Plósz Sándor
Plósz Sándor

2024. július 14. Vasárnap

Plósz Sándor

jogász

Születési adatok

1846. június 10.

Pest

Halálozási adatok

1925. május 9.

Budapest


Család

Testvére Plósz Pál (1844-1902) orvos.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1894. máj. 4.; t.: 1902. máj. 9.; ig.: 1906. márc. 23.).

Életút

Testvére Plósz Pál (1844-1902) orvos, az MTA tagja és Plósz Béla (1863-1945) állatorvos. - A pesti tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1868), ügyvédi (1868), váltóügyvédi vizsgát tett (1869), az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1894. máj. 4.; t.: 1902. máj. 9.; ig.: 1906. márc. 23.). - A pesti pénzügyi ügyészség joggyakornoka (1866-1867), a pestvárosi törvényszék tollnoka (1867-1871), pesti belvárosi-lipótvárosi járásbíróság h. bírója (1871-1872), a pesti törvényszék bírója (1872). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a polgári törvénykezés és a váltó- és keresk. jog ny. r. tanára (1872-1884), a bp.- i tudományegyetemen a polgári törvénykezés ny. r., a váltó- és keresk. jog ún. jogosított tanára (1881-1894, 1905-1910). Az Igazságügymin. államtitkára (1894-1899), igazságügy-miniszter (1899. febr. 26.-1905. jún. 18.), a bajai, a regőcei (1894- 1905), a lugosi választóker. ogy.-i képviselője (1910-1914), majd a főrendiház tagja (1914-1918). Valóságos belső titkos tanácsos (1899-től).Alapvetően új eredményeket ért el a m. perjogi tud. kutatások terén, vezető szerepet játszott a m. polgári perjog reformjának végrehajtásában. Fodor Árminnal és Térfy Gyulával ő készítette el a polgári perrendtartás törvényjavaslatát, amelyet a képviselőház az ő előterjesztésében fogadott el (1910). Minisztersége idején lépett hatályba - többek között - a bunvádi perrendtartás, a főudvarnagyi bíróságról szóló tv. és az uzsoratv.

Főbb művei

F. m.: Tanulmány a perrend 95. §-ának értelmezéséhez. Jogtudományi Közlöny 1873
A halál általi hitelesítésrõl. Jogtudományi Közlöny 1874
A szóbeli eljárásban megengedõ jogorvoslatokról. In: Az V. Magyar Jogászgyűlés Évkönyve Budapest,1874
A keresetjogról. Magyar Igazságügy 1876
Adalékok a keresetjog elméletéhez. Magyar Igazságügy 1879
Beiträge zur Theorie des Klagerechtes. Leipzig,1880
A magyar váltójog kézikönyve. Budapest,1877
A magánokiratok bizonyító ereje, különös tekintettel azokalakjára. Magyar Igazságügy h.n.,1886
A perbeli semmisségekrõl. A semmiség fogalma a polgári perjogban. Akadémiai Értesítõ 1895
A törvényes vélelem természete. Budapest,1911
A perbeli beismerésrõl. Budapest,1907
A polgári per szerkezete azúj perrendtartásban. Budapest,1911
A polgári perrendtartás. Budapest,1912
A bizonyítási teherrõl. Budapest,1916
Zwei Vorträge aus dem ungarischen Zivilprozessrecht. Berlin,1917
A jogi oktatás reformjáról. Magyar Jogi Szemle 1922
P. S.összegyűjtött dolgozatai. Budapest,1927.

Irodalom

Irod.: Magyary Géza:P. S. ig. és t. tag emlékezete. Budapest,1927
Kengyel Miklós:In memoriam P. S. Mozzanatok az 1911. évi polgári perrendtartás keletkezésének történetébõl. Bírák Lapja 1996
Plósz Sándor:A Plósz-család, avagy a név kötelez. Magyar Nemzet h.n.,1999

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője