjaként - művészettörténész és muzeológus okl. szerzett (1953), a művészettörténeti tudományok kandidátusa (1956), doktora (1968), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.). - Az ELTE Történettud. Kar Művészettörténeti Tanszék tanársegéde (1952), az MTA-TMB aspiránsa (1952-1954), az MDP KV Tud. és Kulturális Oszt. tud. munkatársa, alosztályvezetője (1954-1956), a Művészettörténeti Dokumentációs Csoport tud. főmunkatársa, mb. vezetője (1957-1968), az MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, ill. Kutatóint. tud. főmunkatársa (1968-1976), tud. tanácsadója és az Új M. Művészettörténeti Oszt. vezetője (1976-1979), az ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1979. júl. 1.-1991).19 és 20. sz.-i m. és egyetemes művészettörténettel, és ennek művészetelméleti, módszertani és tudománytörténeti vizsgálatával fogl. Legjelentősebb eredményeit a modern m. művészet komplex vizsgálatával, elsősorban Csontváry Kosztka Mihály, Hollósy Simon és Kondor Béla munkásságának elemzésével érte el. Műveiben a muvészettörténet-tudomány újszerű értelmezésével próbálkozott. Művészetkritikusi tevékenysége is jelentős.

Főbb művei

F. m.: Hollósy Simon és kora művészete. Budapest,1956
Hollósy Simon műveinek jegyzéke. In: Művészettörténeti Dokumentációs Csoport évkönyve, 1956/58 Budapest,1959
Piero della Francesca. Budapest,1958
A két világháború közötti magyar képzõművészet.In: Magyar művészet. 1800-1945 Budapest,1958
Képzõművészet a XX. század elején. Budapest,1959
Egry József művészetérõl. In: Művészettörténeti Dokumentációs Csoport Évkönyve, 1959 Budapest,1961
A Magyar Tanácsköztársaság képzõművészeti élete.Budapest,1960
Adalékok a századforduló magyar irodalma és képzõművészete kapcsolatához. Irodalomtudományi Közlemények 1963
Nagy Balogh János. Budapest,1960
Csontváry. Budapest,1964
Csontváry. Bucuresti,1974
Seurat. Budapest,1966
Modedern magyar művészet. Budapest,1968
Modern magyar művészet. Budapest,1969
Kondor Béla grafikái. Budapest,1969
A művészet sorsfordulója. Budapest,1970
A konvenciók szerepe vizuális művek befogadásában. In: Művészet és közérthetõség Budapest,1972
Vörös Béla szobrászata. Budapest,1972
Minerva baglya. Budapest,1973
A XIX. század művészete. A historizmustól a szecesszióig. Budapest,1974
Kondor Béla. Budapest,1976
Csontváry Emlékkönyv. Budapest,1976
Adalékok a szimbolista festészet tipológiájához. Ars Hungarica 1976
Baalbek. Budapest,1980
A mai művészet története. Magyar művészet. 1890-1919. Budapest,1981
A századforduló művészetérõl. Budapest,1986
A Golden Age. Budapest,1989
A Golden Age. Budapest,1993
A Golden Age. Budapest,1997
A törvény és kétely. A művészettörténet-tudomány önvizsgálata. Budapest,1992
A historizmus művészete. Művészettörténeti tanulmányok. Budapest,1993
Gruber Béla. Budapest,1995.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013