Óvári Miklós
Óvári Miklós

2021. május 14. Péntek

Óvári Miklós

politikus

Névváltozatok

1948-ig Manninger Miksa 

Születési adatok

1925. augusztus 24.

Soroksárpéteri, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2003. május 10.

Budapest


Család

Sz: Manninger Károly középiskolai tanár, Reiber Julianna.

Iskola

A kispesti Állami Deák Ferenc Gimnáziumban éretts. (1943), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Kollégium tagjaként – latin–magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1948), az MDP hat hónapos pártiskoláján végzett, majd a moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem aspiránsa (1954–1956).

Életút

Az MKP (1945–1948), az MDP (1948–1956), ill. az MSZMP tagja (1956-tól). A Kádár Kata Népi Kollégium latintanára (1946–1948), az MDP Pártiskola (1948–1949), az MDP Pártfőiskola (1949–1954), az MSZMP KB Pártfőiskola tanára (1957–1958). Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztály elméleti csoportjának politikai munkatársa alosztályvezetője (1958. máj.–1960. febr. 2.), osztályvezető-helyettese (1960. febr. 2.–1961. febr.), a Tudományos és Kulturális Osztály osztályvezető-helyettese (1961. febr.–1963. dec. 5.), a Tudományos és Közoktatási Osztály osztályvezető-helyettese (1963. dec. 5.–1966. dec. 3.) osztályvezetője (1966. dec. 3.–1970. nov. 28.).

 

Az MSZMP KB póttagja (1962. nov. 24.–1966. dec. 3.), tagja (1966. dec. 3.–1988. máj. 22.) és az MSZMP KB ideológiai titkára (1970. nov. 28.–1998. máj. 22.). Az MSZMP PB tagja (1975. márc. 22.–1988. máj. 22.). Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága (1974–1985) és az MSZMP KB Kultúrpolitikai Munkaközössége, 1980-tól Művelődéspolitikai Munkaközössága elnöke (1975–1985). Az MSZMP KB Titkársága tagjaként a KB Iroda vezetője (1985–1988). Az MSZMP KB Tudománypolitikai Bizottsága tagja (1988. júl.–1988. okt.). Aczél György mellett a magyar kulturális élet egyik irányítója.

Országgyűlési képviselő (Budapest, 28. sz. egyéni választókerület, 1979. jún. 14.–1980. jún. 28.; Budapest, 29. sz. egyéni választókerület, 1980. jún. 28.–1985. jún. 8.; Hazafias Népfront országos lista, 1985. jún. 8.–1988. jún. 29.; lemondott mandátumáról) és az Országgyűlés Pártbizottságának titkára (1985–1988).

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemérem (arany, 1951), Munka Érdemrend (1959), Munka Érdemrend (arany, 1970), a Magyar Népköztársaság Érdemrendje (1985).

 

Dimitrov-emlékérem (bolgár, 1973).

Főbb művei

F. m.: A nemzetközi munkásmozgalom története. I–II. köt. I. köt. 1848–1945. II. köt. 1945–1961. Tananyag az MSZMP szakosított tanfolyama számára. Többekkel. (Bp., 1962–1963 és utánnyomások)
Napirenden a szocializmus felépítése. (Felsőoktatási Szemle, 1963)
Hazafiság és nemzetköziség. (Az MSZMP KB Politikai Akadémiája. Bp., 1968)
Az MSZMP IX. kongresszusa és az ideológiai munka fejlődése. Ó. M. előadása az MSZMP Politikai Főiskoláján. (Bp., 1969)
A Kommunista Kiáltvány időszerűsége. Ó. M. beszéde a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 125. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitásán. (Élet és Irodalom, 1973. 8.)
A társadalmi tudat és a művelődés fejlesztésének időszerű feladatai. Ó. M. előadása az Országos Agitációs és Propaganda Tanácskozáson. (Bp., 1975)
A társadalom, a népgazdaság és a tudomány előrehaladásának összhangja. (Magyar Tudomány, 1976)
Problems and Perspectives of Cultural Policy. – Literature in a Changing Society. The Writer in the Community. (The New Hungarian Quarterly, 1976)
Kulturális forradalmunk három évtizede. – Együtt a néppel a szocializmus útján. (Művészetpolitikánk időszerű kérdései. Tanulmányok. Szerk. Agárdi Péter. Bp., Kossuth, 1977)
The Freedom to Perceive Truth is the Great Opportunity of Socialist Society. Speeches and Articles of Leading Hungarian Politicians. 1974–1977. Bp., 1978)
Történelem, idelógia, kultúra. Vál. beszédek és cikkek. (Bp., Kossuth, 1980)
What is Socialist Democracy Made of? (The New Hungarian Quarterly, 1980)
Orbán László: Ifjúság, értelmiség, szocialista kultúra. Vál. beszédek és írások. Szerk. Pintér István, a bevezetést írta Ó. M. (Bp., Kossuth, 1981)
Tájékoztató időszerű politikai, ideológiai kérdésekről. (A felsőoktatási intézmények vezetőinek tanácskozása. Előadások. Szerk. Klement Tamás. Bp., 1981. febr. 25. A Művelődési Minisztérium kiadványa. Bp., 1983)
Marx és a jelenkor. (Marx és a jelenkor. Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián. 1983. ápr. 27–28. Előadások. Szerk. Pach Zsigmond Pál. Bp., Kossuth, 1983)
A nép erőfeszítéseit támogassák. – Művelődéspolitikai feladataink a XII. kongresszus után. – Nemzeti összefogással szocialista céljainkért. – Szövetségi politika és pártirányítás a kulturális életben. (Művészet és politika. Tanulmányok – dokumentumok. 1977–1983. Szerk. Agárdi Péter. Bp., Kossuth, 1984)
Nemes Dezső. Ó. M. gyászbeszéde. (Párttörténeti Közlemények, 1985)
Kun Béla, a cselekvő internacionalista és hazafi. (Párttörténeti Közlemények, 1986 és Kun Béla. Nemzetközi tudományos ülésszak születésének századik évfordulójára. Bp., 1986. febr. 11–12. Előadások. Szerk. Mucsi Ferenc és Székely Gábor. Bp., 1987).

 

 

F. m.: írásai a Társadalmi Szemlében: Az Olasz Kommunista Párt IX. kongresszusa. (1960. 4.)
A békéért vívott harc új feltételei és lehetőségei. (1961. 3.)
A kommunista nozgalom egysége és a viták lenini módszere. (1962. 4.)
Az Olasz Kommunista Párt X. kongresszusa. (1963. 1.)
A munkás- és parasztfiatalok továbbtanulásáról. (1970. 11.)
A valóság szilárd talaján. Gondolatok Kádár János A szocialista Magyarországért c. könyvéről. (1972. 7–8.)
A kor követelményeinek színvonalán. (1973. 4.)
Kulturális forradalmunk három évtizede. (1975. 2.)
Ideológiai helyzetünk és feladataink. (1975. 12.)
Kulturális politikánk időszerű kérdéseiről. (1977. 7–8.)
Szilárd elvi alapon – bevált politikánkhoz híven. Kádár János A szocializmusért – a békéért c. kötetéről. (1978. 11.)
Művelődéspolitikai feladataink a XII. kongresszus után. (1980. 8–9.)
Elvi és reális válaszok. Kádár János új kötetéről. (1981. 12.)
A közoktatás helyzete és kiegyensúlyozott fejlesztésének fealdatai. Ó. M. előadói beszéde az MSZMP KB 1982. ápr. 7-i ülésén. (1982. 5.)
Felelősséggel a holnapért. Gondolatok az SZKP XXVII. kongresszusáról. (1986. 4.).

Irodalom

Irod.: Füleki József: Ó. M.: Történelem, idelógia, kultúra. Vál. beszédek és cikkek. (Társadalmi Szemle, 1980)
Hermann István: A kultúra a történelem sodrában. Ó. M.: Történelem, idelógia, kultúra. Vál. beszédek és cikkek. (Nagyvilág, 1980)
Balázs Mihály: Ó. M.: Történelem, ideológia, kultúra. Vál. beszédek és cikkek. (Pedagógiai Szemle, 1981)
Bényei Miklós: Művelődéspolitikánk demokratizmusa. Aczél György, Ó. M. és Pozsgay Imre könyvéről. (Alföld, 1981)
Halálhír. (Népszabadság, 2003. máj. 16.).

Irod.: Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. (Bp., 1989)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Kubinyi Ferenc: Fekete lexikon. (Thousand Oak, 1994)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000. (Bp., 1999).

 

 

neten:

 

 

https://neb.hu/asset/phpN4Yvbi.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019