Pataki József
Pataki József

2023. december 3. Vasárnap

Pataki József

történész

Születési adatok

1908. december 26.

Kászonjakabfalva, Csík vármegye

Halálozási adatok

1993. szeptember 17.

Kolozsvár, Románia


Iskola

Az MTA tagja (külsõ: 1990. máj. 21.).

Életút

A kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetemen történelem-román szakos tanári okl. (1930), bölcsészdoktori okl. szerzett (1944), az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.). - A kolozsvári Piarista Gimn. (1930-1935), a kolozsvári r. k. tanítóképző és gimn. r. tanára (1935-1941), a csíkszeredai R. K. Főgimn. ig.-ja (1941-1944). A II. vh. idején frontszolgálatot teljesített, szovjet hadifogságban volt (1944-1948). Hazatérése után a kolozsvári keresk. fiúisk. és tanárképző int. r. tanára, int.-i tanára (1948-1956), a kolozsvári Történelmi Int. és a Bolyai Tudományegyetem tud. munkatársa (1956-1959), majd a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen a középkori egyetemes történelem előadó tanára (1959-1979).Kiemelkedő eredményeket ért el a székelység késő középkori történetére vonatkozóan. Kiadta a Hunyadiak vajdahunyadi váruradalmának iratait, a Székely oklevéltár új sorozatában a 16. sz.-i udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyveket, Imreh Istvánnal feldolgozta a székely szabadságharc történetét. Feldolgozta a mo.-i Anjou-kori királyok és a román vajdaságok viszonyát. Tud. és ismeretterjesztő írásaival a m. önismeret és azonosságtudat fenntartását szolgálta.

Főbb művei

F. m.: Anjou királyaink és a két román vajdaság. Kolozsvár,1944
A csíki vashámor a XVII. század második felében. Csíkszereda,1971
Székely felkelés. 1595-1596. Bukarest,1979
Székely oklevéltár. Bukarest,
Székely oklevéltár. Budapest-Bukarest,1994
Kolozsvár emlékírók. 1603-1720. Bukarest,1990.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője