Ortvay Rudolf
Ortvay Rudolf

2024. július 14. Vasárnap

Ortvay Rudolf

fizikus

Születési adatok

1885. január 1.

Miskolc, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1945. január 2.

Budapest


Család

Nagybátyja Ortvay Tivadar (1843-1916) történész, régész, r. k. pap.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem orvostud. karán (1902-1904), bölcsészettud. karán (1904-1906), a göttingeni egyetemen tanult (1906-1908), Bp.-en matematika-fizika szakos tanári okl. (1908) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1909), Zürichben és Münchenben képezte magát (1912-1914), az anyag és elektromosság kinetikai elmélete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1915), az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.). - A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Természettani Int. tanársegéde (1909-1912), első tanársegéde (1912-1916) és magántanára (1915-1916), egyúttal az elméleti fizika h. tanára (1915-1916), majd a matematikai természettan ny. rk. tanára (1916-1919), a Bp.-re menekített kolozsvári egyetem ny. r. (1919-1920), ny. r. tanára (1920-1921). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen az elméleti fizika ny. r. tanára és az Elméleti Fizikai Int. ig.-ja (1921-1928); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1923-1924), dékánh.-e (1924-1925). A Pázmány Péter Tudományegyetemen az elméleti fizika ny. r. tanára és az Elméleti Fizikai Int. ig.-ja (1928-1945). Öngyilkos lett.A korszerű m. elméleti fizikai kutatások elindítójaként Mo.-on az elsők között fogl. a modern fizika eredményeivel, elsősorban relativitáselmélettel, kvantummechanikával és elektrodinamikával. Behatóan fogl. a természettudományok filozófiai problémáival, a matematika, a csillagászat és a repülés legújabb eredményeivel. A szegedi, majd a bp.-i int.-ét a mo.-i fizikai kutatások központjává fejlesztette, ahol az 1920-as-1930-as években külföldi és és külföldön élő neves m. tudósok is megfordultak (pl.: A. Eddington, W. Heisenberg. M. Planck; ill. Teller Ede, Lánczos Kornél, Wigner Jenő stb.).

Főbb művei

F. m.: Über die Abzählung der Eingenschwingungen fester Körper. Annalen der Physik h.n.,1913
A kauzalitás problémája a fizikában. Athenaeum 1920
A Sagnac-féle kísérlet az általános relativitás elmélete szempontjából. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1921
A quantumelmélet axiomatikus felépítése Heisenberg, Born és Jordan szerint. Mathematikai és Physikai Lapok 1926
A Schrödinger-féle hullámmechanika. Mathematikai és Physikai Lapok 1927
A vegyérték problémája a quantummechanikában. Mathematikai és Physikai Lapok 1928
Bevezetés az anyag korpuszkuláris elméletébe. I. rész. 1. Kinetikus gázelmélet. 2. Statisztikai mechanika. 3. A quantumelmélet alapvonalai. Budapest,1927
Bevezetés a quantummechanikába. Budapest,1931
Elektrodynamika. Budapest,1932
Atomrombolás. Magyar Szemle 1934
A matematika néhány újabb szempontjának fizikai vonatkozásai. Matematikai és Fizikai Lapok 1940
A fizikai megismerés alapjai. Természettudomány h.n.,1946.

Irodalom

Irod.: Balázs Júlia:O. R. Fizikai Szemle 1965
Kunfalvi Rezsõ:Néhány adat O. R. működéséhez. Fizikai Szemle 1973
Kunfalvi Rezsõ:O. R. Természet Világa 1978
Füstöss László:O. R. Budapest,1984
Kunfalvi Rezsõ:Az Ortvay-kollokviumok szerepe a magyarfizikai történetében. Fizikai Szemle 1985
Kovács István:O. R. életútja. Fizikai Szemle 1985
Füstöss László:O. R. irodalmi munkássága. Fizikai Szemle 1985
Bozóky László:A pedagógus Ortvay. Fizikai Szemle h.n.,1985

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője