Nyiredy Szabolcs
Nyiredy Szabolcs

2021. október 27. Szerda

Nyiredy Szabolcs

gyógyszerész, vegyészmérnök

Születési adatok

1950. június 7.

Budapest

Halálozási adatok

2006. október 30.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 2004. máj. 3.).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Karán tanult (1968-1971), a SOTE-n gyógyszerész okl. szerzett (1975), az ELTE TTK-n doktorált (1976), a SOTE-n gyógyszertechnológiai (1978), majd farmakognóziai szakgyógyszerész vizsgát tett (1983). A biológiai tudományok kandidátusa (1985), a kémiai tudomány doktora (1991), habilitált (1996), magántanári kinevezést nyert (1998), az MTA tagja (l.: 2004. máj. 3.). - A SOTE Gyógyszerész-tud. Kar Gyógyszerészeti Int. tud. ösztöndíjasa (1975-1977), a Gyógynövény- és Drogismereti Int. egy. tanársegéde (1977-1983), egy. adjunktusa (1984-1990), egyúttal a zürichi Eidgenössische Technische Hochschule Gyógyszerészeti Int. Farmakognóziai és Fitokémiai Tanszék ösztöndíjas vendégkutatója (1983-1985), vendégdocense és a módszerfejlesztési csoport vezetője (1985-1990). A Gyógynövénykutató Int. ig.-ja (1990. okt.-dec.), a Gyógynövénykutató Int. Rt. elnök-vezérig.-ja (1991-től). A SOTE, ill. a Semmelweis Egyetem c. egy. tanára (1992-től), az ELTE magántanára (1998-tól). A svájci zugi Petazon Rt. tud. ig.-ja (1987-től).Gyógynövény-analitikával és technológiával, analitikai és preparatív kromatográfiával fogl. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a planáris- és az oszlopkromatográfiás módszerek fejlesztése terén. A kromatográfiás rendszerek optimálására kidolgozott ún. PRIZMA-modellje, ill. az általa kifejlesztett és realizált rotációs planárkromatográfiás berendezések nagy nemzetk. elismerést arattak. Kidolgozta a kényszeráramlásos szilárd-folyadék-, ill. az ún. többfázisú folyadék-kivonás módszereit.

Főbb művei

F. m.: Néhány hazai mákfajta érett toktermésének vékonyréteg- és gázkromatográfiás alkaloidspektruma. Budapest,1976
A drogok vizsgálatának elõkészítõ műveletei. - Folyadékkormatográfiás módszerek optimalizálása. In: Fitokémia Budapest,1981
Gyógynövények a gyógyászatban. Budapest,1984
A dohánylevél alkaloidspektrum-alakulásának vizsgálata korszerű kromatográfiás módszerekkel. Budapest,1984
PRISMA: A Geometrical Design for Solvent Optimization in HPLC. Journal of High Resolution Chromatography &Chromatographic Communications 1985
Instrumental Preparative Planar Chromotagraphy. In: Planar Chromatogrpahy New York,1986
Analytical Rotation Planar Chromatography. In: Recent Advances in Thin-Layer Chromatography London,1988
Gyógynövények kkorszerű terápiás alkalmazása. Budapest,1989
Új elválasztási módszerek a növényi eredetű anyagok kutatásában. Budapest,1990
Preparative Layer Chromatography. In: Handbook of Thin-Layer Chromatogrpahy New York-Basel,1990
Forced-Flow Multi-Phase Liquid Extraction. A New Separation Method Based on Relative and Absolute Counter-Current Distribution. Journal of Chromatography 1990
Separation of Ergot Alkaloids by HPTLC, OPLC and Rotation Planar Chromatographic - RPC - Methods. JOurnal of Planar Chromatography 1990
Planar Chromatography. In: Chromatography Amsterdam-Oxford-New York,1992
Pharmaceuticals and Drugs. In: Handbook of Thin-Layer Chromatography New York,1995
Planar Chromatography - A Retrospective View for the Third Millennium. Budapest,2001
Planar Chromatogrpahic Method Development Using the PRISMA Optimization System and Flow Charts. Journal of Chromatographic Science 2002
Progress in Forced-flow Planar Chromatography. Journal of Chromatography A 2003
Separation Strategies of Plant Constituents. Journal of Chromatography B 2003
History and Development of Chromatography in Hungary. Journal of Separation Science 2004
Kurrens gyógynövények. Budapest,2004.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013