Pintér Jenő
Pintér Jenő

2024. június 22. Szombat

Pintér Jenő

irodalomtörténész

Születési adatok

1881. január 25.

Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1940. november 7.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1903). Az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.; r.: 1928. máj. 18.).

Életút

A jászberényi állami főgimnázium (1905–1910), a bp.-i VI. kerületi állami főreáliskola r. tanára (1910–1919), bp.-i tankerületi főigazgató (1919-től). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen az irodalomtörténet c. ny. rk. tanára (1935–1940). A pozitivista irodalomtörténet-írás egyik legjelentősebb 20. sz.-i magyar képviselője. Konzervatív szemléletű, hatalmas tényanyagot rendszerező, adatgazdag munkái a magyar tudománytörténet klasszikusai. 1923-ban 1000 koronát adott az MTA-nak.

Elismertség

A Szent István Akadémia (r.: 1916; t.: 1940), a Kisfaludy Társaság (r.: 1923), a Petőfi Társaság tagja (r.: 1923). A Magyar Irodalomtörténeti Társaság alapító tagja (Baros Gyulával, Horváth János, 1911), elnöke (1933–1940) és t. tagja (1922-től). A Magyar Paedagogiai Társaság alelnöke (1922–1925), elnöke (1938–1939) és t. tagja (1937-től). Az Országos Középiskolai Tanáregyesület t. tagja (1920-tól), t. elnöke (1934-től). A Katolikus Középiskolai Tanáregyesület (1920-tól), a Budapesti Philologiai Társaság t. tagja (1936-tól). Az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnöke (1923-tól).

Elismerés

A debreceni Tisza István Tudományegyetem t. doktora (1937). A Petőfi Társaság Nagydíja (1924), az MTA Semsey Andor-jutalma (1908), az MTA Nagyjutalma (1931).

Szerkesztés

Az Irodalomtörténet c. folyóirat alapító szerkesztője (1912–1932).

Főbb művei

F. m.: A históriás énekek művelődéstörténeti vonatkozásai. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1903)
Listius László Mohácsi veszedelmének forrásai. (Bp., 1906)
A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig. I–II. (Bp., 1909)
A magyar irodalom története Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferenc halálág. I–II. (Bp., 1913)
Irodalomtörténetem befejezése. P. J. Magyar irodalomtörténete c. mű 5–6. kötetének vázlata. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1917. okt. 22.
Akadémiai Értesítő, 1918)
A magyar irodalom történetének kézikönyve. I–II. (Bp., 1921
2. kiad. 1924)
Mai magyar költők. (Bp., 1924)
A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve. (Bp., 1926)
P. J. magyar irodalom története. Képes kiadás. I–II. (Bp., 1928
hasonmás kiad.: 1998)
Váczy János l. tag emlékezete. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1929. febr. 4.
Az MTA elhunyt tagja fölött tartott emlékbeszédek. Bp., 1929)
P. J. magyar irodalom története. Tudományos rendszerezés. I–VII. (Bp., 1930–1941
CD-ROM, 2002)
Századunk magyar irodalma. (Bp., 1943).

Irodalom

Irod.: Turóczi-Trostler József: A magyar irodalomtörténetírás és P. J. (Bp., 1934)
Németh László: Meghalt egy tanárom. (Híd, 1940)
Gyulai Ágost: P. J. (Magyar Paedagogia, 1940)
Szerb Antal: P. J. (Nyugat, 1940)
Alszeghy Zsolt: P. J., az irodalomtörténetíró. (Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1941)
Keresztury Dezső: P. J. (Magyar Csillag, 1942)
Bóka László: P. J. (B. L.: Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp., 1962).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője