Oltványi Pál
Oltványi Pál

2021. október 26. Kedd

Oltványi Pál

pedagógus, római katolikus pap, író

Születési adatok

1823. augusztus 1.

Szeged

Halálozási adatok

1909. január 16.

Szeged


Család

Sz: Oltványi Ferenc, Puskás Apollónia. Testvére: Oltványi Gáspár (1844–1904) r. k. pap.

Iskola

Középiskoláit Temesvárott és Szegeden végezte, majd csanádi egyházmegyei papnövendékként a bécsi Pázmáneumban teológiát tanult (1841–1845), pappá szentelték (1846. ápr.).

Életút

Temesvárott a csanádi káptalan jegyzője (1845–1846), Újbesenyőn segédlelkész (1846. ápr.–aug.), a temesvári püspöki levéltár levéltárnoka és szentszéki aljegyzője, ill. irodaigazgató és püspöki titkár (1846–1852), szentszéki ülnök (1852–1854). Földeákon (Csanád vm.) plébános (1854–1873), a szegedi apácaiskolák igazgatója (1873–1900). Csúti c. prépost (1880-tól), pápai titkos kamarás (1882-től). Szeged város törvényhatósági bizottságának tagja (1872-től). A forradalom és szabadságharc idején Lonovics József püspök, majd Temesvár ostroma idején Róka József püspöki helyettes mellett Makón, később Fábry Ignác és Csanády Sándor püspökök mellett tartózkodott. A Bach-korszak idején erélyesen védelmezte az egyházmegye és a papság jogait. Az árvíztől többször sújtott faluban, Földeákon új templomot (1857), új iskolát (1861), a temetőben új kápolnát építtetett (1864), ill. az 1863. évi aszály és éhínség idején a plébánián népkonyhát állíttatott fel. Nagybátyja, Oltványi István alapítványából Szegeden leányiskolát és nevelőintézetet létesített (1873-ban, amelyet többször bővített; 1874-ben saját költségén apácák vezetésével újabb háromosztályú ingyenes iskolát állított fel). A Magyar Tudós Társaságnak összesen 2400 koronát adományozott (1869–1871), amelynek kamatait Oltványi-alapítványként magyar történelmi művek jutalmazására fordították. Mariazellben megtartott aranymiséje alkalmából a csanádi káptalannál 120 000 koronás alapítványt tett (1896-ban). Halála után 600 kötetes értékes könyvgyűjteménye a szegedi Somogyi Könyvtár állományába került.

Emlékezet

1873-tól Tátrafüreden nyaralt, ahol egy forrást is felfedezett (1882-ben, amelyet róla neveztek el; felavatták: 1885. júl. 14-én). A Somogyi Könyvtár könyveiből és leveleiből emlékkiállítást rendezett (Szegeden, 1999-ben).

Elismerés

Földeák díszpolgára (1896).

Szerkesztés

A szegedi apáczaintézet értesítőjének szerkesztője (I–XX. füzet, 1878–1900).

Főbb művei

F. m.: Erläuterungen über das erste Programm des Lyceal-Gymnasiums zu Temesvár. (Temesvár, 1851)
Vegyes házasságok és az új polgári törvénykönyv. (Temesvár, 1854)
Privilegium fori és az új polgári s büntető codex. (Temesvár, 1854)
Mennyország királynéja. Salve Regina. Népszerűleg magyarázta. (Pest, 1857)
Vegyes házasságok. (Temesvár, 1857)
A csanádi püspöki megye birtokviszonyainak története. (Szeged, 1867)
A római katholikus egyház és a parlament Magyarországban. (Temesvár, 1871)
Tájékoztató útmutatás a kereseti jövedelemadónak bevallása és fellebbezése iránt. (Temesvár, 1876
3. bőv. kiad. 1877)
A jeruzsálemi Szent Sír és lovagrendjének rövid története. (Temesvár, 1882)
Földeák község történelme. (Makó, 1883)
A népoktatási ügy Magyarországban a múlt és jelen időben. (Temesvár, 1884)
Szeged, a nagy katholikus város egyik nyílt sebe. (Temesvár, 1884)
Szegedi különlegességek. (Temesvár, 1886)
Játékok és szavalmányok tanulók számára. I–II. füz. (Temesvár, 1885–1890)
Tájékozás a kegyúri jog iránt. (Temesvár, 1886)
Fenyőfa, mint karácsonyfa. (Temesvár, 1886)
A szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája. (Temesvár, 1886)
Salve Regina, a mennyország királynéjának tiszteletére elmélkedések május hó minden napjára. (Temesvár, 1893)
Tátrafüredi emlék. (Temesvár, 1901).

Irodalom

Irod.: O. P. prépostnak a szeged-alsóvárosi tanyai iskolák javára tett jubiláris alapítványa. Kiadta Oltványi Ottó. (Szeged, 1909)
Komoly Pál: O. P. életének és munkásságának története. (Szeged, 1998)
Takó Edit: A könyvtárgyarapító prépost. In memoriam O. P. (Szeged [folyóirat], 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013