Pécsi Márton
Pécsi Márton

2022. szeptember 27. Kedd

Pécsi Márton

geográfus

Születési adatok

1923. december 29.

Budafok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2003. január 23.

Cegléd, Pest megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.).

Életút

Féltestvére Pécsi Dániel orvos, asztaliteniszező világbajnok. Felesége Donáth Éva geokémikus. - A Pázmány Péter Tudományegyetemen földrajz szakos tanári okl. (1947), bölcsészdoktori okl. szerzett (1948), a földrajztudományok kandidátusa (1958), doktora (1963), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.). - A keceli dolgozók polg. isk.-ja, majd az átszervezés után a keceli ált. isk. tanára (1948-1949), az ELTE BTK, ill. Élet- és Földtud. Kar Földrajzi Int. tanársegéde (1949-1952), az MTA Földrajztud. Kutatócsoport tud. munkatársa, a természeti részleg vezetője (1952-1958), tud. főmunkatársa (1958-1963), ig.-ja (1963-1991), kutatóprofesszora (1991-1996). Az Oktatási Min. Egy. Főoszt. főelőadója (1950-1952), a Felsőoktatási Min.-ban a földrajzi-geológiai oktatási ügyek referense (1952-1953. jún.). Az ELTE TTK Földrajzi Tanszék c. egy. docense (1958-1966), c. egy. tanára (1966-tól).Fizikai földrajzzal, geomorfológiával, negyedkorkutatással, tematikus térképezéssel, a földrajzi környezet vizsgálatával fogl. Alapvetőek a Duna-völgy morfológiájára vonatkozó megállapításai, új módszert vezetett be a geomorfológiai térképezésben, a Pécsi-féle eljárást elfogadták a világon a geomorfológiai térképek készítésekor. Megszerkesztette Mo. és a dunai országok áttekintő geomorfológiai térképeit. A löszkutatás nemzetközileg is elismert szakértője. Újabb kutatásai a környezetrendszertan, a tájanalízis, a komplex tájértékelés témaköröket fogták át. Meghatározó jelentőségű oktatói és tankönyvírói munkássága.

Főbb művei

F. m.: Teraszmorfológiai megfigyelések a Dunavölgy balpartján Vác és Baja között. Budapest,1948
Általános természeti földrajz. Budapest,1950
Magyarország földrajza. Budapest,1951
A földrajtanítás módszertana. Budapest,1952
Morfológiai megfigyelések a Duna völgyében Dunabogdány-Szentendre és Nógrádverõce-Dunakeszi között. Földrajzi Értesítõ 1953
Morfológiai megfigyelések a Duna jobbpartján Szentendre és Budapest között. Földrajzi Értesítõ 1954
A Pesti-síkság morfológiája. In: Budapest éskörnyékének természeti viszonyai Budapest,1957
A Duna-völgy magyarországi szakaszának kialakulása és felszínalaktana. Budapest,1959
A negyedkori tektonikus mozgások mértéke a Duna-völgy magyarországi szakaszán. Geofizikai Közlemények 1959
A Duna-völgy magyarországi szakaszának kialakulása és felszínalaktana. Budapest,1959
Magyarország földrajza. In: Magyarország természeti földrajza Budapest,1960
A negyedkori korráziós folyamatok hatása a felszínalakulásra és az üledékképzõdésre Magyarországon. Budapest,1961
Ten Years of Physiogeographic Research in Hungary. Budapest,1964
Összefüggések a lejtõmorfológia és a negyedkori lejtõüledékképzõdés között. MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1967
A dunai tájak földrajza. A dunai Alföld. In: Magyarország tájföldrajza Budapest,1967
Geomorphological Regions of Hungary. Budapest,1970
A természeti környezetkutatás földrajzi problémái. Geonómia és Bányászat 1972
Geomorphology. Budapest,1975
Geomorfológia és domborzatminõsítés. Budapest,1991
Negyedkor és löszkutatás. Budapest,1933
Löss, Herkunft - Gliederung - Landschaften. Zeitschrift für Geomorphologie 1996
Szerkezeti és váztalaj-képzõdés Magyarországon. Budapest,1997.

Irodalom

Irod.: Köszöntjük P. M-t, Társaságunk elnökét, 60. születésnapja alkalmából. Földrajzi Közlemények 1983
P. M. publikációinak bibliográfiája. 1950-1993. Budapest,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője