Orsós Ferenc
Orsós Ferenc

2024. július 20. Szombat

Orsós Ferenc

törvényszéki orvos, patológus

Névváltozatok

Spindl

Születési adatok

1879. augusztus 22.

Temesvár, Temes vármegye

Halálozási adatok

1962. július 25.

Mainz, NSZK


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; r.: 1940. ápr. 26.; kizárták: 1945. júl. 20.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1903), a kórboncta és kórszövettani diagnosztika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1913), az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; r.: 1940. ápr. 26.; kizárták: 1945. júl. 20.). - A bp.-i tudományegyetemen I. sz. Kórbonctani és Kórszövettani Int. tanársegéde (1903-1906), magántanára (1913-1918); közben a Pécsi Városi Kórház kórboncnok főorvosa (1906-1913), ill. az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, orosz hadifogságban volt, ahol a krasznojarszki hadikórház vezetőjeként szolgált (1914-1918). Hazatérése után a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a kórbonctan és a törvényszéki orvostan ny. r. tanára (1918-1935); közben az Orvostud. Kar dékánja (1919-1921, 1933-1935) és az egyetem rektora (1923-1925). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a törvényszéki orvostan ny. r. tanára és a Törvényszéki Orvostani Int. ig.-ja (1935-1944); közben az Orvostud. Kar dékánja (1939-1941). A Bonni Egyetem vendégprofesszora (1939). A nyilas kormány által Hallébe telepített bp.-i egyetem kormánybiztosa (1944-1945). A II. vh. után a Mainzi Képzőművészeti Akad.-n a művészeti anatómia ny. r. tanára (1946-1955). - A Felsőház tagja (1941-1945).A kórbonctan és a törvényszéki orvostan világhírű m. professzora. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a sérülések keletkezési mechanizmusa, a tüdő és a lép szöveti szerkezete és azok kóros elváltozásai, a gerincoszlop patológiája, a nyakszirtcsont fejlődésének kutatása terén. Rokonszenvezett a szélsőjobboldali és a náci eszmékkel. ő volt a „fajbiológiai és fajvédelmi” szakértője a zsidóellenes mo.-i tv.-eknek, ill. ő indokolta meg azokat a tv.-ek felsőházi tárgyalásán. 1943. ápr. 28-30-án tagja volt a katyni tömegsírok feltárásánál a német kormány által felkért nemzetk. orvosszakértői biz.-nak, amely megállapította, hogy a tömeggyilkosságokat a szovjet belügyi szervek követték el. A II. vh. után szélsőséges nézetei és katyni szakértői tevékenysége miatt háborús bűnösnek nyilvánították (1945. máj.).

Főbb művei

F. m.: A tüdõcsúcsok általános mechanikai dispositiójáról. Budapesti Orvosi Ujság h.n.,1912
A sarjadzó és penészgombák okozta megbetegedések casuistikájához. Gyógyászat 1914
A lépsubcorticalis rétege. Orvosi Hetilap h.n.,1928
Az érsarjdaganat. In: Tisza István Tudományos Társaság II. Osztályának Munkálatai 1931
A tüdõ vázrendszerének élettani és kórtani jelentõsége. In: Magyar Belorvosok Egyesülete Évkönyve 1933
A csökmõi arsenmérgezés orvosszakértõi tanulságai. Debrecen,1935
Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. Budapest,1938
Agonie. - Agonale Verletzungen. - Leichenerzstückelung. - Viale Reaktion. In: Handwörterbuch der gerechtlichen Medizin Berlin,1939
Der nachweis von Luftspuren in der fetalen Lunge. In: DeutscheZeitschritf für gerichtliche Medizin 1939
A magyarság jövõ feladatai. Budapest,1940
A házassági törvény fajvédelmi kiegészítése a Felsõház elõtt. Budapest,1941
Vezérfonal a kórbonctani, rendõri és törvényszéki boncoláshoz. Budapest,1941
AA halottkémlés. Budapest,1941.

Irodalom

Irod.: Petényi Géza:O. F. dr. „szakértõi” és „tudományos” munkásságáról. Orvosok Lapja 1945
Kapronczay Károly:A katyini tömegsírok orvosszakértõi vizsgálata. Orvosi Hetilap 1990
Erkölcsi halálokok. Az Orsós-ügy az Akadémián. Heti Világgazdaság 1994

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője