Petri Gábor
Petri Gábor

2021. február 25. Csütörtök

Petri Gábor

orvos, sebész

Születési adatok

1914. február 6.

Budapest

Halálozási adatok

1985. július 23.

Szeged, Csongrád megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).

Életút

Fia Petri András (1950) orvos, sebész, leánya Petri Klára orvos. - A grazi egyetemen tanult (1931-1932), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1937), sebészi (1942), műtősebészi szakorvosi vizsgtát tett (1945), a sebészeti kórtan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1951), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1972), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.). - A bp.-i Szt. István Kórház díjtalan gyakornoka (1937-1939), a bp.-i Szabolcs u.-i Izr. Kórház segédorvosa (1939-1945). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a SZOTE I. sz. Sebészeti Klinika gyakornoka (1945-1946), egy. tanársegéde (1946-1947), egy. adjunktusa (1947-1951) és magántanára (1951), a Sebészeti Anatómiai és Műtéttani Int. tanszékvezető egy. docense (1951-1953), egy. tanára (1953. márc. 16.-1958), egyúttal a POTE I. sz. Sebészeti Klinika mb. vezetője is (1957-1958), majd a SZOTE I. sz. Sebészeti Klinika és Sebészeti Műtéttani Int. klinikaig. és tanszékvezető egy. tanára (1958-1984. jún. 30.); közben az egyetem rektora (1958-1962, 1975-1984). - Ogy.-i képviselő (1963-tól), az Elnöki Tanács tagja (1969-től).A kísérleti és a gyakorlati sebészet (pl. hasi és mellkasi sebészet, endokrinológiai és transzplantációs sebészet stb.) ált. kérdéseivel, sebészi műtéttannal fogl., de a sebészet szinte minden ágában jelentőset alkotott. Alapvetően új eredményeket ért el a bakteriális gyulladás patomechanizmusára vonatkozóan, elsőként igazolta a gasztroduodenális fekélyben alkalmazott ún. kombinált műtétek helyességét, ill. az alacsony perctérfogattal végzett ún. extrakorporális perfúzió sokkogén hatását. Kutatta az operált beteg anyagcseréjének endokrin vonatkozásait, só- és vízháztartását, a műtéti előkészítés és a műtét utáni kezelés kérdéseit, vizsgálatokat végzett továbbá a műtéti trauma és a vérzéses sokk természetét. Klinikáján végezték el az első mo.-i kísérletes veseátültetést (1962: Németh András). Tudományszervezői tevékenysége is értékes, a szegedi egyetemen önállóvá fejlesztett sebészeti egységeket és azokkal összefüggő laboratóriumok alakított ki a részlegek szoros együttműködésével.

Főbb művei

F. m.: A gyomor- és a nyombélfekély keletkezésérõl és sebészi gyógyításának alapelveirõl. Szeged,1947
Influence of Experimental Local Medullary Hypoxia on the Number of Red Blood Cospuscler. Acta Medica 1950
A kísérletes helyi csontvelõhypoxia okozta erythrocytosis hatásmechanizmusa. Magyar Belorvosi Archivum 1951
Regulárciós jelenségek a szívet vértelenítõ keresztezett keringési kísérletben. MTA Orvostudomnyok Osztálya Közleményei 1957
A postoperatív betegségrõl. Orvosi Hetilap 1961
A műtétielõkészítés és a műtét utáni kezelés anyagcserevonatkozásai. Budapest,1964
Effect of a Water-Soluble Corticosteroid Analogue in Experimental Haemorrhagic Shock. Journal of Surgical Research 1964
A magyar sebészet idõszerű kérdései. MTA Orvostudományok Osztálya Közleményei 1964
A „paralytikus” ileus kórtana és sympatholytikus kezelése. Szeged,1972
Veseátultetés. In: Nephrologia Budapest,1980
Sebészet, orvosképzés, egészsépolitika. Válogatás P. G. beszédeibõl és írásaiból. 1961-1983. Szeged,1984
A sebészet biztonságáról. In: Értekezések, emlékezések Budapest,1985
A gyomor daganatai. In: A daganatok sebészete Budapest,1986.

Irodalom

Irod.: P. G. közleményei 1947 és 1977 között. Szeged,1978
Kovács Gábor:P. G. Orvosi Hetilap 1985
Kulka Frigyes:P. G. Magyar Tudomány 1985
P. G. sebészprofesszor. Szeged,1987
Kulka Frigyes:P. G. Orvosi Hetilap 1989
P. G.-emlékszám. Orvosképzés1900
Baradnay Gyula:Emlékezés P. G.-ra. Orvosi Hetilap h.n.,1996

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013