Podmaniczky Géza
Podmaniczky Géza

2022. augusztus 12. Péntek

Podmaniczky Géza, podmanini és aszódi br.

nagybirtokos, csillagász

Születési adatok

1839. március 26.

Aszód, Pest-Pilis-Solt vármegye

Halálozási adatok

1923. augusztus 26.

Kartal, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye


Család

Sz: Podmaniczky Andor (1799–1861), losonczi Gyürky Teréz. F: 1865-től gr. Degenfeld-Schonburg Berta (1837–1928).

Iskola

Tanulmányait magánúton végezte. Az MTA tagja (t.: 1889. máj. 3.).

Életút

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei evangélikus esperesség világi felügyelője, a Főrendiház tagja. Valóságos belső titkos tanácsos (1896-tól). Híres vadászként részt vett a gödöllői királyi falkavadászatokon, majd maga is országos hírű vadászatokat rendezett, amelyeknek felépíttette kiskartali vadászkastélyát (1868-ban). Később Konkoly-Thege Miklós biztatására és tervei alapján, kiskartali birtokán magán-csillagvizsgálót létesített (1884-ben), ahol számos neves csillagász is dolgozott. Az obszervatórium fő műszere egy 19 cm-es Merz–Cooke refraktor volt, amellyel elsősorban Nap-, Hold- és bolygómegfigyeléseket, ill. meteorészleléseket végeztek (a csillagda műszereit 1922-ben az egyetemi csillagvizsgáló kapta meg). Felesége, Degenfeld Berta tekinthető az első amatőr csillagásznőnek Magyarországon. Kövesligethy Radóval 1885. aug. 22-én elsőként figyelte meg az Androméda-köd szupernóváját, az első extragalaktikus szupernóvát. Fennmaradtak a kiskartali csillagászati észlelőkönyvek, amelyek szerint Podmaniczky Géza is rendszeresen végzett megfigyeléseket. A tudományok, elsősorban a csillagászat bőkezű mecénása volt: mint a Pesti Evangélikus Egyházmegye világi felügyelője nagy szerepet játszott abban, hogy az evangélikus egyház 1890-ben meg tudta vásárolni az elhagyott aszódi Podmaniczky-kastélyt, amelyben aztán létrehozta az Evangélikus Leánynevelő Intézetet. Szintén 1890-ben, kb. 35 000 kötetből álló könyvtárat létesített, amelynek jelentékeny részét tudománytörténeti munkák tették ki. A Podmaniczky–Degenfeld Könyvtárat a család kései leszármazottai az evangélikus egyháznak adományozták. Podmaniczky Géza halála után, felesége 100 000 koronát adott az MTA- nak (1921-ben).

Emlékezet

A Nemzetközi Csillagászati Unió kisbolygót nevezett el Podmaniczky Gézáról, feleségéről és kiskartali csillagdájukról is (Podmaniczky 2005GD; Degenfeld 2005GA és Kiskartal 2005GH1 néven, 2009. szept. 4-én; mindhármat Sárneczky Krisztián találta meg 2005-ben).

Szerkesztés

Vadászattal és lóversenyzéssel kapcsolatos írásai elsősorban a Vadász- és Versenylapban (1862-től), a Gazdasági Lapokban (1870-től) és a Földművelési Érdekeinkben jelentek meg (1874-től).

Főbb művei

F. m.: A gödöllői szarvas-vadászatok. (Vadász- és Versenylap, 1862)
Az akadályverseny szabályairól. (Vadász- és Versenylap, 1865)
Szabolcsi agarászat. (Vadász- és Versenylap, 1868)
A répaczukorgyári hulladék takarmány értékéről. (Gazdasági Lapok, 1870)
A mi vadászlovaink. (Földművelési Érdekeink, 1874).

Irodalom

Irod.: Kövesligethy Radó: A kis-kartali csillagvizsgáló torony. (Természettudományi Közlöny, 1883)
Wonaszek Antal: A kis-kartali csillagvizsgáló intézet tevékenysége. (Bp., 1901)
Tass Antal: A magyar csillagászat története. (Stella, 1928).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője