Pattantyús-Ábrahám Imre
Pattantyús-Ábrahám Imre

2024. április 19. Péntek

Pattantyús-Ábrahám Imre, danczkai

kohómérnök

Névváltozatok

P. Ábrahám Imre 

Születési adatok

1891. augusztus 26.

Illava, Trencsén vármegye

Halálozási adatok

1956. január 30.

Budapest

Temetési adatok

1956. február 4.

Budapest

Farkasrét


Család

Dédszülei, apai: Pattantyús-Ábrahám Márton (1790. márc. 2. Zilah, Szilágy vm.–1871. jan. 26. Hol?), Andrus Rozália (1800. jan. 17. Szamosújvár, Szolnok-Doboka vm.–1848. jan. 20. Szamosújvár); Papp K. Mihály, Simay Mária.

Dédszülei, anyai: Pöschl Jakab (1796. júl. 16. Győr, Győr vm.–1871. Hol?), Klaubitz Terézia (1787–1871); br. Burg Ádám (1797. jan. 28. Bécs, Ausztria–1882. febr. 1. Bécs), Meissner Ludovika (1811. aug. 20. Bécs–1836. Hol?).

Nagyszülei: Pattantyús-Ábrahám Antal (1825. szept. 10. Szamosújvár–1869. ápr. 8. Zilah. Temetés: 1869. ápr. 10. Zilah) kereskedő, Papp K. Mária (1836–1875. márc. 30. Zilah. Temetés: 1875. ápr. 1. Zilah); selmeczi Pöschl Ede (1820. máj. 10. Bécs–1898. nov. 29. Bp. Temetés: 1898. dec. 1. Farkasrét) m. kir. bányatanácsos, a selmeci akadémia r. tanára, rektora, Selmecbánya díszpolgára, br. Burg Ludovika (= Burg Lujza, Burg Alojzia, 1831. júl. 6. Bécs–1906. ápr. 9. Bp. Temetés: 1906. ápr. 11. Farkasrét).

 

Szülei: Pattantyús-Ábrahám Márton (1857. jún. 1. Zilah–1931. júl. 28. Trencsén. Temetés: 1931. júl. 30. Trencsén) orvos, az illavai állami fegyintézet orvosa, Pöschl Ilona (1864. aug. 29. Selmecbánya–1949. Selmecbánya).

Pattantyús-Ábrahám Márton testvére: Pattantyús-Ábrahám Mihály (1859. Zilah–1932. nov. 21. Csillaghegy, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Temetés: 1932. nov. 23. Békásmegyer) posta-takarékpénztári főfelügyelő.

Pöschl Ilona testvérei: Pöschl Gyula (1856. nov. 30. Selmecbánya–1924. febr. 29. Bp.) műszaki főtanácsos, Zsámboki Gyuláné Pöschl Evelin (1860. szept. 30. Selmecbánya–1929. nov. 18. Bp. Temetés: 1929. nov. 20. Farkasrét), Pöschl Vilmos (1866. okt. 12. Selmecbánya–1919. márc. 12. Diósgyőr. Temetés: 1919. márc. 16. Farkasrét) a diósgyőri vasgyár kohászati igazgatója, Pöschl Imre (1871. nov. 25. Selmecbánya–1963. márc. 4. Bp. Temetés: 1963. márc. 8. Farkasrét) gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora.

Pöschl Imre felesége, Gillemot Józsa (= Gillemot Jozefa Erzsébet, 1877. szept. 7. Bp.–1935. máj. 16. Bp. Temetés: 1935. máj. 19. Farkasrét) és Pöschl Gyula felesége, Gillemot Karolina Julianna (= Gillemot Sarolta, 1867. dec. 16. Pest–1945. márc. 15. Bp.) testvérek voltak; Gillemot Vilmos (1844. máj. 9. Néved, Bars vm.–1925. febr. 19. Bp.) rózsakertész és Koch Janka (= Koch Johanna Julianna, 1845. ápr. 26. Nagyszombat, Pozsony vm.–1920. júl. 25. Bp.) leányai.

Gillemot Vilmos fia: Gillemot Ferenc (1875. szept. 11. Bp.–1916. nov. 9. Petrozsény, Hunyad vm.) labdarúgó, edző, a magyar válogatott első szövetségi kapitánya.

Gillemot Ferenc fia: Gillemot László (1912. okt. 7. Bp.–1977. aug. 20. Bp.) gépészmérnök, Kossuth-díjas egyetemi tanár, az MTA tagja.

 

Testvérei: Pattantyús-Ábrahám Márton (1887. ápr. 26. Selmecbánya–1915. júl. 19. Duminow) huszártiszt, az I. világháborúban hősi halált halt, Pattantyús-Ábrahám Endre (1888. aug. 8. Sóvár, Sáros vm.–1921. dec. 14. Bp. Temetés: 1921. dec. 16. Farkasrét) gépészmérnök, a kassai m. kir. állami felsőipariskola tanára, Pattantyús-Ábrahám Géza (1885. dec. 11. Selmecbánya–1956. szept. 29. Bp. Temetés: 1956. okt. 4. Farkasrét): gépészmérnök, egyetermi tanár, az MTA tagja, ill. Pattantyús-Ábrahám Erzsébet (1895. nov. 17. Illava, Trencsén vm.–1970. nov. 9. Trencsén. Temetés: 1970. nov. 11. Trencsén).

Felesége:

1917. jún. 4.–1956. jan. 30.: jenei Jankó Magdolna (1898. aug. 20. Bp.–1984. jan. 3. Bp.), Jankó Sándor (1866. febr. 28. Vasvár, Vas vm.–1923. máj. 14. Vönöck, Vas vm. Temetés: 1923. máj. 17. Vönöck) erdőmérnök, a selmecbányai, ill. a soproni főiskola r. tanára, rektora és Velancsics Gizella Izabella (1871. dec. 31. Mihályi, Győr vm.–1942. jún. 30. Kiscell, Vas vm. Temetés: 1942. júl. 2. Vönöck) leánya.

A Velancsics család a Berzsenyi család rokona volt. Velancsics Gizella édesanyja, Nagy Zsuzsanna, keresztleánya volt Berzsenyi Dániel húgának, Berzsenyi Zsuzsannának. Velancsics Gizella a híres vönöcki vasúti szerencsétlenségben vesztette életét (a kiscelli kórházban hunyt el).

Gyermekei, fia: Pattantyús-Ábrahám Gábor (1924–1941. aug. 13. Ábrahámhegy, Veszprém vm. Temetés: 1941. aug. 21. Győr), Pattantyús-Ábrahám Ádám (1929. márc. 17. Sopron, Sopron vm.–2013. máj. 18. Bp. Temetés: 2013. jún. 14. Farkasrét) és Pattantyús-Ábrahám Tamás (1934. jan. 10. Hol?–2022. jan. 12. Hol?, Egyesült Államok); leánya: Balázs Józsefné Pattantyús-Ábrahám Edit (1925. júl. 25. Sopron).

Iskola

Középiskoláit Trencsénben és Nagyszombatban végezte, a nagyszombati érseki katolikus főgimnáziumban éretts. (1909), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskolán végbizonyítványt (1913) és vaskohómérnöki okl. szerzett (1917).

A műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A gölnicbányai állami szakiskola r. tanára és műhelyfőnöke (1913–1918); közben az I. világháborúban katonai szolgálatot teljesített (hadmérnöki beosztásban, 1915–1918), főhadnagyként szerelt le (1918). Az összeomlás után a kassai felsőipari iskola r. tanára (1918–1919), a trianoni békediktátum után menekülnie kellett (1919. ápr.). A Selmecbányáról Sopronba menekített Bányászati és Erdészeti Főiskola Fizika–elektrotechnikai Tanszéken Boleman Géza adjunktusa (1919–1924), a Kohógéptani Tanszék rk. tanára (1924. szept. 1.–1927), r. tanára (1927–1934. jún. 30.) és a Kohómérnöki Osztály dékánja (1931. szept. 1.–1934. jún. 30.). Az átszervezés után kinevezték a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdasági Egyetem (JNMGE) ny. r. tanárává (nem fogadta el: 1934-ben). A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. tanácsadója, műszaki igazgatója (1934–1941).

A győri Magyar Vagon- és Gépgyár igazgatója, vezérigazgatója (1941–1949), vezérigazgató-helyettese (1949–1951). Győrött tevékeny részt vállalt a nemzeti ellenállásban, mint közismert németellenes közélet személy sikerült megakadályozni, hogy a világháború utolsó napjaiban a győri gépgyárat Németországba telepítsék (közben családját és sok más üldözöttet Pannonhalmán, a bencés kolostorban rejtett el.)

A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) egy. tanára és az Általános Géptan Tanszék vezetője (1952–1956), egyúttal a Kohó- és Bányamérnöki Kar dékánja (1952–1955).

Általános géptani, bánya- és kohógépipari alapkutatásokkal, kohógépipari szállítóberendezések, valamint kalorikus és hidrogépek teljesítményvizsgálatával, teljesítményfokozásának lehetőségeivel foglalkozott. Cotel Ernővel (1879–1954) nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el acélprofil meleghengerlések munkaszükségleteinek feltárása terén. Különösen értékes tevékenységet fejtett ki a magyarországi kohóművek, vas- és acélgyárak, vasérc- és szénbányatelepek gépészeti és energiagazdálkodási vizsgálatában. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) alapító tagjaként iskolateremtő szerepet játszott a modern hazai felsőfokú kohómérnökképzés megteremtésében.

Emlékezet

Pattantyús-Ábrahám Imre Illaván született, Budapesten, Győrött és Miskolcon élt és tevékenykedett, a BOTE Belgyógyászati Klinikáján hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002). Mellszobra a Miskolci Egyetemen, a szoborparkban látható (mészkő, Vígh Tamás alkotása, felavatták: 1959. szept. 11.). Születésének centenáriumán, a Miskolci Egyetem Pattantyús-Ábrahám Imre-emlékkönyvet adott ki (Terplán Zénó szerkesztésében, 1991-ben).

Alakja feltűnik Gerencsér Miklós Fekete tél (1973) c. regényében, amely Győrött játszódik 1944 végén és 1945 első hónapjaiban (Pattantyús-Ábrahám Imre ekkor a győri gépgyár vezérigazgatója volt.)

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1948), Munka Érdemrend (1953).

Főbb művei

F. m.: Szakaszos üzemű elektromotorok teljesítőképessége. 1–5. P.-Á. I. előadása az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi ülésén, 1927. okt. 15. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1927. 20–24. és külön, egy füzetben: Bp., 1927)
A hengerlési munka meghatározása. – Die Berechnung der Walzarbeit.  Cotel Ernővel. 1 táblával. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1929. 5-6. és külön: Bp., 1929)
Hőtárolók az energiakiegyenlítés szolgálatában. 1–2. P.-Á. I. előadása az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi ülésén, 1929. ápr. 13. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1929. 23–24. és külön, egy füzetben: Bp., 1929)
Ruths-féle gőztároló. (Technika, 1930. 11.)
Péch Antal. P.-Á. I. serlegbeszéde, 1940. dec. 8. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1941. 1.)
A magyar kohászat száz éve. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1948. 7.)
Fényíves kemence üzemviszonyai és szabályozó berendezések. Egy. jegyz. (Sopron, 1950)
Kohászati elektrotechnika. Egy. jegyz. (Bp., 1952 és utánnyomások: 1953–1961)
Cselusztkin, Alekszandr Boriszovics–Rozenman, Jevgenyij Aronovics: Hengerművek önműködő vezérlése. A magyar kiadást szerk. P.-Á. I. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1954)
Hőerőgépek üzemtana. Egy. jegyz. (Miskolc, 1954 és utánnyomások)
Kohászati szállítóberendezések. Kiegészítések Sváb János Emelőgépek c. jegyzetéhez. (Miskolc, 1954 és utánnyomások: 1955–1961)
Kohászati elektrotechnika. I–II. köt. Egy. tankönyv. (Miskolc, 1955–1958).

Irodalom

Irod.: családi források: dr. P. Ábrahám Márton aranyidkai bánya műorvos eljegyezte Pöschl Ilona kisasszonyt. (Pesti Hírlap, 1884. aug. 16.)
Pattantyús-Ábrahám Márton aranyidkai m. kir. bányaorvos e hó 14-én vezeti oltárhoz Selmecen Pöschl Ilona kisasszonyt, Pöschl Ede m. kir. bányatanácsos és akadémiai tanár leányát. (Budapesti Hírlap–Fővárosi Lapok, 1885. febr. 14.)
Elhunyt Pöschl Ede m. kir. bányatanácsos, akadémiai tanár. (Pesti Hírlap, 1898. dec. 1.)
Ifj. Pattantyús Ábrahám Márton az I. huszárezred főhadnagya az északi harctéren, a duminowi ütközetben hősi halált halt. (Budapesti Hírlap, 1915. aug. 11.)
Pro patria. Ifj. Pattantyús-Ábrahám Márton gyászjelentése. (Az Újság, 1915. aug. 11.)
Halálozások. Pöschl Vilmos m. állami vasgyári felügyelő. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1919. 4.)
Elhunyt dr. Pattantyús-Ábrahám Endre okl. gépészmérnök, felsőipariskolai tanár. (Pesti Hírlap, 1921. dec. 16.)
Pattantyús-Ábrahám Endre. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1921. 52.)
Hagyományos gyászpompával temették el Jankó professzort. (Sopron vármegye, 1923. máj. 18.)
Elhunyt Jenei Jankó Sándor miniszteri tanácsos, a soproni főiskola volt rektora. (Magyarság, 1923. máj. 19.)
Elhunyt selmeczi Pöschl Gyula ny. műszaki főtanácsos. (Szózat, 1924. márc. 2.)
Selmeczi Pöschl Evelin, Zsámboki Gyula ny. gimnáziumi tanár özvegye elhunyt. (8 Órai Újság–Budapesti Hírlap–Magyarság, 1929. nov. 19.)
Elhunyt dr. Pattantyús-Ábrahám Márton az illavai volt állami fegyintézet főorvosa. (Soproni Hírlap, 1931. aug. 9.)
Elhunyt Pattantyús-Ábrahám Mihály nyugalmazott posta-takarékpénztári főfelügyelő. (Budapesti Hírlap–Magyar Hírlap–Magyarság, 1932. nov. 22.)
Selmeczi Pöschl Imréné Gillemot Józsa elhunyt. (Magyarság–Pesti Hírlap, 1935. máj. 18.)
Elhunyt özvegy jenei Jankó Sándorné Velancsics Gizella. (Nemzeti Újság–Új Nemzedék, 1942. júl. 4.)
Meghalt Pattantyús Á. Imre, a miskolci egyetem tanára. (Népszava, 1956. febr. 1.)
Elhunyt Pattantyús-Ábrahám Géza Kossuth-díjas akadémikus. (Magyar Nemzet, 1956. okt. 5.)
Bendefy László: Jenei Jankó Sándor emlékezete. (Vasi Szemle, 1973. 1.)
Gerencsér Miklós: Két kérdés P. Ábrahám Edit. [Édesapjáról és pannonhalmi éveiről.] (Népszabadság, 1978. dec. 12.).

Irod.: megemlékezések: Megemlékezés Pattantyús Á. Imréről. (Felsőoktatási Szemle, 1956. 2.)
Nagyenyedi József: Pattantyús Á. Imre. (Kohászati Lapok, 1956. 3.)
Szoboravatási ünnepség. [P.-Á. I. szobrának felavatása.] (Bányászati és Kohészati llapok, 1959. 12.)
Kiss Ervin–Terplán Zénó: Pattantyús-Ábrahám Imre professzor munkásságának méltatása. – Pattantyús-Ábrahám Imre professzor életrajzának fontosabb adatai. – Pattantyús-Ábrahám Imre szakirodalmi munkássága. (A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei, 1981. 1.)
Terplán Zénó: Pattantyús-Ábrahám Imre (Műszaki nagyjaink. VI. köt. Szerk. Pénzes István. Bp., 1988)
Kecskés Attiláné: Pattantyús-Ábrahám Imre élete és munkássága, különös tekintettel győri éveire. (Győri Tanulmányok. Tudományos Szemle, 1988. 9.)
Pattantyús-Ábrahám Imre. 1891–1956. Emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. Szerk. Terplán Zénó. Ill. Péter József. (A Miskolci Egyetem Történeti Bizottsága kiadványa. Miskolc, 1991)
Megemlékezés. Pattantyús-Ábrahám Imre. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1991. 9.)
Pattantyús-Ábrahám Ádám: 50 éve hunyt el Pattantyús-Ábrahám Imre. (Mérnök Újság. A Magyar Mérnöki Kamara lapja, 2006. 3.)
Karancz Ernő József: Százhuszonöt éve született Pattantyús-Ábrahám Imre okl. vaskohómérnök, egyetemi tanár. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 2018. 3.).

Irod.: lexikonok: A magyar feltámadás lexikona. (Bp., 1930)
Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997)
Köves Elemér: A magyar alumíniumipar története életrajzokban. (Bp., 1999)
Győri életrajzi lexikon. (Győr, 1999
2. átd. kiad. Győr, 2003)
Miskolci életrajzi lexikon. Szerk. Dobrossy István, Eszenyi Miklós, Zahuczky László. (Miskolc, 2008).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KDNZ-DWY (Pöschl Gyula születési anyakönyve, 1856)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KDNZ-V8X (Pöschl Ilona születési anyakönyve, 1864) 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V9N-YMV6 (Jankó Sándor születési anyakönyve, 1866)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KDNZ-VNX (Pöschl Vilmos születési anyakönyve, 1866)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/465082 (Pattantyús-Ábrahám Antal gyászjelentése, 1869)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KXQT-4X2 (Pöschl Imre születési anyakönyve, 1871)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKTV-D9S (Velancsics Gizella születési anyakönyve, 1871)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/301908 (Pattantyús-Ábrahám Antalné Papp Mária gyászjelentése, 1875)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KXQT-VZ3 (Pattantyús-Ábrahám Géza születési anyakönyve, 1885)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KXQT-G4F ([Ifj.] Pattantyús-Ábrahám Márton születési anyakönyve, 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1DR-R42 (Pattantyús-Ábrahám Endre születési anyakönyve, 1888)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:8B91-3Y2M (Pöschl Imre és Gillemot Jozefa házassági anyakönyve, 1896)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V9N-YMV6 (Jankó Sándor és Velancsics Gizella házassági anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QP7S-MP5W (Jankó Magdolna születési anyakönyve, 1898)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68T2-5L36 (Pöschl Ede halotti anyakönyve, 1898)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/499669 (Pöschl Ede gyászjelentése, 1898)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:8YGZ-T66Z (Pöschl Gyula és Gillemot Karolina Julianna házassági anyakönyve, 1898)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/499670 (Pöschl Edéné Burg Lujza gyászjelentése, 1906)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:HQH2-8B3Z (Pöschl Edéné Burg Ludovika halotti anyakönyve, 1906)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68PR-VFWQ (Pattantyús-Ábrahám Géza és Marschalkó Margit házassági anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6Z1W-YSDN (Pattantyús-Ábrahám Endre és Wahlner Mária Hajnalka házassági anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-894V-QV21?i=327 (Pattantyús-Ábrahám Dénes születési anyakönyve, 1914)

https://www.familysearch.org/photos/artifacts/110487755 (Pattantyús-Ábrahám Klára születési anyakönyve, 1917)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6C1J-692M (Gillemot Vilmosné Koch Janka halotti anyakönyve, 1920)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68SD-KYH2 (Pattantyús-Ábrahám Endre halotti anyakönyve, 1921)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZP9-TSH7 (Pöschl Gyula halotti anyakönyve, 1924)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZP9-2T2V (Gillemot Vilmos halotti anyakönyve, 1925)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/645065 (Zsámboki Gyuláné Pöschl Evelin gyászjelentése, 1929)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/499679 (Pöschl Imréné Gillemot Józsa gyászjelentése, 1935)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:668F-9PCS (Pöschl Imréné Gillemot Józsa halotti anyakönyve, 1935)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:WCD2-CMMM (Pattantyús-Ábrahám Dénes és Erdélyi Erzsébet házassági anyakönyve, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPZH-JKRD (Pattantyús-Ábrahám Klára és Gruber József házassági anyakönyve, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JYB-LF1W (Jankó Sándorné Velancsics Gizella halotti anyakönyve, 1942)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:ZB1N-GDW2 (Pattantyús-Ábrahám Imre halotti anyakönyve, 1956)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/465093 (Pattantyús-Ábrahám Imre gyászjelentése, 1956)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/465090 (Pattantyús-Ábrahám Géza gyászjelentése, 1956)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:7D4C-MH6Z (Pattantyús-Ábrahám Géza halotti anyakönyve, 1956)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/499676 (Pöschl Imre gyászjelentése, 1963)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:WQL4-N9T2 (Pöschl Imre halotti anyakönyve, 1963)

https://www.familysearch.org/photos/artifacts/121197233 (Schwertner Andorné Pattantyús-Ábrahám Erzsébet gyászjelentése, 1970)

https://www.familysearch.org/photos/artifacts/110487812 (Pattantyús-Ábrahám Erzsébet halotti anyakönyve, 2011)

https://www.familysearch.org/photos/artifacts/139405490 (Pattantyús-Ábrahám Ádám gyászjelentése, 2013)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője