Oltay Károly
Oltay Károly

2024. április 14. Vasárnap

Oltay Károly

földmérő mérnök

Születési adatok

1881. április 8.

Budapest

Halálozási adatok

1955. október 18.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; tanácskozó: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 29.).

Életút

A József Műegyetemen mérnöki okl. szerzett (1903), a műsz. tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952); az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.; tanácskozó: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 29.). - A József Műegyetem Mérnöki Oszt., ill. a BME Építőmérnöki Kar Geodéziai Tanszék tanársegéde, egy. adjunktusa (1903-1910), a geodézia h. (1910-1913), ny. r. tanára (1913-1952), egy. tanára (1952-1955) és a Geodézia Tanszék vezetője (1949-1955); közben a Mérnöki és Építészmérnöki Oszt. (1926-1928), ill. a Mérnöki és Építészmérnöki Oszt. dékánja (1934-1935). A potsdami geodéziai int.-ben F. R. Helmert mellett végzett kutatásokat. Az általa megszervezett M. Geodéziai Int. tud. munkáinak irányítója (1927-1944), egyúttal a bp.-i városmérés munkálatainak irányítója (1932-től).Felsőgeodéziával fogl., részt vett a br. Eötvös Loránd által vezetett geodéziai kutatásokban. Az ún. Sterneck-féle ingákkal az ország több helyén mérte meg a nehézségi gyorsulás szabatos értékét. Mo.-on nevéhez fűződik a korszerű alapvonalmérések bevezetése. A II. vh. után az elpusztított Duna- és Tisza-hidak újjáépítésével kapcsolatos geodéziai mérések irányítója. Számos, széles körben elterjedt geodéziai műszer (pl. felsőrendező szintező műszer, prizmás tachiméter stb.) fejlesztésében vett részt.

Főbb művei

F. m.: A nehézséggyorsulás budapesti értékének meghatározása. Budapest,1917
A szabatos prizmás tachiméter. Budapest,1918
Geodézia. Budapest,
A geodézia elemei. Budapest,1921
Geodézia. Budapest,1921
Logaritmuskönyv négy számjeggyel. Budapest,1924
A földi és légi fotogrammetria alapelvei és műszerei. Budapest,1926
A magyar geodéziai intézet működése alapításától 1931-ig. Budapest,1931
Az új budapesti városmérés műszaki feltételei. Geodéziai Közlöny 1938
Geodézia. Budapest,1951
A budapesti invardrótmérés. Budapest,1951.

Irodalom

Irod.: Horváth Károly:O. K. Geodézia és Kartográfia h.n.,1955

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője