Paraicz Ervin
Paraicz Ervin

2024. február 29. Csütörtök

Paraicz Ervin

orvos, neurológus, idegsebész

Születési adatok

1927. július 13.

Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2012. július 28.

Budapest

Temetési adatok

2012. augusztus 15.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Paraicz Károly MÁV-forgalomirányító, Zsohár Ilona. 1952-től nős. Leánya: Paraicz Éva (1955–); fia: Paraicz Tamás (1960–) orvosok.

Iskola

A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1951), általános sebész (1957), idegsebész (1959) gyermekneurológus szakorvosi vizsgát tett (1985); az orvostudományok kandidátusa (1966), doktora (1989).

Életút

A Fővárosi János Kórház Szemészeti Osztályán Csapody István gyakornoka (1951–1953), a BOTE Ideggyógyászati Klinika, ill. az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet gyakornoka (1953–1957), tud. munkatársa (1957–1960), a Gyermek-, ill. a Csecsemő- és Gyermekneurológiai Osztály osztályvezető főorvosa (1960–2000), nyugdíjas tud. tanácsadója (2000-től). Az Orvostovábbképző Egyetem, ill. a HIETE c. egy. docense (1980–1986), c. egy. tanára (1986-tól). Az Egészségügyi Tudományos Tanács szaktanácsadója. A Humanit Bt. ügyvezetője. A csecsemő- és gyermek-idegsebészet egyik magyarországi megteremtője, az általa Európában másodikként megszervezett Csecsemő- és Gyermekneurológiai Osztály a szakmában világszerte elismert kutatóközponttá vált. Különösen jelentős eredményeket ért el a csecsemőkori vízfejűség (hydrocephalus) kezelése terén, több mint 1000 ilyen műtétet hajtott végre. Idegsebészeti tevékenysége részét képezte továbbá 1245 csecsemő- és gyermekkori agydaganat (1954–1987) kezelése, amely a legnagyobb, egy team által kezelt anyagot jelenti a szakirodalomban. Alapvetően új megállapításokat tett a likvor kóros felszívódására és keringésére vonatkozóan. Számos nemzetközileg is elterjedt, korszerű diagnosztikai módszer, új kezelési eljárás és műtéti megoldás bevezetője, elterjesztője és rutineljárássá fejlesztője. A Magyar Idegsebész, a Magyar Gyermeksebész és a Magyar Gyermekorvos Társaság vezetőségi tagja; a Gyermekideggyógyász, Idegsebész és Pszichiátriai Szekció alapító tagja. A Nemzetközi és az Európai Gyermekidegsebész Társaság alapító vezetőségi tagja.

Emlékezet

Munka Érdemrend (ezüst, 1979; arany, 1986), Markusovszky-díj.

Főbb művei

F. m.: Agytumor és pangásos papilla. Bauer Henriettával. (Ideggyógyászati Szemle, 1956)
Gyermekkori supratentorialis tumorok. Szénásy Józseffel, Zoltán Lászlóval. – Adatok a gyermekkori gerincdaganatok diagnosztikájához. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1958)
Subduralis haematoma csecsemő- és gyermekkorban. Szénásy Józseffel. (Gyermekgyógyászat, 1959)
Carotis angiographia gyermekkorban. Szénásy Józseffel. (Magyar Radiológia, 1959)
Modern pneumographiás eljárások gyermekkorban. (Ideggyógyászati Szemle, 1960)
A gyermekkori agytörzsi tumorok röntgendiagnosztikája. Szénásy Józseffel. (Magyar Radiológia, 1960)
Adatok az agytályoggal szövődött cyanotikus congenitalis vitium klinikumához. Szénásy Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1961. 51.)
A csecsemő-idegsebészet aktuális problémái. (Gyermekgyógyászat, 1962)
Adatok a gyermekkori koponyatörések számának növekedéséhez. Szénásy Józseffel, Szokolay Verával. (Orvosi Hetilap, 1963. 22.)
Adatok a hemihypertrophiához. 10 újabb valódi hemihypertrophia eset ismertetésével. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1963)
A központi idegrendszer röntgenkontraszt-vizsgálatainak új útjai csecsemő- és gyermekkorban. Kand. értek. (Bp., 1965)
Ideggyógyászati és idegsebészeti vizsgálatok csecsemő- és gyermekkorban. Monográfia. Szénásy Józseffel. (Bp., 1966
2. átd. és bőv. kiad. 1978
németül: 1966
2. átd. német kiad. Stuttgart, 1968
bőv. orosz kiad. Moszkva, 1970
2. bőv. orosz kiad. 1980)
Zur Diagnostik der Gehirntumoren im Säuglingsalter. Szénásy Józseffel. (Acta Pediatrica, 1968)
A liquor-átáramlás ellenőrzése shunt-műtétek után radioaktív izotóp alkalmazásával. Simkovics M.-mel. (Ideggyógyászati Szemle, 1968)
Adatok a csecsemőkori agytályog klinikumához. Szénásy Józseffel. A csecsemőkori hydrocephalus kezelése ventriculo atrialis shunt-műtéttel. Katona Ferenccel, Szénásy Józseffel. (Gyermekgyógyászat, 1969)
A csecsemőkori hydrocephalus modern kezelése. Katona Ferenccel, Szénásy Józseffel. (Az orvostudomány aktuális kérdései, 1970)
Absorptios vizsgálatok intraventricularisan adott radioizotópokkal. Simkovics M.-mel. (Ideggyógyászati Szemle, 1970)
Angaben zum membranösen Verschluss des Aquaeductus Sylvii. (Acta Paediatrica, 1970)
Agydaganatok gyermekkorban. Szénásy Józseffel. – Kisagyi astrocytomák gyermekkorban. Katona Ferenccel, Szénásy Józseffel. (Magyar Onkológia, 1971)
Radioizotóp ventriculographia újszülött- és csecsemőkorban. Simkovics M.-mel. (Ideggyógyászati Szemle, 1972)
Adatok a csecsemőkori hydrocephalus kezelésének eredményeiről és néhány tényező szerepéről ezek kialakulásában. Katona Ferenccel, Szénásy Józseffel. (Gyermekgyógyászat, 1972)
Száloptikás ventriculoscop mint az agykamra endoscopiájának eszköze. Borbás J.-vel. (Orvos és Technika, 1972)
Study of Operated Hydrocephalus Patients Three Years after Surgery. Kovács Zs.-vel, Vékássy Lászlóval. (Acta Pediatrica, 1974)
Angiography of Cerebral Arterial Diseases in Childhood. Többekkel. (Reconstructive Surgery of Brain Arteries. Bp., 1974)
Myelodysplasiás újszülöttek korai műtéti indikációja. Katona Ferenccel. Intracranialis folyadékterek tartós drainage-ja csecsemőkorban. Vajda J.-vel. (Gyermekgyógyászat, 1974)
Pre- and Postoperative Problems in Myelodysplasia. Katona Ferenccel. (Progress in Pediatric Surgery, 1975)
Koponyaűri nyomás periodikus változásai folyamatos grafikus regisztrátumokban csecsemőkön. – Alvásfázisok és koponyaűri nyomásváltozások összefüggése teljes éjszakai regisztrátumokban intracranialis hypertensióval járó folyamatokban csecsemő- és kisdedkorban. Többekkel. (Ideggyógyászati Szemle, 1975)
Hydrocephalus miatt csecsemőkorban operált száz gyermek pszichés teljesítményének néhány adata. Vékássy Lászlóval. (Gyermekgyógyászat, 1976)
Újszülöttkori agykamravérzések és kezelésük lehetősége. Dobronyi Ilonával. (Gyermekgyógyászat, 1977)
A liquor keringésének főbb jellemvonásai csecsemő- és gyermekkorban. (Gyermekgyógyászat, 1978)
Gyermek- és csecsemőkori spinalis tumorok. Kordás Mariannal, Szénásy Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1978. 44.)
Csecsemő- és gyermekkori agyi vasopathiák röntgendiagnosztikája. Többekkel. (Magyar Radiológia, 1979)
Succesfull Treatment of Perinatal Intraventricular Hemorrhage. – Benign Intracranial Hypertension of Uncertain Origin. Szénásy Józseffel. (Acta Pediatrica, 1979)
Az agyi számítógépes rétegvizsgálat korai alkalmazásának első tapasztalatai a gyermekneurológiában. Deák Györggyel, Nagy Istvánnal. (Ideggyógyászati Szemle, 1980)
ICP in Infancy and Childhood. Szerk. (Basel, 1982)
Csecsemő- és gyermekneurológia. Máttyus Adorjánnal, Szénásy Józseffel. (Bp., 1982)
Intenzív kezelés a csecsemő- és gyermekneurológiában és idegsebészetben. (Magyar Pediáter, 1982)
Standard echotomográfiás vizsgálatok az újszülött- és csecsemőkori hydrocephalus diagnosztikájában. Harmat Györggyel. (Magyar Radiológia, 1982)
Csecsemő- és gyermekkori hátsóskála-daganatok műtét előtti kórisméje, különös tekintettel a computertomographiás vizsgálatra. Többekkel. (Ideggyógyászati Szemle, 1983)
Csecsemő- és gyermekkori epiduralis haematomák kezelésének sajátosságai. Dobronyi Ilonával, Pásztor Andrással. (Orvosi Hetilap, 1983. 2.)
A számítógépes rétegvizsgálat a gyermekneurológiai klinikumban. Deák Györggyel, Nagy Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1983. 43.)
Prenatalisan felismert magzati hydrocephalus aktív transabdominalis kezelését követő hüvelyi szülés. Többekkel. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1984)
Ultrasound Control of Progressive Hydrocephalus in Infancy. Harmat Györggyel, Szénásy Józseffel. (Child’s Brain, 1984)
Myelodysplasiás újszülöttek és csecsemők neurosonographiás vizsgálata. Harmat Györggyel, Pásztor Andrással. (Orvosi Hetilap, 1987. 17.)
Adatok a csecsemőkori hydrocephalusban végzett shunt-műtétekről a késői eredmények tükrében. (Orvosi Hetilap, 1987. 48.)
Csecsemő- és gyermekkori agytályogos betegeink „hosszú” katamnéziséről. Szénásy Józseffel. (Gyermekgyógyászat, 1987)
Csecsemők és gyermekek idegsebészeti vonatkozású betegségei, kezelésének néhány irányvonala. Doktori értek. (Bp., 1987)
Csecsemőkori hydrocephalusszal operált betegeink felnőttkoráról. Dobronyi Ilonával, Vékássy Lászlóval. (Magyar Pediáter, 1988)
Correlative Study of Some Clinical Factors in Longterm Follow Up Open Rated Infantile Hydrocephalus. (Journal of Pediatric Neurosciences, 1988)
Kis súlyú koraszülöttek hydrocephalusának korai műtétéről. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1990)
A túldrenált hydrocephalus Réskamra, réskamra-szindróma. (Gyermekgyógyászat, 1991)
Az agytörzsi tumorok műtéti lehetőségének új megítélése. – Élet és még egy élet shuntműtét után. (Magyar Pediáter, 1991)
Gyermekkori malignus hátsóskála-agytumorok kezelése. Többekkel. – A gyermekkori spinalis neuroblastomák idegsebészeti kezelésének kérdései. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1993)
Intraspinalis lipomák és műtéteik. Torma Alberttel, Tóth Katalinnal. (Ideggyógyászati Szemle, 1993)
Csecsemők spontán intracerebrális vérömlenyei és idegsebészeti ellátásuk. Kónya Eszterrel. (Ideggyógyászati Szemle, 1994)
A spina bifida occulta körébe tartozó gyermekkori gerincdaganatok. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1995).

Irodalom

Irod.: György Ilona: Tisztelgés P. E. professzor előtt. (Gyermekgyógyászat, 2005)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője