Nyitrai József
Nyitrai József

2024. április 20. Szombat

Nyitrai József

vegyészmérnök

Születési adatok

1941. július 28.

Budapest

Halálozási adatok

2011. augusztus 25.

Budapest


Család

Sz: Nyitrai József, az OKISZ Textil- és Bőrlaboratóriuma ún. modellőre, Angyal Julianna, a Nyomtatványellátó Vállalat szabványügyi előadója. F: 1965-től Herczeg Zsuzsanna vegyészmérnök, a Szerves Vegyipari Kutatóintézet tud. munkatársa. Leánya: Nyitrai Ágnes és Nyitrai Katalin.

Iskola

A bp.-i (óbudai) Árpád Gimnáziumban éretts. (1959), a BME Vegyészmérnöki Karán végzett (1964), doktorált (1967), a kémiai tudományok kandidátusa (1974), doktora (1992).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémiai Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1964–1970), egy. adjunktusa (1970–1974), egy. docense (1974–1993), egy. tanára (1993. júl. 1-jétől); közben a Kar oktatási dékánhelyettese (1979–1985). A Karlsruhei Egyetem Humboldt-ösztöndíjas vendégkutatója (1975–1976). A BME Schönherz Zoltán Kollégiumának nevelőtanára. Heterociklusos kémiával, elsősorban különböző típusú bioaktív és fotoaktív nitrogén-heterociklusok vizsgálatával és béta-laktám- antibiotikumok szintézisével foglalkozott. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el potenciálisan biológiailag aktív nitrogén-heterociklusok előállítása, természetes eredetű nitrogén-heterociklus-analógok szintézisének feltárása terén. Nevezéktani tevékenysége is jelentős.

Elismertség

Az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának tagja (1998-tól). Az MTA Heterociklusos Kémiai Bizottsága (1979–1990), Antibiotikum-kémiai Munkabizottsága (1990–1999), Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsága tagja (1990–2003). A BME Kari Tanács tagja (1990–2000). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Nemzetközi Bizottságának elnöke (1994–2003). A European Photochemistry Association tagja.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1985). Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999–2002), Apáczai Csere János-díj (2006).

Főbb művei

F. m.: Die Reaktion von 4-Thio- und Dithiohydantoinen und ihren S-Alkylderivaten mit Aluminiumtrichlorid. Lempert Károllyal. (Tetrahedron Letters, 1965)
Alumínium-triklorid hatásának vizsgálata 5,5-difenil-tiohidantoinszármazékokra. Egy. doktori értek. (Bp., 1967)
A Study of the Infrared Spectra of Thiohydantoin Derivatives Methylated on the Sulphur Atom. Többekkel. (Acta Chimica, 1968)
Reactions of a-amino and a-acyloaminothioamides with Aluminium Chloride. Syntheses of Some Imidazole and Thiazole Derivatives. Lempert Károllyal. (Acta Chimica, 1972)
2-imidazolin-származékok annuláris tautomériája, egy új 1,2-átrendeződéses reakció. Kand. értek. (Bp., 1973)
A kémiai elnevezés és helyesírás alapjai. Többekkel. (A szerves vegyületek elnevezési szabályai. Bp., 1977)
Az umpolung és alkalmazása a szerves szintézisben. (Magyar Kémikusok Lapja, 1979)
Vegyészmérnökképzés és kémiai oktatás a 200 éves Műegyetemen. Fodor Lajossal, Szebényi Imrével. (Magyar Kémikusok Lapja, 1983)
Szerves kémiai praktikum. Egy. jegyz. Novák Lajossal. (Bp., 1983
2. kiad. 1984
3. kiad. 1985
4. kiad. 1993
6. kiad. 1999
7. kiad. 2000
8. kiad. 2001)
Szerves kémia. 1–2. Egy. jegyz. Novák Lajossal. (Bp., 1985
2. kiad. 1988
2. jav. kiad. 1990)
Total Synthesis of the Racemic 3-methyl Analogue of the Antitumor Agent Acivicin. Többekkel. (Journal of Chemical Society Perkin Transactions, 1989)
Photochemistry of n-heterocycles. Többekkel. (Acta Chimica, 1990)
Simple and Condensed b- lactams. Alternative Entry into the 2-isocephem and 2-isooxacephem Series. Többekkel. (Journal of Chemical Research, 1990)
Bio- és fotoaktív N-heterociklusok szintézise és néhány reakciója. Doktori értek. (Bp., 1991)
Változások a szerveskémiai nómenklatúrában. Nagy Józseffel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1996)
Szerves kémia. Novák Lajossal. Egy. tankönyv. (Bp., 1998
2. utánnyomás 2001
2. jav. kiad. 2005)
Útmutató a szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. Szerk., a magyar adaptációt készítette. Nagy Józseffel. (Bp., 1998)
Változások a szerves vegyületek IUPAC- nevezéktanában. (Magyar Kémikusok Lapja, 1999)
Nitrogén-heterociklusos vegyületek kutatása. Lempert Károllyal. (Magyar Kémikusok Lapja, 2000)
Biomolekulák kémiája. Hazai Lászlóval, Novák Lajossal. Egy. tankönyv. (Bp., 2001)
XIXth IUPAC Symposium on Photochemistry. July 14–19. 2002. Budapest, Hungary. Szerk. Vidóczy Tamással. (Bp., 2002).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Népszabadság, 2011. szept. 17–18.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője