Plósz Sándor
Plósz Sándor

2021. szeptember 28. Kedd

Plósz Sándor

jogász

Születési adatok

1846. június 10.

Pest

Halálozási adatok

1925. május 9.

Budapest


Család

Testvére Plósz Pál (1844-1902) orvos.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1894. máj. 4.; t.: 1902. máj. 9.; ig.: 1906. márc. 23.).

Életút

Testvére Plósz Pál (1844-1902) orvos, az MTA tagja és Plósz Béla (1863-1945) állatorvos. - A pesti tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1868), ügyvédi (1868), váltóügyvédi vizsgát tett (1869), az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.; r.: 1894. máj. 4.; t.: 1902. máj. 9.; ig.: 1906. márc. 23.). - A pesti pénzügyi ügyészség joggyakornoka (1866-1867), a pestvárosi törvényszék tollnoka (1867-1871), pesti belvárosi-lipótvárosi járásbíróság h. bírója (1871-1872), a pesti törvényszék bírója (1872). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a polgári törvénykezés és a váltó- és keresk. jog ny. r. tanára (1872-1884), a bp.- i tudományegyetemen a polgári törvénykezés ny. r., a váltó- és keresk. jog ún. jogosított tanára (1881-1894, 1905-1910). Az Igazságügymin. államtitkára (1894-1899), igazságügy-miniszter (1899. febr. 26.-1905. jún. 18.), a bajai, a regőcei (1894- 1905), a lugosi választóker. ogy.-i képviselője (1910-1914), majd a főrendiház tagja (1914-1918). Valóságos belső titkos tanácsos (1899-től).Alapvetően új eredményeket ért el a m. perjogi tud. kutatások terén, vezető szerepet játszott a m. polgári perjog reformjának végrehajtásában. Fodor Árminnal és Térfy Gyulával ő készítette el a polgári perrendtartás törvényjavaslatát, amelyet a képviselőház az ő előterjesztésében fogadott el (1910). Minisztersége idején lépett hatályba - többek között - a bunvádi perrendtartás, a főudvarnagyi bíróságról szóló tv. és az uzsoratv.

Főbb művei

F. m.: Tanulmány a perrend 95. §-ának értelmezéséhez. Jogtudományi Közlöny 1873
A halál általi hitelesítésrõl. Jogtudományi Közlöny 1874
A szóbeli eljárásban megengedõ jogorvoslatokról. In: Az V. Magyar Jogászgyűlés Évkönyve Budapest,1874
A keresetjogról. Magyar Igazságügy 1876
Adalékok a keresetjog elméletéhez. Magyar Igazságügy 1879
Beiträge zur Theorie des Klagerechtes. Leipzig,1880
A magyar váltójog kézikönyve. Budapest,1877
A magánokiratok bizonyító ereje, különös tekintettel azokalakjára. Magyar Igazságügy h.n.,1886
A perbeli semmisségekrõl. A semmiség fogalma a polgári perjogban. Akadémiai Értesítõ 1895
A törvényes vélelem természete. Budapest,1911
A perbeli beismerésrõl. Budapest,1907
A polgári per szerkezete azúj perrendtartásban. Budapest,1911
A polgári perrendtartás. Budapest,1912
A bizonyítási teherrõl. Budapest,1916
Zwei Vorträge aus dem ungarischen Zivilprozessrecht. Berlin,1917
A jogi oktatás reformjáról. Magyar Jogi Szemle 1922
P. S.összegyűjtött dolgozatai. Budapest,1927.

Irodalom

Irod.: Magyary Géza:P. S. ig. és t. tag emlékezete. Budapest,1927
Kengyel Miklós:In memoriam P. S. Mozzanatok az 1911. évi polgári perrendtartás keletkezésének történetébõl. Bírák Lapja 1996
Plósz Sándor:A Plósz-család, avagy a név kötelez. Magyar Nemzet h.n.,1999

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013