Ortvay Tivadar
Ortvay Tivadar

2023. december 1. Péntek

Ortvay Tivadar

történész, régész, római katolikus pap

Névváltozatok

1875-ig Orthmayr

Születési adatok

1843. november 18.

Csíklova, Krassó vármegye

Halálozási adatok

1916. július 8.

Budapest


Család

Unokaöccse: Ortvay Rudolf (1885-1945) fizikus.

Iskola

A temesvári papnevelő intézetben tanult (1862–1866), pappá szentelték (1866), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1875. máj. 26.; r.: 1905. máj. 12.).

Életút

A csanádi egyházmegye segédlelkésze (1866–1870), a lugosi gimnázium r. tanára (1870–1873), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Régiségtárának segédőre (1873–1875), a Pozsonyi Jogakadémián a történelem r. tanára (1875–1905), egyúttal a pozsonyi Orsolya- rendi apácák tanárképző intézetének igazgatója és r. tanára (1894–1900). Budapesten élt (1906-tól). Frigyes főherceg leányainak történelemtanára (1895–1905). Pápai kamarás (1892-től), c. csanádi apát (1900-tól). – Pozsony és Temes vm., ill. Pozsony és Temesvár városok és környékük történetével, egyháztörténettel, a pécsi egyházmegye történetével foglalkozott. Több részletben összesen 60 000 koronát adott az MTA-nak (1912–1916).

Elismertség

A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya (1887-től), a Szent István Akadémia tagja (1916-tól). A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság másodelnöke (1911–1916).

Szerkesztés

A Történeti Adattár Csanádegyházmegye hajdana és jelenéhez c. folyóirat szerkesztője, az Archaeológiai Értesítő segédszerkesztője (1875–1876).

Főbb művei

F. m.: Egy állítólagos római mediterrán út Pannoniában. (Bp., 1873)
Irodalmi tanulmányok a hazai és külföldi történelem, műtörténelem és régészet terén. (Bp., 1875)
Margum és Contra-Margum. Castra Augusto Flavianensia vagy Constantia helyfekvése. Források és közvetlen helybúvárlat alapján. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1875. nov. 22.
megjelent: Értekezések a történeti tudományok köréből. Bp., 1876
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1876)
A magyarországi Dunaszigetek. (Bp., 1880)
Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig. I–II. (Bp., 1882)
Összehasonlító vizsgálatok a hazai és éjszak- európai – dán, svéd, norvég – praehistorikus kőeszközök régiségi jellegéről. (Bp., 1886)
A pécsi egyházmegye alapítása és első határai. (Bp., 1890)
Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején. I–II. (Bp., 1891–1892)
Pozsony város története. I–IV. (Pozsony, 1892–1912)
Temesvármegye és Temesvár város története. I–IV. (Bp., 1896–1914)
Pozsonyvármegye állatvilága. I. (Bp., 1902)
Pozsony város utcái és terei. (Bp., 1905
hasonmás kiad. 1991)
Az ősember táplálkozása. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1907. febr. 11.
megjelent: Értekezések a történeti tudományok köréből. 21. Bp., 1907
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1907)
A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei. (Bp., 1910)
Mária, II. Lajos király neje. (Bp., 1914).

Irodalom

Irod.: O. T. írói munkásságának összege. (Bp., 1906)
O. T. (Századok, 1916)
Szentkláray Jenő: O. T. r. tag emlékeze. (Bp., 1922)
Márki Sándor: Emlékbeszéd O. T.-ról. (Bp., 1923).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője