Papp Ferenc
Papp Ferenc

2021. október 17. Vasárnap

Papp Ferenc

nyelvész, szlavista

Születési adatok

1930. szeptember 19.

Budapest

Halálozási adatok

2001. április 5.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 9.).

Életút

Apja Papp Ferenc (1901-1969) hidrogeológus. - Az ELTE BTK-n - az Eötvös Koll. tagjaként - francia-orosz szakon tanult, majd orosz szakos tanári okl. szerzett (1952); közben a Brüsszeli Egyetemen is tanult (1948), a nyelvtudományok kandidátusa (1956), doktora (1973), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 9.). - Az ELTE Lenin Int. Orosz Tanszék gyakornoka (1950-1951), tanársegéde és az MTA-TMB aspiránsa (1951-1955), a KLTE BTK Orosz Int. tanszékvezető egy. adjunktusa (1955-1962), egy. docense (1962-1973), az Orosz és Szláv Nyelvek Tanszék egy. tanára (1973. júl. 1.-1985) és a tanszék vezetője (1970. aug. 1.- 1985), az ELTE BTK Ált. Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1985-1989. dec. 31.). Az MTA Nyelvtud. Int. tud. tanácsadója (1990-től). A Szapporói Egyetem vendégprofesszora (1971).Szláv nyelvészettel, m. és orosz leíró alaktannal, számítógépes nyelvészettel, ill. 18. sz.-i orosz-m. filológiai kapcsolatok történetével fogl. Világviszonylatban is az elsők között alkalmazott számítógépet a természetes nyelvek vizsgálatához. A magyar nyelv szóvégmutató szótára a m. számítógépes nyelvészet első kiemelkedő teljesítménye.

Főbb művei

F. m.: Jelzõs szerkezetek fõbb kérdései a mai orosz irodalmi nyelvben. Budapest,1955
Mai orosz nyelv. Budapest,1975
Mai orosz nyelv. Budapest,1958
Matematikai nyelvészet és gépi fordítás a Szovjetunióban. Budapest,1964
Matematikai nyelvészet ésgépi fordítás a Szovjetunióban. The Hague,1966
Megszólaltak a gépek. Magyar Nyelvõr 1966
Kursz szovremennogo russzkogo jazika. Budapest,1968
Kursz szovremennogo russzkogo jazika. Budapest,1990
A magyar fõnév paradigmatikus rendszere. Leíráás és automatikus szintézis. Budapest,1975
A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Budapest,1969
A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Budapest,1994
Ady Endre összes költõi művének fonémastatisztikája. Budapest,1974
Magyar és orosz nyelvű szövegek számítógépes vizsgálata. Budapest,1978
Könyv az orosz nyelvrõl. Budapest,1979
Apai név. In: Magyar nyelvjárások Budapest,1983
Alkalmazott nyelvtudomány. In: Értekezések, emlékezések Budapest,1989
Lomonoszov és a magyar nyelv. MagyarTudomány 1995
A moszkvai szemantikai iskola. Budapest,2001.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013