Plank Jenő
Plank Jenő

2021. szeptember 21. Kedd

Plank Jenő

kémikus

Születési adatok

1890. augusztus 9.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1974. november 12.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1912), műsz. doktori okl. (1917), a gazometriás módszerek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1923), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Vegyészmérnöki Oszt. Ált. Kémiai Tanszék tanársegéde (1912-1915), egy. adjunktusa (1915-1919), a Kémiai Technológiai Tanszék egy. adjunktusa (1919-1921), az Elektrokémiai Tanszék egy. adjunktusa (1921-1928) és a gazometriás módszerek magántanára (1923-1928), c. ny. rk. tanára (1928-1936), az ált. kémia ny. rk. (1936-1940), ny. r. tanára (1940-1949); közben a Gépész- és Vegyészmérnöki Kar dékánja (1945-1946, 1947-1948).Analitikai kémiával fogl., új analitikai és mikroanalitikai módszereket dolgozott ki, nevéhez fűződik az ún. cseppreakciós módszer kidolgozása. Jelentős eredményeket ért el a gázok belső súrlódásának vizsgálata terén, újszerű gázpipettákat szerkesztett. A II. vh. után vezető szerepet játszott a Bp. ostromakor megrongálódott műegy. épületek helyreállításában és az oktatás megindításában.

Főbb művei

F. m.: A chloroform elszappanosítása reactiokinetikai szempontból. Budapest,1917
Általános és szervetlen chemia műegyetemi hallgatók számára. Budapest,1919
A methylchlorid oldhatóságáról. Magyar Chemiai Folyóirat 1921
Gázok belsõ súrlódásának meghatározása. Magyar Chemiai Folyóirat 1926
Gázanalysis. In: Technikai chemiai vizsgálati módszerek Budapest,1927
Kémia. Budapest,1937
Útmutatás a mennyiségi kémiai elemzéshez. Budapest,1941
Újabb elemzési módszerek. Budapest,1942
Szervetlen kémiai elemzési módszerek. I. Minõségi elemzés. Budapest,1944
Cérium koloriméteres meghatározása. Magyar Kémiai Folyóirat h.n.,1944
Komplex vegyületek. Budapest,1948
A fémelemzés módszerei. Budapest,1949.

Irodalom

Irod.: Szabadváry Ferenc:Jenõ Plank. Periodica Polytechnica. Chemical Engineering 1975
Szabadváry Ferenc Móra László:A Magyar Kémiai Folyóirat száz éve. Magyar Kémiai Folyóirat h.n.,1994

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013