Némethy Géza
Némethy Géza

2021. július 30. Péntek

Némethy Géza

klasszika-filológus

Születési adatok

1865. augusztus 17.

Tiszapolgár, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

1937. március 15.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; r.: 1910. ápr. 28.; t.: 1933. máj. 19.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1887), áll. ösztöndíjjal a lipcsei és a berlini tudományegyetemen tanult (1887-1888), klasszika-filológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1890), az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; r.: 1910. ápr. 28.; t.: 1933. máj. 19.). - A bp.-i V. ker.-i r. k. főgimn., ill. uo. az áll. főgimn. r. tanára (1888-1902), a bp.-i Eötvös Collegiumban a klasszika-filológia szakvezető tanára (1902-1909). A bp.-i tudományegyetemen a klasszika-filológia magántanára (1890-1896), c. ny. rk. tanára (1896-1909), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1909-1912), majd a bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a klasszika-filológia ny. r. tanára (1912-1933).Klasszikus ókori latin nyelvű irodalommal, elsősorban Cicero, Tacitus, Vergilius, Persius, Tibullus és Ovidius munkásságával fogl. Magyarra fordította - többek között - Cicero Laelius, De finibus, Xenophon Emlékiratok Szókratészről c. műveit.

Főbb művei

F. m.: Euhemeri reliquiae. Budapest,1889
Cato bölcs mondásai latunul és magyarul. Budapest,1891
Szövegkritikai adalékok Firmicus Maternus asztrológiájához. Novae emendationes in Firmicum Maternae astrologum. Egyetemes Philologiai Közlöny, kivonatban: Akadémiai Értesítõ h.n.,é.n.
Dicta Catonis. Budapest,1895
Vergilius élete és művei. Budapest,1902
A római elegia viszonya a göröghöz. Budapest,1903
A római elegia. Budapest,1905
Ovidius és Lygdamus. Budapest,1908
De Ovidii elegiae in Messalam auctore. Budapest,1909
De sexta Vergilii ecloga. Budapest,1909
Vergilius epigrammái. kivonatban: Akadémiai Értesítõ h.n.,1911
Commentarius exegeticus ad Ovidii Tristia. Budapest,1913
Commentarius exegeticus ad Ovidii Epistola exPonto. Budapest,1915
Coniecturae ad emendandum Firmicum Maternum astrologum. Budapest,1918
Supplementum commentariorum ad Ovidii Amores Tristia et Epistolas ex Ponto. Budapest,1922
Symbolae exegetica ad Persii Satiras. Budapest,1924
Addennda commentariis ad Carmina Tibulliana. Budapest,1925
Ad Ciceronis De finibus. Budapest,1927
Az ember és az Isten. Budapest,1929.

Irodalom

Irod.: Némethy-emlékfüzet. Egyetemes Philologiai Közlöny 1926
Kerényi Károly:N. G. halálára. Műhely 1937
Szekfű Gyula:N. G. Budapesti Szemle 1939
Huszti József:N. G. emlékezete. Egyetemes Philologiai Közlöny 1940
ifj. Horváth János:N. G. munkásságának bibliográfiája. Egyetemes Philologiai Közlöny h.n.,1940

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013