Pór Antal
Pór Antal

2024. április 17. Szerda

Pór Antal

történész, római katolikus pap

Születési adatok

1834. október 18.

Esztergom

Halálozási adatok

1911. szeptember 8.

Esztergom


Iskola

A bécsi Pázmáneumban teológiát hallgatott (1851–1857), pappá szentelték (1857). Az MTA tagja (l.: 1872. máj. 24.; r.: 1892. máj. 5.).

Életút

A forradalom és szabadságharc idején honvédként harcolt (1849), orosz hadifogságban volt (1849–1850). Tanulmányai befejezése után a nagyszombati érseki főgimnázium r. tanára (1857–1872), esztergom-belvárosi plébános (1872–1874), esperes (1874–1880), pozsonyi kanonok (1880-tól), c. apát (1886-tól), esztergomi mesterkanonok (1893-tól), honti főesperes (1903-tól). Szabadelvű párti programmal Esztergom város országgyűlési képviselője (1875–1881). Középkori magyar és egyetemes történelemmel, elsősorban Anjou-kori magyar történelemmel, I. Nagy Lajossal és korával, egyháztörténettel foglalkozott. 1906-ban 8000 koronát adott az MTA-nak. Írásai egy része álnéven jelent meg. Fontosabb álnevei: Lászlófi Antal, Agricola, Kárász Huba.

Elismerés

Az MTA Magyar Hölgyek-díja (1869 és 1871).

Főbb művei

F. m.: I. Frigyes császár viszonya Oroszlán Henrikhez. (Buda, 1870)
Hellas földirata és hellén államrégiségek. (Pest, 1871)
Szent István király. (Pest, 1871)
Róma története a nyugati birodalom elenyésztéig. (Bp., 1873)
Hunyadi János. (Bp., 1873)
Enea Silvio Piccolomini viszonya Magyarországhoz. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1877. nov. 19.
megjelent: Budapesti Szemle, 1878
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1877)
Aeneas Sylvius II. Pius pápa. (Bp., 1880)
Ipolyi Arnold váradi püspök élete és munkái vázlata. (Bp., 1886)
Trencsényi Csák Máté. (Magyar történeti életrajzok. Bp., 1888
CD-Rom, 2003)
Habsburg Ágnes magyar királyné és Erzsébet hercegasszony, az Árpád-ház utolsó sarja. (Bp., 1888)
Bánk bán Melindája. (Kolozsvár, 1890)
Az Osl nemzetség története a XIII. és a XIV. században. (Bp., 1892)
Nagy Lajos. (Bp., 1892)
Nagy Lajos magyar király viszonya Giannino de Guccio francia trónkövetelőhöz. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1892. okt. 10.
megjelent: Értekezések a történeti tudományok köréből. 15. köt. Bp., 1892
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1892)
Az erdélyi vajdák sorozata a XIV. század végéig. (Kolozsvár, 1893)
Az Anjouk kora. (A magyar nemzet története. III. Bp., 1895
hasonmás kiad. 1995
CD-Rom 2002)
Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz. (Bp., 1900)
Erzsébet királyné magyar zarándoklása 1357-ben. (Bp., 1901)
A magyar Anjouk igényei a lengyel trónra. (Kolozsvár, 1902)
Magyar–lengyel érintkezés a XIV. században. (Bp., 1903)
A magyar Anjouk lengyel krónikása, Czarnkovi János. (Kolozsvár, 1904)
Keszei Miklós. (Magyar Történeti Életrajzok. Bp., 1905
CD-Rom, 2003)
De Surdis II. János esztergomi érsek. (Bp., 1907).

Irodalom

Irod.: Dudek János: P. A. (Religio, 1911)
P. A. (Századok, 1911)
Karácsonyi János: Emlékbeszéd P. A. r. tag felett. (Bp., 1913)
Ortvay Tivadar: P. A. (Turul, 1913)
Márki Sándor: P. A. emlékezete. (Századok, 1916).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője