Pattantyús-Ábrahám Géza
Pattantyús-Ábrahám Géza

2024. április 19. Péntek

Pattantyús-Ábrahám Géza, danczkai

gépészmérnök

Névváltozatok

P. Ábrahám Géza

Születési adatok

1885. december 11.

Selmecbánya, Hont vármegye

Halálozási adatok

1956. szeptember 29.

Budapest

Temetési adatok

1956. október 4.

Budapest

Farkasrét


Család

Dédszülei, apai: Pattantyús-Ábrahám Márton (1790. márc. 2. Zilah, Szilágy vm.–1871. jan. 26. Hol?), Andrus Rozália (1800. jan. 17. Szamosújvár, Szolnok-Doboka vm.–1848. jan. 20. Szamosújvár); Papp K. Mihály, Simay Mária.

Dédszülei, anyai: Pöschl Jakab (1796. júl. 16. Győr, Győr vm.–1871. Hol?), Klaubitz Terézia (1787–1871); br. Burg Ádám (1797. jan. 28. Bécs, Ausztria–1882. febr. 1. Bécs), Meissner Ludovika (1811. aug. 20. Bécs–1836. Hol?).

Nagyszülei: Pattantyús-Ábrahám Antal (1825. szept. 10. Szamosújvár–1869. ápr. 8. Zilah. Temetés: 1869. ápr. 10. Zilah) kereskedő, Papp K. Mária (1836–1875. márc. 30. Zilah. Temetés: 1875. ápr. 1. Zilah); selmeczi Pöschl Ede (1820. máj. 10. Bécs–1898. nov. 29. Bp. Temetés: 1898. dec. 1. Farkasrét) m. kir. bányatanácsos, a selmeci akadémia r. tanára, rektora, Selmecbánya díszpolgára, br. Burg Ludovika (= Burg Lujza, Burg Alojzia, 1831. júl. 6. Bécs–1906. ápr. 9. Bp. Temetés: 1906. ápr. 11. Farkasrét).

 

Szülei: Pattantyús-Ábrahám Márton (1857. jún. 1. Zilah–1931. júl. 28. Trencsén. Temetés: 1931. júl. 30. Trencsén) orvos, az illavai állami fegyintézet orvosa, Pöschl Ilona (1864. aug. 29. Selmecbánya–1949. Selmecbánya).

Pattantyús-Ábrahám Márton testvére: Pattantyús-Ábrahám Mihály (1859. Zilah–1932. nov. 21. Csillaghegy, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Temetés: 1932. nov. 23. Békásmegyer) posta-takarékpénztári főfelügyelő.

Pöschl Ilona testvérei: Pöschl Gyula (1856. nov. 30. Selmecbánya–1924. febr. 29. Bp.) műszaki főtanácsos, Zsámboki Gyuláné Pöschl Evelin (1860. szept. 30. Selmecbánya–1929. nov. 18. Bp. Temetés: 1929. nov. 20. Farkasrét), Pöschl Vilmos (1866. okt. 12. Selmecbánya–1919. márc. 12. Diósgyőr. Temetés: 1919. márc. 16. Farkasrét) a diósgyőri vasgyár kohászati igazgatója, Pöschl Imre (1871. nov. 25. Selmecbánya–1963. márc. 4. Bp. Temetés: 1963. márc. 8. Farkasrét) gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora.

Pöschl Imre felesége, Gillemot Józsa (= Gillemot Jozefa Erzsébet, 1877. szept. 7. Bp.–1935. máj. 16. Bp. Temetés: 1935. máj. 19. Farkasrét) és Pöschl Gyula felesége, Gillemot Karolina Julianna (= Gillemot Sarolta, 1867. dec. 16. Pest–1945. márc. 15. Bp.) testvérek voltak; Gillemot Vilmos (1844. máj. 9. Néved, Bars vm.–1925. febr. 19. Bp.) rózsakertész és Koch Janka (= Koch Johanna Julianna, 1845. ápr. 26. Nagyszombat, Pozsony vm.–1920. júl. 25. Bp.) leányai.

Gillemot Vilmos fia: Gillemot Ferenc (1875. szept. 11. Bp.–1916. nov. 9. Petrozsény, Hunyad vm.) labdarúgó, edző, a magyar válogatott első szövetségi kapitánya.

Gillemot Ferenc fia: Gillemot László (1912. okt. 7. Bp.–1977. aug. 20. Bp.) gépészmérnök, Kossuth-díjas egyetemi tanár, az MTA tagja.

 

Testvérei: Pattantyús-Ábrahám Márton (1887. ápr. 26. Selmecbánya–1915. júl. 19. Duminow) huszártiszt, az I. világháborúban hősi halált halt, Pattantyús-Ábrahám Endre (1888. aug. 8. Sóvár, Sáros vm.–1921. dec. 14. Bp. Temetés: 1921. dec. 16. Farkasrét) gépészmérnök, a kassai m. kir. állami felsőipariskola tanára, Pattantyús-Ábrahám Imre (1891. aug. 26. Illava, Trencsén vm.–1956. jan. 30. Bp. Temetés: 1956. febr. 4. Farkasrét) kohómérnök, egyetemi tanár, ill. Pattantyús-Ábrahám Erzsébet (1895. nov. 17. Illava, Trencsén vm.–1970. nov. 9. Trencsén. Temetés: 1970. nov. 11. Trencsén).

Felesége:

1. 1912. jún. 27.–1948. okt. 19.: savniki Marschalkó Margit (1888. febr. 17. Salgótarján, Nógrád vm.–1948. okt. 19. Bp. Temetés: 1948. okt. 21. Farkasrét), Marschalkó Richárd (1856. ápr. 3. Pest–1938. okt. 10. Bp. Temetés: 1938. okt. 12. Farkasrét) gépészmérnök műszaki főtanácsos és Stefezius Szidónia (1857. máj. 21. Balassagyarmat, Nógrád vm.–1921. dec. 22. Bp.) leánya. Özvegy.

Gyermeke, fia: Pattantyús-Ábrahám Dénes (1914. márc. 18. Bp.–1986. márc. 14. Bp. Temetés: 1986. márc. 28. Farkasrét) gépészmérnök; leánya: Gruber Józsefné Pattantyús-Ábrahám Klára (1917. febr. 7. Bp.–2011. aug. 23. Bp.) mérnök.

Pattantyús-Ábrahám Klára férje: Gruber József (1915. nov. 5. Korompa, Szepes vm.–1972. nov. 26. Bp. Temetés: 1972. dec. 5. Farkasrét) gépészmérnök, egyetemi tanár; dr. Gruber Gyula és Szigeth Margit fia.

2. 1951–1956. szept. 29.: ontopai Petheő Margit (1902. aug. 28. Kolozsvár, Kolozs vm.–1976. szept. 18. Bp.), Petheő János (†1919) kolozsvári kir. törvényszéki albíró és Gajzágó Jozefina (1879–1922) leánya.

Petheő Margit első férje: boldogi Davida Jenő (1884. okt. 30. Bp.–1929. márc. 26. Davos, Svájc) orvos, anatómus, egyetemi tanár.

Iskola

A budapesti II. kerületi katolikus főgimnáziumban éretts. (1903), osztálytársa volt – többek között – Basch Andor (1885–1944) festőművész, Koch Nándor (1885–1961) geográfus, tengerbiológus, válogatott labdarúgó és Maucha Rezső (1884–1962) hidrobiológus, egyetemi tanár, az MTA tagja.

A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. (1907) és műszaki doktori okl. (1912), az elektromos üzemű felvonók és energia-kiegyenlítő rendszerek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1921), a műszaki tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952).

Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.–1949. okt. 31.; tanácskozó: 1949. okt. 31.–1953. máj. 30.; ismét l.: 1953. máj. 30.).

Életút

A József Műegyetem I. sz. Elektrotechnikai Tanszékén Zipernovszky Károly tanársegéde (1907–1909); közben Ganz-ösztöndíjjal hosszabb külföldi tanulmányutat tett Németországban, Angliában és az Egyesült Államokban, ahol villamos üzemű vasgyárakat és erőműveket látogatott (1910–1912), majd az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített (1914–1918: megszakításokkal).

A József Műegyetem, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE), ill. a BME Gépészmérnöki Kar II. sz. Gépelemek Tanszéke egy. adjunktusa (1912–1922), a gépelemek és emelőgépek tárgy meghívott előadó tanára (1917–1921), a Hidrogépek és Szállítóberendezések Tanszék, ill. a III. sz. Gépszerkezettani Tanszék magántanára (1921–1926), a gépszerkezettan ny. rk. (1926–1930), ny. r. tanára (1930–1949). A BME Vízgépek és Emelőgépek Tanszék, ill. a Vízgépek Tanszék ny. r. tanára (1949–1952), egy. tanára (1952–1956) és a Tanszék vezetője (1949–1956), egyúttal a Gépész- és Vegyészmérnöki Kar dékánja (1938–1939), dékánhelyettese (1939–1940).

Magánmérnöki irodát is fenntartott (Pattantyús és Társa, ill. Esső és Társa néven, 1909–1930).

A Műegyetemi Sportrepülő Egyesület elnöke (1941–1944).

Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a szárnylapátos vízgépek, a csillapított folyadéklengések és a pneumatikus anyagszállítás terén. Világszerte elterjedt a dugattyús szivattyúk légüstjének méretezésére kidolgozott eljárása (Pattantyús-módszer). Több kisváros villamosítását tervezte és vezette, számos községi villamosművet, bánya- és felvonó-berendezést tervezett. Az 1930-as–1940-es években szakértőként közreműködött különböző szivattyútelepek építésében. Pedagógiai és szakirodalmi tevékenységével nagymértékben hozzájárult a magyarországi műszaki kultúra fejlődéséhez. Gépészeti zsebkönyv (1937) c. kézikönyve évtizedeken át a magyar mérnökképzés egyik fontos alapműve volt. Halála előtt néhány évvel kezdődött a mérnöki ismeretek enciklopédikus összefoglalálsára törekvő Gépész- és villamosmérnökök kézikönyve c. munka szerkesztése, amelynek első kötetét már nem érhette meg. A magyar műszaki könyvkiadás egyik alapsorozatát ezért végül tiszteletére róla nevezték el (Pattantyús. Gépész- és villamosmérnökök kézikönyve, I–XI. köt. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1959–1971).

Emlékezet

Pattantyús-Ábrahám Géza régi, danczkai előnevű erdélyi nemesi családból származott. A nemességet még Apafi Mihály erdélyi fejedelem adományozta a Pattantyús családnak. A család másik ágától eltérően Pattantyús-Ábrahám Géza felmenői és leszármazottai következetesen használták a kettős családnevet (ellentétben a szegedi ellenkormány miniszterelnöke felmenőivel, akik inkább az Ábrahám családnevet használták).

Pattantyús-Ábrahám Géza Selmecbányán született, Budapesten élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik (síremlékét 1963-ban avatták fel). Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben). Lakóházát (Budapest, I. kerület, Piroska utca 7.) emléktáblával jelölték meg (1985-ben). Tiszteletére, születésének 75. évfordulóján a Magyar Posta emlékbélyeget adott ki (Kékesi László grafikusművész alkotása, 1960). Születésének 100. évfordulóján a BME Gépészmérnöki Kara tudományos emlékülést rendezett tiszteletére (1985-ben; s ugyanerre az alkalomra emlékkönyvet is megjelentettek: a tudós életútjának kutatója, Terplán Zénó gondozásában). Terplán Zénó még több, alapvető jelentőségű kötetet és tanulmányt írt és szerkesztett nemcsak Pattantyús-Ábrahám Gézáról, de a Pattantyús-iskoláról is. Szobra a BME szoborparkban (Budapest, XI. kerület Budafoki út 4.) látható (László Péter alkotása, bronz mellszobor, felavatták 1985. dec. 10-én). Néhány évvel később a művész elkészíthetett egy újabb portrét (Kecskeméten, a Gépipari és Alkalmazási Műszaki Főiskola épülete előtt avatták fel, 1987-ben). A miskolci Pattantyús-Ábrahám Géza Általános Iskola falán szintén emléktábláját helyezték el (1985-ben). Sajószentpéteren, a Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola aulájában szintén bronz mellszobra látható (Varga Éva alkotása, 1999). A Magyar Nemzeti Galéria (MNG) Grafikai Osztálya rézkarcot őriz Pattantyús-Ábrahám Gézáról. E rézkarc másolata minden, Pattantyúsról elnevezett iskola igazgatói szobájában látható! Tiszteletére a Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Pattantyús Ábrahám Géza-emlékérmet alapított (1957). Nevét vette fel még a győri Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakiskola (2016). Róla nevezték el a BME Gépészmérnöki Kara Pattantyús-Ábrahám Géza Doktori Iskoláját (2009).

Elismertség

A Verein Deutscher Ingenieure tagja (1931–1933).

Elismerés

Munka Érdemrend (1955), Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1956).

A Magyar Mérnök és Építészeti Egylet (MMÉE) Ezüstérme (1938), Kossuth-díj (1952).

Szerkesztés

A Technika (1928–1944), ill. a Magyar Technika c. folyóirat főszerkesztője (1946–1954). A Műegyetemi Közlemények (1947–1949), a BME Vízgépek Tanszék Közleményei szerkesztője (1949–1956).

A Mérnöki Továbbképző Intézet Kiadványai. Gépészeti Ágazat sorozatszerkesztője (1941–1949).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, kézikönyvei, egyetemi tankönyvei, jegyzetei: Elektromos hengerjáratok üzemeinek vizsgálata gyorsulások alapján. Egy. doktori értek. (Elektrotechnika, 1912. 14. és külön: Bp., 1911 Elektromos üzemű felvonók és energiakiegyenlítő szerkezetek. Magántanári habilitációs értek. (Bp., 1921)
Emelőgépek. Egy. jegyz. Hermann Miksa professzor előadásai nyomán. (Bp., 1921)
Emelőgépek üzemtana és szerkezettana, a villamos üzem különös méltatásával. 307 ábrával. (Bp., Németh József kiadása, 1927)
Emelőgépek. (Technikai fejlődésünk története. Bp., 1928)
Általános géptan. Bevezetés a gépek és gépcsoportok üzemtanába. Műegyetemi hallgatók számára. Egy. jegyz. (Bp., 1930 és utánnyomások)
Dugattyús szivattyúk és kompresszorok gépszerkezettana. Egy. jegyz. Bánki Donáttal. (Bp., 1932)
Hidrogépek üzemtana és szerkezettana. I–III. köt. Egy. jegyz. I. A víz vezetése és elosztása. II. Turbinák és tubinaszivattyúk elmélete. III. Turbinaszivattyúk szerkesztése. Egy. jegyz. (Bp., 1932–1936)
Energiaellátás. – Villamos energia. – Villamos energia termelése. – Központi telepek és közművek. (Az otthon gazdasága. Bp., 1933)
Általános géptani példatár. Összeáll. Egy. jegyz. (Bp., 1933)
Szállítóberendezések üzemtana és szerkezettana. Egy. jegyz. (Bp., 1934)
Gépészeti zsebkönyv. I–II. köt. Főszerk. (Bp., 1937)
Áramlástan. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1942)

A gépek üzemtana. 307 ábrával és 172 kidolgozott számpéldával. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1944
2. átd. kiad. 1948
3. kiad. Bp., Tudományos Könyvkiadó, 1950
4. kiad. Bp., Tankönyvkiadó, 1950
6. kiad. 1954
7. kiad. 1956
8. kiad. 1958
9. bőv. kiad. 1960
10. kiad. 1963
11. átd. kiad. 1964
12. kiad. 1966
13. kiad. 1973
14. átd. és bőv. kiad. 1983 és utánnyomások)

A felvonó erőtana és üzemtana. (Felvonók. Szerk. is. A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1945)
Csillapított lengések energetikai jellemzői. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1946. márc. 18.
megjelent: Magyar Technika, 1946. 4. és külön: Bp., 1946)
Szárnylapátos vízgépek. Gruber Józseffel. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1949)
Szállítóberendezések. Egy. jegyz. (2. kiad. Bp., METESZ, 1949
az Állami Műszaki Főiskola kiadványa. 3. kiad. 1951)
Vízerőgépek csak szigorló gépészmérnök hallgatóknak. P. Á. G. professzor előadásai alapján összeáll. Pápai László, Réthy Miklós és Selmeczi Vilmos. (Bp., 1950)
Emelőgépek. Az Állami Műszaki Főiskola hallgatói részére. P. Á. G. professzor előadásai alapján összeáll. Sváb János. (Bp., 1950 és utánnyomások: 1951–1954)
Általános géptan. Egy. jegyz. (Bp., Tankönyvkiadó, 1950
2. kiad. 1952
3. kiad. 1955 és utánnyomások)
Áramlástani tudnivalók a cukorgyártásban. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1951)
Gyakorlati áramlástan. Egy. jegyz. Az Áramlástan c. műve új, átd. kiadása. (2. bőv. kiad. Bp., Tankönyvkiadó, 1951)
Gépészeti lengéstan. Lengési folyamatok a műszaki gyakorlatban. Monográfia. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1952)
A vízgépkutatás korszerű feladatai. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1953)
Anyagszállítás légáramban. Akadémiai székfoglaló. is. (Elhangzott: 1953. dec. 10.
megjelent: MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1954. 1-4. és külön: A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1956)
A gépészeti tudomány tíz éve. Rázsó Imrével. (A magyar tudomány tíz éve. Bp., Akadémiai Kiadó, 1955).

F. m.: tanulmányai: Energiakiegyenlítés reverzáló hengerjáratoknál. (Elektrotechnika, 1909. 6.)
Elektromos üzem az Egyesült Államok legmodernebb acéltelepén. (Elektrotechnika, 1910. 22.)
Az elektromosság alkalmazása a vasiparban. P. Á. G. előadása a MMÉE szakosztályi ülésén 1910. nov. 26-án. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Értesítője, 1910. 43.)
A daru-óriások fejlődése az utolsó 25 év alatt. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1913. 28.)
Fejezetek az elektrogépek melegedéséről. 1. (Elektrotechnika, 1918. 3.)
Villamos daruk tervezéséről. (Elektrotechnika, 1918. 17. és külön: Bp., 1918)
Egy új fogaskerék-típusról. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1918. 31.)
A hajdúszoboszlói gázos-gyógyvizes kút technikai értékesítéséről. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1926. 15-16.)
Fejezetek az elektrogépek melegedéséről. 2. (Technika, 1927. 7.)
Kocsira szerelt forgódaru keréknyomásainak grafikus ábrázolása. (Technika, 1927. 10.)
Az alföldi gázos kutak energiagazdasági jelentőségéről. – Gázos kutak dinamikájáról. (Technika, 1928. 1.)
Lengő kereszttartók a szabadvezetékek támszerkezetein. (Technika, 1928. 6.)
A fázisszög kiszámítása két wattmérő adataiból. (Technika, 1928. 7.)
A kölcsönös melegátszármaztatásról. (Elektrotechnika, 1928. 13-14.)
A gépészmérnök hivatásáról. (Technika, 1929. 1.)
A technika kultúrtörténeti jelentőségéről. (Technika, 1929. 3.)
A technika szerepe mindennapi életünkben. (Technika, 1929. 5.)
Jellegzetes lengési feladatok grafikus tárgyalása. (Technika, 1929. 10.)
A hajdúszoboszlói földgáz mint energiaforrás. (Technika, 1930. 2-3.)
Grafikus módszerek a felmelegedés és a lehűlés szabatosabb meghatározására. (Technika, 1930. 4.)
Magyar mérnöknevelés. (Technika, 1930. 7.)
Nemzeti erőforrásaink. (Technika, 1930. 8.)
A mérnöknevelés Franciaországban. (Technika, 1931. 7.)
A magyar mérnök látóköre. (Technika, 1931. 9.)
A mérnökök nevelése és továbbképzése. (Az 1931. évi Magyar Országos Mérnök Kongresszus iratai. A József Műegyetem kiadványa. Szerk. is. Bp., 1932)
Doktori cím a soproni főiskolán. (Technika, 1932. 1-3.)
Hogyan tanuljunk a Műegyetemen? (Technika, 1932. 6.)
A mérnöknevelés és a technikai érzék. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1932. 35-36.)
Változó sebességű folyadéksugár reakciója és munkája. (Technika, 1933. 5-6.)
A vég nélküli lánc hidrosztatikus analógiája. (Technika, 1936. 4.)
A légüst szerepe dugattyús szivattyú üzemében. (Technika, 1936. 6.)
A gázos kutak üzemi jellemzői. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1936. 12.)
Bütykös tárcsás hajtóművek mozgástörvényei. (Technika, 1938. 4.)
Munkagépek hajtásának üzemtani feltétele. (Technika, 1938. 6.)
Az anyagszállítás üzemtana. (Technika, 1939. 10.)
Rugós kioldású fogókészülék. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1939. 13.)
Vízszolgáltatás mélykutakból, tekintettel az Alföld vízellátására. – A légnyomásos vízemelő – mamutszivattyú – üzemtana. (Matematikai és természettudományi közlemények vonatkozólag a hazai viszonyok. 39. köt. 3. Bp., MTA, 1941)
Korszerű belvíz-átemelőművek. (Öntözésügyi Közlemények, 1941. 2.)
A gépcsoport üzeméről. (Technika, 1941. 3.)
A vízemelő-kos üzeméről. (Technika, 1941. 5.)
A vízerőgép lapátterhelése. (Technika, 1942. 6.)
A víz lehűlése szabadon álló medencében. (Technika, 1942. 8.)
Vízerőgép-kísérletek a vízgazdálkodás szolgálatában. 8 ábrával. (A Tisza-Dunavölgyi Társulat Központi Bizottságának kiadványai, 1943. 1.)
Herrmann Miksa. (Technika, 1944. 5.)
A víztükör lengései vízerőmű aknáskiegyenlítő medencéjében. – Oscillations of Water Level in Surge Tanks or Break Pressure Reservoirs of Water Power Plants. (Műegyetemi Közlemények, 1947. 1.)
Magyarország technikai fejlődésének évszázada. (Magyar Technika, 1948. 3.)
A vízerőgép-kísérleti állomás. (Vízügyi Közlemények, 1948. 4.)
A szárnylapátos szivattyú jelleggörbéjének  közelítő szerkesztése a sebességi háromszögekből. – Approximative Design of the Characteristic Curve of Axialflow – Propeller – Pumps from the Velocity Diagram. (Műegyetemi Közlemények, 1949. 1.)
Wirkungsweise und Berechnung des Stosshebers Hydraulischen Widers. Terplán Zénóval. (Acta Technica, 1952. 4.)
A műszaki káderképzés és a mérnöktovábbképzés. (Magyar Technika, 1952. 7-8.)
Áramlás betoncsatornákban. – Nyugvó folyadék munkaképessége gravitációs erőtérben. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1953. 1-4.)
A belvízátemelő és öntözőtelepek szivattyúinak fejlődése. Trenka Ernővel. (Vízügyi Közlemények, 1954. 1.)
Pneumatic Conveying. (Acta Technica, 1954. 1-2.)
Pneumatikus szállítás. (Magyar Energiagazdaság, 1956. 11-12.)
Maximum Liquid Yield of Vertical Pipes with Gaseous Liquid. Gaál Józseffel, Németh Árpáddal, Szabó Ákossal. (Acta Technica, 1958. 1-2.).

Irodalom

Irod.: családi források: dr. P. Ábrahám Márton aranyidkai bánya műorvos eljegyezte Pöschl Ilona kisasszonyt. (Pesti Hírlap, 1884. aug. 16.)
Pattantyús-Ábrahám Márton aranyidkai m. kir. bányaorvos e hó 14-én vezeti oltárhoz Selmecen Pöschl Ilona kisasszonyt, Pöschl Ede m. kir. bányatanácsos és akadémiai tanár leányát. (Budapesti Hírlap–Fővárosi Lapok, 1885. febr. 14.)
Elhunyt Pöschl Ede m. kir. bányatanácsos, akadémiai tanár. (Pesti Hírlap, 1898. dec. 1.)
Ma délelőtt tartotta esküvőjét szűk családi körben ontopai Petheő János kolozsvári kir törvényszéki albíró Gajzágó Jozefin kisasszonnyal. (Magyar Polgár, 1901. nov. 25.)
Ifj. Pattantyús Ábrahám Márton az I. huszárezred főhadnagya az északi harctéren, a duminowi ütközetben hősi halált halt. (Budapesti Hírlap, 1915. aug. 11.)
Pro patria. Ifj. Pattantyús-Ábrahám Márton gyászjelentése. (Az Újság, 1915. aug. 11.)
Halálozások. Pöschl Vilmos m. állami vasgyári felügyelő. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1919. 4.)
Elhunyt dr. Pattantyús-Ábrahám Endre okl. gépészmérnök, felsőipariskolai tanár. (Pesti Hírlap, 1921. dec. 16.)
Pattantyús-Ábrahám Endre. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1921. 52.)
Elhunyt selmeczi Pöschl Gyula ny. műszaki főtanácsos. (Szózat, 1924. márc. 2.)
Davida Jenő dr., a szegedi egyetem ny. r. tanára eljegyezte Petheő Margit kisasszonyt. (Nemzeti Újság, 1924. jún. 17.)
Selmeczi Pöschl Evelin, Zsámboki Gyula ny. gimnáziumi tanár özvegye elhunyt. (8 Órai Újság–Budapesti Hírlap–Magyarság, 1929. nov. 19.)
Elhunyt dr. Pattantyús-Ábrahám Márton az illavai volt állami fegyintézet főorvosa. (Soproni Hírlap, 1931. aug. 9.)
Elhunyt Pattantyús-Ábrahám Mihály nyugalmazott posta-takarékpénztári főfelügyelő. (Budapesti Hírlap–Magyar Hírlap–Magyarság, 1932. nov. 22.)
Selmeczi Pöschl Imréné Gillemot Józsa elhunyt. (Magyarság–Pesti Hírlap, 1935. máj. 18.).

Irod.: egyéb források, megemlékezések, bibliográfiák, feldolgozások: Vízgépiparunk mai és távolabbi feladatairól. Szluka Emil beszélgetése Pattantyús-Ábrahám Géza Kossuth-díjas akadémikussal. (Szabad Nép, 1954. ápr. 1.)
L. E.: Beszélgetés Pattantyús-Ábrahám Géza professzorral, hogyan segíti elő munkái társainak fejlődését? (Felsőoktatási Szemle, 1955. 1.)
Pattantyús-Ábrahám Géza professzor 70 éves. (Magyar Nemzet, 1955. dec. 10.–Szabad Nép, 1955. dec. 11.–Népszava, 1955. dec. 11.)
Pattantyús-Ábrahám Géza. (Szabad Nép, 1956. szept. 30.)
Elhunyt Pattantyús-Ábrahám Géza Kossuth-díjas akadémikus. (Magyar Nemzet, 1956. okt. 5.)
Pattantyús-Ábrahám Géza. (A mi egyetemünk, 1956. okt.–A jövő mérnöke, 1956. okt. 10.)
Pattantyús-Ábrahám Géza. (Magyar Tudomány, 1956. 7-9.)
Pattantyús-Ábrahám Géza. (Műszaki Élet, 1956. 19.)
Pattantyús-Ábrahám Géza. (Hidrológiai Közlöny, 1957–Járművek, Mezőgazdasági Gépek 1957)
Gerey Tamás: Pattantyús-Ábrahám Géza. (Technika, 1957. 4.)
Szluka Emil: A Pattantyús-iskola. Egy nagy tudós és ember emlékezete. (Népszabadság, 1960. dec. 10.)
Varga József: Pattantyús-Ábrahám Géza születésének 75. évfordulója. (A jövő mérnöke, 1960. dec. 12.)
Terplán Zénó: Pattantyús-Ábrahám Géza munkássága. (A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépelemek Tanszékének Közleményei, 1960)
Gerey Tamás: Pattantyús-Ábrahám Géza. (A Gépipari Tudományos Egyesület Évkönyve. Bp., 1961)
Terplán Zénó: Emlékezés Pattantyús-Ábrahám Géza professzorra. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1961. 1-4.)
Szluka Emil: Emlékezés Pattantyús professzorra. (Népszabadság, 1965. dec. 11.)
Terplán Zénó: Pattantyús-Ábrahám Géza. (Műszaki nagyjaink. I. köt. Szerk. Szőke Béla. Bp., 1967)
Terplán Zénó: Pattantyús-Ábrahám Géza. (Gépipar, 1972. 1.)
Terplán Zénó: 30 évvel ezelőtt jelent meg Pattantyús-Ábrahám Géza. „A gépek üzemtana” c. könyve. (A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei, 1974)
Szabó Ákos: 1975. dec. 11-én lenne 90 éves Patyi bácsi. (A jövő mérnöke, 1975. dec. 6.)
Terplán Zénó: Pattantyús-Ábrahám Géza. akadémikus professzor miskolci és borsodi kapcsolatai. (Borsodi Műszaki és Ipargazdasági Élet, 1975. 4. és a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépelemek Tanszékének Közleményei, 1978)
Terplán Zénó: Emlékezés Pattantyús-Ábrahám Gézára. (Műszaki Tudomány, 1976. 1-2.)
Szabó Ákos: 25 éve halt meg Pattantyús-Ábrahám Géza. (A jövő mérnöke, 1981. 26.)
Héberger Károly: Pattantyús-Ábrahám Géza mérnöknemzedékek kiváló nevelője. (Természet Világa, 1982. 6.)
Terplán Zénó: Pattantyús-Ábrahám Géza. Kismonográfia. Művei bibliográfiájával. (A múlt magyar tudósai. Bp., Akadémiai Kiadó, 1984
2. kiad. 1985)
Pattantyús-Ábrahám Géza. akadémikus professzor irodalmi munkássága. Összeáll. Terplán Zénó. (A Városi Csokonai Könyvtár kiadványa. Karcag, 1985)
Pattantyús-Ábrahám Géza-emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. Szerk. Terplán Zénó. (A Gépipari Tudományos Egyesület kiadványa. Bp., 1985)
Szabó Ákos: Pattantyús-Ábrahám Géza. Életrajz és bibl. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1986)
Gerey Tamás: Pattantyús-Ábrahám Géza. (A Budapesti Műszaki Egyetem Vízgépek Tanszékének Közlemlényei, 1987)
Lendvay Pál: Miskolci megemlékezések Pattantyús-Ábrahám Gézáról. (A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépelemek Tanszékének Közleményei, 1987)
Terplán Zénó: 100 éve született Pattantyús-Ábrahám Géza. (A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépelemek Tanszékének Közleményei, 1987)
Pattantyús-Ábrahám Géza-emlékülés. A Budapesti Műszaki Egyetem és a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem emlékülése Pattantyús-Ábrahám Géza születésének centenáriumán. 1985. dec. 10. Pápai László, Sváb János és Terplán Zénó előadásai. (A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépelemek Tanszékének Közleményei, 1988)
Patyi bácsi diákszemmel. Pattantyús-Ábrahám Géza emlékére. Szerk. Pattantyús-Ábrahám Miklós. (A Magyar Mérnöki Kamara kiskönyvtára. Bp., 2006).

Irod.: lexikonok: Névjegyzéke mindazoknak akik a m. kir. József Műegyetemen 1928. évi június hó végéig oklevelet, abszolutóriumot vagy oklevélhonosítást nyertek. (Bp., 1929)
Magyar politikai lexikon. Szerk. T. Boros László. (Bp., 1929)
A magyar feltámadás lexikona. (Bp., 1930)
A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
A magyar társadalom lexikonja. (Bp., 1930)
Három évtized története életrajzokban. Szerk Gellért Imre és Madarász Elemér. (Bp., 1932)
A m. kir. belügyminiszter által igazolt nemesek. 1867–1937. Szerk. Gerő József. (Bp., 1938)
Keresztény magyar közéleti almanach. I–II. köt. (Bp., 1940)
Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997)
Győri életrajzi lexikon. (Győr, 1999
2. átd. kiad. Győr, 2003)
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1823–2002. I–III. köt. (Bp., 2003).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KDNZ-DWY (Pöschl Gyula születési anyakönyve, 1856)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X6XG-QN5 (Stefecius Szidónia születési anyakönyve, 1857)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KDNZ-V8X (Pöschl Ilona születési anyakönyve, 1864) 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KDNZ-VNX (Pöschl Vilmos születési anyakönyve, 1866)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/465082 (Pattantyús-Ábrahám Antal gyászjelentése, 1869)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KXQT-4X2 (Pöschl Imre születési anyakönyve, 1871)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/301908 (Pattantyús-Ábrahám Antalné Papp Mária gyászjelentése, 1875)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KXQT-VZ3 (Pattantyús-Ábrahám Géza születési anyakönyve, 1885)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KXQT-G4F ([Ifj.] Pattantyús-Ábrahám Márton születési anyakönyve, 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZZ1-3QJ (Marschalkó Margit születési anyakönyve, 1888)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1DR-R42 (Pattantyús-Ábrahám Endre születési anyakönyve, 1888)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:8B91-3Y2M (Pöschl Imre és Gillemot Jozefa házassági anyakönyve, 1896)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68T2-5L36 (Pöschl Ede halotti anyakönyve, 1898)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/499669 (Pöschl Ede gyászjelentése, 1898)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:8YGZ-T66Z (Pöschl Gyula és Gillemot Karolina Julianna házassági anyakönyve, 1898)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/499670 (Pöschl Edéné Burg Lujza gyászjelentése, 1906)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:HQH2-8B3Z (Pöschl Edéné Burg Ludovika halotti anyakönyve, 1906)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68PR-VFWQ (Pattantyús-Ábrahám Géza és Marschalkó Margit házassági anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6Z1W-YSDN (Pattantyús-Ábrahám Endre és Wahlner Mária Hajnalka házassági anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-894V-QV21?i=327 (Pattantyús-Ábrahám Dénes születési anyakönyve, 1914)

https://www.familysearch.org/photos/artifacts/110487755 (Pattantyús-Ábrahám Klára születési anyakönyve, 1917)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6C1J-692M (Gillemot Vilmosné Koch Janka halotti anyakönyve, 1920)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68SD-KYH2 (Pattantyús-Ábrahám Endre halotti anyakönyve, 1921)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1QW-MRL?i=119 (Marschalkó Richárdné Stefezius Szidónia halotti anyakönyve, 1921)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZP9-TSH7 (Pöschl Gyula halotti anyakönyve, 1924)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZP9-2T2V (Gillemot Vilmos halotti anyakönyve, 1925)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/645065 (Zsámboki Gyuláné Pöschl Evelin gyászjelentése, 1929)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/499679 (Pöschl Imréné Gillemot Józsa gyászjelentése, 1935)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:668F-9PCS (Pöschl Imréné Gillemot Józsa halotti anyakönyve, 1935)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/215474 (Marschalkó Richárd gyászjelentése, 1938)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:WCD2-CMMM (Pattantyús-Ábrahám Dénes és Erdélyi Erzsébet házassági anyakönyve, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPZH-JKRD (Pattantyús-Ábrahám Klára és Gruber József házassági anyakönyve, 1941)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/465091 (Pattantyús-Ábrahám Gézáné Marschalkó Margit gyászjelentése, 1948)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D489-K4C?i=70 (Pattantyús-Ábrahám Gézáné Marschalkó Margit halotti anyakönyve, 1948)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:ZB1N-GDW2 (Pattantyús-Ábrahám Imre halotti anyakönyve, 1956)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/465093 (Pattantyús-Ábrahám Imre gyászjelentése, 1956)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/465090 (Pattantyús-Ábrahám Géza gyászjelentése, 1956)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:7D4C-MH6Z (Pattantyús-Ábrahám Géza halotti anyakönyve, 1956)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/499676 (Pöschl Imre gyászjelentése, 1963)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:WQL4-N9T2 (Pöschl Imre halotti anyakönyve, 1963)

https://www.familysearch.org/photos/artifacts/121197233 (Schwertner Andorné Pattantyús-Ábrahám Erzsébet gyászjelentése, 1970)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DT2S-QR4?i=893 és https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/278696 (Gruber József gyászjelentése, 1972)

https://www.familysearch.org/photos/artifacts/110487988 és https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPBX-9W1F?i=280 (Gruber József halotti anyakönyve, 1972)

https://www.familysearch.org/photos/artifacts/110487812 (Pattantyús-Ábrahám Erzsébet halotti anyakönyve, 2011)

 

https://www.kozterkep.hu/3511/pattantyus-abraham-geza-mellszobra (Pattantyús-Ábrahám Géza mellszobra a Műegyetemi Szoborparkban, 2013)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője