Petrovics Elek
Petrovics Elek

2021. október 24. Vasárnap

Petrovics Elek

művészettörténész, művészeti író, muzeológus

Születési adatok

1873. augusztus 10.

Deregnyő, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1945. július 20.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1924. máj. 8.; t.: 1941. máj. 16.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1896), az MTA tagja (l.: 1924. máj. 8.; t.: 1941. máj. 16.). - A Belügymin. Törvényelőkészítő Oszt. tisztviselője (1896-1912), miniszteri osztálytanácsosi rangban az oszt. vezetője (1912- 1914). Az Orsz. M. Szépművészeti Múz. ig.-ja (1914-1921), főig.-ja (1921-1935). Az Ausztriával a múz.-i és könyvtári udvari gyűjtemények felszámolásáról folytatott tárgyalások egyik m. szakreferense (1923-1932).Muzeológusként újjászervezte a Szépművészeti Múz.-ot, megalapította az egyiptomi gyűjteményt és archívumát, a Műcsarnok épületében felállította az Új M. Képtárt. Igazgatósága idején szerezte meg a múz. - többek között - Mányoki Ádám híres, II. Rákóczi Ferencet megörökítő képét, Szinyei Merse Pál művei közül a Pacsirtát és a Lila ruhás nőt, továbbá Munkácsy Mihály és Paál László több híres képét. Művészettörténészként elsősorban 19. és 20. sz.-i m. festészettel fogl., nagy érdemeket szerzett Ferenczy Károly és a nagybányai isk. elismertetésében.

Főbb művei

F. m.: A Szépművészeti Múzeum újabb szerzeményei. Budapest,1918
Újakról és régiekrõl. Művészeti dolgozatok. Budapest,1923
Ferenczy Károly. Budapest,1923
Ferenczy Károly. Budapest,1930
Budapest in Bildern. Budapest,1928
Képzõművészeti gyűjteményeink. In: Magyarország Vereckétõl napjainkig Budapest,1930
Jegyzetek művészetünk történetéhez a XIX. század elsõ felében. In: Értekezések a nyelv- és széptudományok körébõl Budapest,1933
Samtida konst i Ungern. Malmö,1934
Magyar mesterművek. Budapest,1936
Mattyasovszky-Zsolnay László. Budapest,1936
Élet és művészet. Budapest,1937
Szinyei Merse Pál. Budapest,1941
Vaszary. Budapest,1941
Rippl-Rónai. Budapest,1942
A modern festészet kialakulása. In: Magyar művelõdéstörténet Budapest,1942
Ferenczy. Budapest,1943.

Irodalom

Irod.: Elek Artur:P. E. Nyugat 1914
Elek Artur:P. E., az író. Nyugat 1924
P. E. Emlékkönyv. Budapest,1934
Elek Artur:P. E. Hetvenedik születésnapja alkalmából. Magyar Csillag 1942
Oltványi Imre:A hetvenéves P. E. Magyar Nemzet
Bernáth Aurél:Emlékezés P. E.-re. Magyarok 1946
Katona Jenõ:Emlékezés P. E.-re. Műterem 1958
Balogh Jolán:P. E. Művészettörténeti Értesítõ 1967
Jakubik Anna:P. E. irodalmi munkássága. Művészettörténeti Értesítõ 1967
Ébli Gábor:A Museum Director Who Made Modern Art Come Alive. Elek Petrovics. Hungarian Quaterly h.n.,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013