Platz Bonifác Ferenc
Platz Bonifác Ferenc

2021. május 14. Péntek

Platz Bonifác Ferenc

teológus, ciszterci szerzetes

Születési adatok

1848. szeptember 12.

Székesfehérvár, Fejér vármegye

Halálozási adatok

1919. október 17.

Székesfehérvár, Fejér vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.).

Életút

Belépett a ciszterci rendbe (1864), pappá szentelték (1871), a bp.-i tudományegyetemen hittud. doktori okl. szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.). - Zircen segédlelkész (1871-1874), majd a ciszterci szerzetesrend hittud. főisk.-jának r. tanára (1874-1879), a rend bajai gimn.-ának r. tanára és a növendékek lelki vezetője (spirituálisa, 1879-1885), a zirci ciszterci apát titkára (1885-1889) és alperjel (1888-1889). Az általa alapított bp.-i ciszterci rendi tanárképző int. ig.-ja (1889-1892), Szegeden tanker.-i főig. (1892-1907).Széles körű természettud. irodalmi munkásságot fejtett ki, de fogl. - többek között - egyiptológiával és óegyiptomi irodalomtörténettel is. Műveiben élesen szembenállt a darwinizmussal.

Főbb művei

F. m.: Az emberi nem kora. Baja,1880
Az ember eredése, faji egysége és kora. Budapest,1884
Az ember eredése, faji egysége és kora. Würzburg-Wien,1887
Az ember eredése, faji egysége és kora. Warszawa,1892
A leszármaztatás elmélete és az ember. Katolikus Szemle 1890
Die Völker der Erde. Budapest,
Visszaemlékezéseim Egyiptomra. Dugonics Társaság Évkönyve 1895
Ó-Egyiptom irodalma. Budapest,1897
Ó-Egyiptom története. Budapest,1898
Utazás a természetben. Budapest,1901
A föld története. Budapest,1902
Katolikus levelek egy megtérõ nõhöz. Budapest,1902
A monizmus. Budapest,1902
Filotea. Budapest,1906
Az õsember kritikai méltatása. In: Értekezések a társadalmi tudományok körébõl Budapest,1908
Tudásunk korlátai.Budapest,1910
Természettudomány és igazság. Budapest,1910
Tudományos kalandozások. Budapest,1911
Az áhítat könyve. Budapest,1912
Az ember származása a legújabb kutatások nyomán. Budapest,1914
Apologiai vitatkozások. Budapest,1915
KrKrisztus követése. Budapest,1906.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013