Pivány Jenő [Eugene]
Pivány Jenő [Eugene]

2024. június 19. Szerda

Pivány Jenő [Eugene]

történész, könyvtáros

Születési adatok

1873. április 29.

Budapest

Halálozási adatok

1946. január 8.

New York, USA


Iskola

Az MTA tagja (t.: 1926. máj. 6.).

Életút

Az USA-ban élt (1900-tól), Philadelphiában könyvvizsgáló volt, majd a Philadelphiai Első M. Műkedvelő Egylet könyvtárosa és az Amerikai M. Szövetség ügyvezető titkára (1915-ig). A trentoni M. Műv. Szövetség (1903–1915), az Amerikai M. Szövetség alapító tagja (1906–1915). A Philadelphiai Szemle (1903-tól), az Önállás c. m. nyelvű amerikai lapok szerkesztője (1907-től). Visszatért Mo.-ra (1915), az Amerikai Magyar Népszava és a New York-i Sun c. lap mo.-i tudósítója (1915–1919). Az I. vh. után a M. Területvédő Liga megbízásából ismét az USA-ba utazott (1919), ahol széles körű propagandatevékenységet fejtett ki az ország területi egysége megőrzése érdekében. A bp.-i Pénzint.-i közp. osztályvezetője, majd ig.-ja (1920-tól). – A kivándorolt magyarok ügyeinek intézése közben szoros kapcsolatot épített ki a Kossuth-emigráció még élő tagjaival. Elsősorban m.–amerikai történeti kapcsolatokkal, a magyaroknak az amerikai polgárháborúban játszott szerepével fogl. Diplomataként közreműködött az USA és Mo. közötti különbéke megkötésében (1921. aug. 29.). Az angol nyelvű hungarikák legnagyobb mo.-i gyűjteményének számító könyvtára Bp. ostromakor elégett (1944–1945). Angol nyelvre fordította Kossuth Lajos Duna-konföderációs tervezetét, az ő kutatásai alapján állították össze az Affairs of Hungary. 1849–1850 (1910) c. kongresszusi kiadványt.

Főbb művei

F. m.: Amerika és Magyarország követei 1849-ben és a Hülsemann-levél története. (Budapesti Szemle, 1907)
Kossuth és az amerikai iskolásgyermekek. (Kolozsvár, 1910)
Zágonyi, a springfieldi hős. (Youngstown, 1910)
Sixty Years Ago – hatvan év előtt. (Philadelphia, 1911)
Hungarians in the American Civil War. (Cleveland, 1913)
A New Budai magyar kolónia. (Történelmi Szemle, 1914)
Az amerikai pénzküldés. (Bp., 1917)
The Case of Hungary in the Light of Statements of British and American Statesmen and Authors. (Bp., 1919)
The Case of Hungary. A Brief Report Submitted to the Committee on Foreign Relations of the Senate of the United States by the Hungarian American Federation. (Cleveland, 1919)
Rumania in Hungary. (Cleveland, 1919)
Magyarok az amerikai forradalomban. (New York, 1924)
Magyar–amerikai történelmi kapcsolatok. (Bp., 1926
angolul: 1927)
Hungarians of the 16th and 17th Centuries in English Literature. (Angol Filológiai Tanulmányok, 1934)
Egy amerikai kiküldetés története. (Bp., 1942)
Magyarok Észak-Amerikában. (Bp., 1944)
Hungary and the Americans. Ács Tivadarral. (Bp., 1944).

Irodalom

Irod.: Gál István: Jenő Pivány, Historian of American–Hungarian Relations and His Bibliography. (Angol Filológiai Tanulmányok. Debrecen, 1974)
P. J. műveinek bibliográfiája. (Történelmi Szemle, 1976)
Az angol nyelvű hungaricák gyűjtésének történetéből. (Történelmi Szemle, 1976). MÉL és ÚMÉL téves halálozási hely: New York!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője