Obál Ferenc
Obál Ferenc

2024. február 29. Csütörtök

Obál Ferenc, id.

orvos, fiziológus

Születési adatok

1916. szeptember 28.

Budapest

Halálozási adatok

2012. április

Szeged


Család

Sz: Obál Ferenc (1875–1949), orvos, egyetemi magántanár, a Szent Rókus Kórház sebész főorvosa, Bárczy Anna (1890–1971). Testvére: Obál Andor, Obál László, ill. Csaba Elemérné Obál Edit. F: Nagy Magdolna orvos, gyermekgyógyász, a SZOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egy. adjunktusa. Fia: Obál Ferenc, ifj. (1948–2004) orvos, neurobiológus. Leánya: Obál Györgyi (1950–) klinikai pszichológus.

Iskola

A bp.-i Trefort utcai Gyakorló Gimnáziumban éretts. (1934), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1940); közben a heidelbergi Karl Rupprecht Tudományegyetemen is tanult (1937–1938 és 1939), laboratóriumi (1948), elektroenkefalográfiai (1954), neurobiológiai szakorvosi vizsgát tett (1980). A belső szekréciós rendszer élet- és kórélettana tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1948), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1968).

Életút

A Pázmány Tudományegyetem Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézete gyakornoka (1939–1940). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Orvosi Élettani Intézete egy. tanársegéde (1940–1943), egy. adjunktusa (1943–1945), a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi Orvostudományi Kar Kórélettani Tanszéke ny. r. tanára (1945–1953), egyúttal az Élettani Intézet (1947-től) és a Gyógyszertani Intézet igazgatója (1948-tól). Visszatért Magyarországra (1953), az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Élettani és EEG Osztályának vezetője (1953–1958). A SZOTE Élettani Intézete tanszékvezető egy. tanára (1958. okt. 11.–1986. jún. 30.), emeritusz professzora (1991-től). Kísérletes és klinikai neurofarmakológiai kutatásokkal, elsősorban a bélfelszívódás, a lépműködés, a nyirokkeringés és a hőszabályozás kórélettanával és az idegrendszert szabályozó működések vizsgálatával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a baktériumtoxinok biokémiai hatásmechanizmusának feltárása, az ún. interoceptív feltételes reflexek szabályozása, elsősorban a neurokibernetikai szabályozás kutatása terén. Nevéhez fűződik a magyarországi klinikai enkefalográfiai kutatások megindítása, az első magyar EEG-készülék gyártása a BOTE és az MTA számára.

Emlékezet

Az MTA Élettani Bizottsága (1958–1978), Neurobiológiai Bizottsága tagja (1976–1986). A Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság alapító és vezetőségi tagja (1957-től), elnöke (1980–1990). A Magyar Élettani Társaság (1966–1990), a Magyar Orvosképzési és Egészségügyi Oktatási Társaság (1978–1986), a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága vezetőségi tagja (1980–1990). Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztálya (1940-től), a Magyar Farmakológiai Társaság (1960-tól), a Magyar Biológiai Társaság tagja (1960–1986).

Elismertség

A Román Orvostudományi Akadémia tb. tagja (1995-től). A baltimore-i Pavlovian Society for Objective Study of Behaviour tagja (1970-től), a European Sleep Research Society választott tagja (1980-tól), alelnöke (1986–1988). A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem díszdoktora (1996).

Elismerés

Jancsó Miklós-emlékérem (1981), Lissák Kálmán-emlékérem (1985), Munka Érdemrend (arany, 1986), Hőgyes Endre-emlékérem (1985), Szent-Györgyi Albert-emlékérem (1996), Pápai Páriz Ferenc-díj (2001).

Szerkesztés

A Kísérletes Orvostudomány (1962–1990), az Acta Physiologica (1967-től), az Ideggyógyászati Szemle (1971-től), az Acta Cybernetica (1971–1988), a baltimore-i The Pavlovian Journal of Biological Sciences (1974–1991), az Integrative Physiological and Behavioral Science Journal szerkesztőbizottságának tagja (1991-től).

Főbb művei

F. m.: Az idegrendszer szerepe a gyógyszerek és mérgek hatásában. (Magyar Belorvosi Archivum, 1954)
Liquorváltozások kiütéses tífuszban. Többekkel. (Katonaorvosi Szemle, 1955
angolul: Acta Medica, 1955)
Die Rolle des Nervensystems in der temperaturerhöhenden Wirkung des Pentamethylentetrazels. Többekkel. – Vorkommen der Schwefelwasserstoffvergiftungund ihre Wirkung auf die Muskelfunktion. Incze S.-sel. (Acta Physiologica, 1955)
A haemispherectomiában részesült betegek EEG-vizsgálata. Juhász Pállal. (Ideggyógyászati Szemle, 1959)
Új típusú deconnexió az idegsebészeti műtétekben. Katona Ferenccel, P. Nagy Klárával. (Magyar Sebészet, 1959)
Az emberi test. A modern orvostudomány eredményeinek áttekintése. I–II. köt. Szerk. Többekkel. (Bp., 1959
2. átd. kiad. 1962
5. átd. kiad. 1971
6. átd. kiad. 1982
7. jav. kiad. 1986)
Idegellátás és érzésközvetítés a bőrben. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1960)
Pantothensav hatása izolált patkánybél acetylcholin érzékenységére. Szórády Istvánnal, Vicsay Margittal. (Kísérletes Orvostudomány, 1960)
Az encephalographia és újabb eredményei. (Élővilág, 1961)
EEG-Manifestation on Headache. Tomka I.-vel. (Excerpta Medica, 1961)
Adatok a pantothensav izolált bélre gyakorolt hatásához. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1962)
The Role of the Nervous System in the Adaptation of Oxygen Consumption to Hypoxia. Vicsay Margittal. – Effect of Tranquilliness in the Activity of Higher and Lower Nervous Structures. Katona Ferenccel, Tomka I.-vel. (Acta Physiologica, 1963)
Agyi nyirokpangás hatása a cardiazol-görcskészségre. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1963)
Role of a Central Nervous Mechanism in the Acquired Tolerance to the Temperature Decreasing Effect of Histamine. Többekkel. – Analysis of the Vegetative and EEG Responses to Hypoxia. Többekkel. (Acta Physiologica, 1965)
Effect of Devincan on the Blood Flow in the Cerebral Capillaries and on the EEG. Földi Mihállyal. (Therapia Hungarica, 1965)
A Biochemical Study of the Conditioned Responses in Metabolic Rate Elicited by Hypoxia. Többekkel. (Acta Physiologica, 1966)
Biokémiai és EEG-vizsgálatok egypetéjű phenylketonuriás ikerpáron. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1966)
Lymphogen encephalopathia tüneteinek kivédése pantothensav-pyridoxin kezeléssel. Többekkel. (MTA V. Osztálya Közleményei, 1966)
A vegetatív homeostasis központi idegrendszeri szabályozásának alapjai. (Orvosi Hetilap, 1966. 25.)
Neurokibernetikai mechanizmusok a vegetatív homeostasis szabályozásában. Doktori értek. (Bp., 1967)
Effect of the Disturbance of Cervical Lymph Drainage upon the EEG and Cerebral Functions. (Recents of Development of Hungarian Neurobiology. Bp., 1973)
EEG and Cerebral Functions. (Bp., 1973)
A vizsgák szerepéről, követelményeiről és módszereiről az orvosképzésben. (Felsőoktatási Szemle, 1975)
Area praeoptica melegítésével kiváltott corticalis synchronizáció vizsgálata immobilizált patkányban. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1975
angolul: Acta Physiologica, 1976)
Kísérlet a gyakorlati oktatás tématervezésére és a teljesítmény nyilvántartására. Berencsi Györggyel. (Felsőoktatási Szemle, 1976)
On the Cybernetic Systems of the Control of Vegetative Functions. (Recents of Development of Hungarian Neurobiology. Bp., 1976)
Increase of Slow Wave Sleep after Cervical Lymphatic Blockage. Többekkel. (Acta Physiologica, 1977)
A televíziós módszerek az orvosegyetemek oktató-nevelő munkájában. (Felsőoktatási Szemle, 1977)
Data on the Role of the Frontal Cortex in Vegetative Behaviour. Többekkel. (Pav. Journal of Biological Sciences, 1978)
Klinikai gyakorlati leckekönyv. Szerk. Riedl Lászlónéval. (Bp., 1979
2. kiad. 1981)
Evoked Potential Study of the Synchronizing and Hyponogenic Areas in the Basal Forebrain. Többekkel. (Waking and Sleeping, 1979)
Effects of Atropine on the Synchronization Elicited by Electrical Stimulation of the Olfactory Tubercule. Többekkel. (Acta Physiologica, 1980)
The Contribution of Warm Receptors to the Regulation of Sleep-Waking Cycles. Benedek Györggyel, ifj. Obál Ferenccel. (Environmental Physiology. Szerk. is. Oxford–Bp., 1981)
Sleep Elicited by Olfactory Tubercule Stimulation and the Effect of Atropine. Többekkel. (Behaviour and Brain Research, 1981)
Elevation of Thermoregulatory Vasodilatation Threshold in the Rat after Capsaicin Treatment, Többekkel. (Acta Physiologica, 1982)
Central Nervous System and Lymphatic System. Csanda Endrével, ifj. Obál Ferenccel. (Lymphangiology. Stuttgart, 1983)
Vasodilatation on Preoptic Heating in Capsaicin-treated Rats. Többekkel. (Experientia, 1983)
Capsaicin Impairs Preoptic Serotonin-sensitive Structures Mediating Hypothermia in Rats. Többekkel. (Neuroscience Letters, 1985)
Effects of Acute and Chronic Treatment with Amitriptyline on the Sleep–Wake Activity of Rats. Többekkel. (Neuropharmacology, 1985)
Vasoactive Intestinal Polypeptide Promotes Sleep without Effects on Brain Temperature in Rats at Night. Többekkel. (Neuroscience Letters, 1986)
Differences in the Mechanisms of the Thermoregulatory Impairment Induced by Capsaicin in Newborn and Adult Rats. Többekkel. (Acta Physiologica, 1987)
Possible Contribution of Sleep to Heat Defence. Többekkel. (Sleep’86. Szerk. is. Többekkel. Stuttgart, 1988)
A központi idegrendszer funkcionális anatómiája. (Szeged, 1989)
Gyógyító évtized. Szerk. Kalmár Lászlóval, Rózsa Andrással. (Bp., 2001)
Erdély és az orvostudomány szolgálatában. Emlékeim a kolozsvári és marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzésről. 1940–1953. (Szemtanú könyvek. Csíkszereda, 2003).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. (Genersich Antal-emlékkönyv. Bp.–Marosvásárhely, 1994)
Viharban. Tanulmányok a marosvásárhelyi felsőfokú oktatás múltjáról és jelenéről. (Marosvásárhely, 1994)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1996. (Szeged, 1997)
Szegedi ki kicsoda? 1998–1999. Főszerk. Dlusztus Imre. (Szeged, 1999)
In memoriam O. F. sen. (Gyógyszerészet, 2012)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője