Papp Sándor
Papp Sándor

2021. október 17. Vasárnap

Papp Sándor

politikus, jogász, téeszelnök

Születési adatok

1910. december 2.

Füzesgyarmat, Békés vármegye

Halálozási adatok

1991. augusztus 28.

Szeged


Család

Nagyszülei: Sánta Miklós, Soós Julianna. Sz: Papp Bálint (1868–) uradalmi béresgazda, Sánta Eszter (1874–). Tizenegyen voltak testvérek, akik közül heten élték meg a felnőttkort. F: D. Tóth Piroska, D. Tóth Sándor és Bajusz Terézia leánya. Fia: Papp Sándor és Papp István; leánya: Papp Terézia és Papp Margit.

Iskola

Kőrösladányban hat elemi osztályt végzett. A II. világháború után háromhetes, majd két hónapos pártiskolán tanult (1947), hat hónapos közigazgatási tanfolyamon (1950), az MDP hároméves pártfőiskoláján végzett (1956), a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1961).

Életút

A Füzesgyarmat melletti papszigeti Wenckheim-uradalom tehénpásztora, segédtraktorosa (1922?–1936), tehenészeti felügyelője, kulcsára (1936–1945); közben a kecskeméti tüzéreknél sorkatonai szolgálatát teljesítette (1931–1933), majd a keleti fronton harcolt (1942–1943). Miután ismét behívták (1944. ápr.), ezúttal Munkácsról vonult vissza, alakulata feloszlatása után hazatért szülőfalujába (1944. okt.–1944. dec.).

 

Az MSZDP (1932–1933), az MKP tagja (1944), az MKP füzesgyarmati szervezetének alapító tagja (1944. dec.). A földosztás után hét kh földjén gazdálkodott (1945–1947; földjét felajánlotta a Vörös Csillag Termelőszövetkezetnek). Békés vármegye főispánja (1947. nov. 12.–1950. márc. 13.), a közigazgatási tanfolyam elvégzése után a Csongrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága (VB) elnöke (1950. jún. 15.–1962. okt. 30.), a Szakszervezetek Csongrád Megyei Tanácsának elnöke (1962–1963), a nagymágocsi Viharsarok Termelőszövetkezet elnöke (1963–1967), nyugállományba helyezték.

Az MSZMP KB póttagja (1959. dec. 5.–1962. nov. 24.).

Elismerés

Magyar Köztársasági Érdemérem (ezüst, 1949), Magyar Népköztársasági Érdemérem (arany, 1950), Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozata (1950), Munka Érdemrend (1954 és 1960), Szocialista Munkáért Érdemérem (1955), Magyar Szabadság Érdemrend (ezüst, 1957), Munka Érdemrend (arany fokozata, 1975), Április 4. Érdemrend (1985).

Irodalom

Irod.:

 

 

neten:

 

Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája. 1715–1950. Főispánok és alispánok:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BEKM_Kbmkt_08/?pg=167&
layout=s&
query=Papp%20S%C3%A1ndor

 

https://neb.hu/asset/phpY6kQjP.pdf

Megjegyzések

Lexikonokban életrajza összekeverve Papp Sándor országgyűlési képviselők adataival. Papp Sándor (1911–) a gátéri Vorosilov Tsz tagja és Papp Sándor (1930–) debreceni ruhagyári munkás voltak a korszak országgyűlési képviselők!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020