Némethy Géza
Némethy Géza

2022. szeptember 26. Hétfő

Némethy Géza

klasszika-filológus

Születési adatok

1865. augusztus 17.

Tiszapolgár, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

1937. március 15.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; r.: 1910. ápr. 28.; t.: 1933. máj. 19.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1887), áll. ösztöndíjjal a lipcsei és a berlini tudományegyetemen tanult (1887-1888), klasszika-filológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1890), az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; r.: 1910. ápr. 28.; t.: 1933. máj. 19.). - A bp.-i V. ker.-i r. k. főgimn., ill. uo. az áll. főgimn. r. tanára (1888-1902), a bp.-i Eötvös Collegiumban a klasszika-filológia szakvezető tanára (1902-1909). A bp.-i tudományegyetemen a klasszika-filológia magántanára (1890-1896), c. ny. rk. tanára (1896-1909), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1909-1912), majd a bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a klasszika-filológia ny. r. tanára (1912-1933).Klasszikus ókori latin nyelvű irodalommal, elsősorban Cicero, Tacitus, Vergilius, Persius, Tibullus és Ovidius munkásságával fogl. Magyarra fordította - többek között - Cicero Laelius, De finibus, Xenophon Emlékiratok Szókratészről c. műveit.

Főbb művei

F. m.: Euhemeri reliquiae. Budapest,1889
Cato bölcs mondásai latunul és magyarul. Budapest,1891
Szövegkritikai adalékok Firmicus Maternus asztrológiájához. Novae emendationes in Firmicum Maternae astrologum. Egyetemes Philologiai Közlöny, kivonatban: Akadémiai Értesítõ h.n.,é.n.
Dicta Catonis. Budapest,1895
Vergilius élete és művei. Budapest,1902
A római elegia viszonya a göröghöz. Budapest,1903
A római elegia. Budapest,1905
Ovidius és Lygdamus. Budapest,1908
De Ovidii elegiae in Messalam auctore. Budapest,1909
De sexta Vergilii ecloga. Budapest,1909
Vergilius epigrammái. kivonatban: Akadémiai Értesítõ h.n.,1911
Commentarius exegeticus ad Ovidii Tristia. Budapest,1913
Commentarius exegeticus ad Ovidii Epistola exPonto. Budapest,1915
Coniecturae ad emendandum Firmicum Maternum astrologum. Budapest,1918
Supplementum commentariorum ad Ovidii Amores Tristia et Epistolas ex Ponto. Budapest,1922
Symbolae exegetica ad Persii Satiras. Budapest,1924
Addennda commentariis ad Carmina Tibulliana. Budapest,1925
Ad Ciceronis De finibus. Budapest,1927
Az ember és az Isten. Budapest,1929.

Irodalom

Irod.: Némethy-emlékfüzet. Egyetemes Philologiai Közlöny 1926
Kerényi Károly:N. G. halálára. Műhely 1937
Szekfű Gyula:N. G. Budapesti Szemle 1939
Huszti József:N. G. emlékezete. Egyetemes Philologiai Közlöny 1940
ifj. Horváth János:N. G. munkásságának bibliográfiája. Egyetemes Philologiai Közlöny h.n.,1940

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője