Pávó Imre
Pávó Imre

2023. december 1. Péntek

Pávó Imre

matematikus, villamosmérnök

Születési adatok

1932. március 26.

Szeged

Halálozási adatok

2012. augusztus 4.

Szeged

Temetési adatok

2012. augusztus 15.

Szeged

Bajai úti Református Temető


Család

Sz: Pávó Ferenc (†1967) jogász, Szeged város aljegyzője, elbocsátása után öröklött földjén szőlőt és gyümölcsöt telepített, majd a szatymazi Barackvirág Tsz tagja, Fráter Ida. Testvére: Pávó Ferenc (1920–) a Budapesti Porfestékipari Vállalat könyvelője, Pávó Nándor (1923–) biológia–kémia szakos általános iskolai tanár és Pávó Gyula, a Miskolci Vagon és Gépgyár hűtőgépész technikusa. F: 1959-től Bérczi Terézia matematika–fizika szakos középiskolai tanár. Fia: Pávó Imre (1960–) orvos, az MTA doktora és Pávó József (1963–).

Iskola

A szegedi Móra Ferenc Gimnáziumban éretts. (1950), a Szegedi Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1955), a BME-n villamosmérnöki okl. szerzett (1967), a JATE TTK-n doktorált (1968), a műszaki tudományok kandidátusa (1974).

Életút

A Kisteleki Általános Gimnázium (1955–1961), a Szegedi Textilipari Technikum tanára (1961–1963), a JATE TTK szegedi Ságvári Endre Gimnáziuma matematika szakos szakvezető tanára (1963–1965). Az MTA Matematikai Kutató Intézete szegedi Matematikai Logika és Alkalmazásai Osztály elektronikai laboratóriumának vezetője, majd az átszervezés után az MTA–JATE TTK Matematikai Logikai és Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoport, ill. az MTA Automataelméleti Kutatócsoport laboratóriumvezető tud. munkatársa (1965–1975), tud. főmunkatársa (1975–1995?). C. egy. docens. Az MTA–TMB-n Vágó István aspiránsa (1969–1973). Matematikai logikával, absztrakt algebrával, ill. ezek műszaki alkalmazásaival foglalkozott, jelentős eredményeket ért el a hálózatszámításhoz alkalmazható és alkalmazandó matematikai módszerek fejlesztésében. Új gráfelméleti módszert dolgozott ki, amely nagyon jól alkalmazható a villamoshálózatok elméletében tetszőleges passzív RLC-hálózat ún. transzfer impedanciafüggvényének meghatározására. Kutatási területei: villamoshálózatokat leíró topológiai formulákban előforduló részgráfok előállítása gráfelméleti eszközökkel; részgráfgenerálások algoritmusainak felhasználására alkalmas programok összeállítása hálózatok számítógépes tervezéséhez.

Főbb művei

F. m.: Egy gráf k-fáinak előállításáról. Egy. doktori értek. (Szeged, 1968
megjelent, részben: Matematikai Lapok, 1968)
Hálózatfüggvény meghatározása digitális számológépen topológiai formulával. (Híradástechnika, 1968)
RLC-hálózatok transzfer impedanciafüggvényének felíratása digitális számológépen. (Mérés és Automatika, 1969)
Matematika. 1–3. (A Közlekedési és Távközési Műszaki Főiskola jegyzetei. Bp., 1971–1980
17. kiad. 1992)
Generation of the k-Trees of a Graph. (Acta Cybernetika, 1972)
Hálózatérzékenység meghatározása topológiai formulával. (Híradástechnika, 1972)
Lineáris hálózatok tervezése topológiai formulákkal. Kand. értek. (Szeged, 1973)
Short-circuited k-Trees. (Acta Cybernetika, 1975)
Calculation of Linear Networks by Topological Methods. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1976)
Topological Analysis of Linear Systems. (Acta Cybernetika, 1977)
Távvezeték-hálózatok topológiai analízise. (Híradástechnika, 1979)
The Analysis of Signal Flow Graph Containing Sample-Data Elements. (Acta Cybernetika, 1985)
Mintavételező elemet tartalmazó jelfolyamgráf analízise. (Elektrotechnika, 1985)
On the Solvability of the Nullator–Norator Pairs Network. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1988)
Digitális táblázatok. 1–2. (Polygon. Matematikai szakdidaktikai közlemények, 1991)
Non-uniquely Solvable Network Models. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1991)
Digitális hálózatok. (Győr, 1996).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Péter László: A szegedi főreáliskola elődei és utódai. (Szeged, 1989)
Műszaki és természettudományi ki kicsoda? A–Z. Főszerk. Hetényi Pálné. (Bp., 1995)
Szegedi Egyetemi Almanach. 1921–1995. (Szeged, 1997)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője