Preisz Hugó
Preisz Hugó

2024. február 29. Csütörtök

Preisz Hugó, 1918-tól rumai

orvos, mikrobiológus, bakteriológus

Születési adatok

1860. szeptember 21.

Ruma, Horvátország

Halálozási adatok

1940. július 5.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1923. máj. 11.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori (1885), műtősebészi okl. szerzett (1890), majd franciao.-i, németo.-i és belgiumi int.- ekben folytatott kutatásokat (1890-1891), az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1923. máj. 11.). - A bp.-i tudományegyetem Kórbonctani Int. gyakornoka (1885), egy. tanársegéde (1885-1887), a Törvényszéki Orvostani Int. és a II. sz. Sebészeti Klinika egy. tanársegéde (1888-1890). Az Áll. Bakteriológiai Int. ig.-ja (1891-1931), egyúttal az Állatorvosi Akad.-n a bakteriológiai ny. rk. (1894-1895), ny. r. tanára (1895-1906), majd a bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a bakteriológia (1906-1931) és az ált. kór- és gyógytan ny. r. tanára (1914-1931), az Ált. Kórtani és Bakteriológiai Int. ig.-ja (1906-1931); közben az Orvostud. Kar dékánja (1912-1914) és az egyetem rektora (1926-1927).A mo.-i bakteriológia tudomány megalapítója, nevéhez fűződik a részben róla elnevezett Preisz-Nocard-féle baktérium, a rágcsálók pszeudotuberkulózisának felfedezése. Jelentős eredményeket ért el a szarvasmarha-gümőkór és a sertéspestis bakteriológiai tisztázása terén, megszervezte a diftéria elleni szérum, vmint több orvosi és állatorvosi diagnosztikum üzemszerű termelését. Elsőként tisztázta a lépfene-baktérium burokképzése és virulenciája közötti összefüggéseket.

Főbb művei

F. m.: A szív fejlõdési rendellenességeirõl. Budapest,1885
Adatok a veleszületett szívbajok tanához. Budapest,1890
Összehasonlító tanulmányok a bacillaris pseudotuberculosisokról. Budapest,1893
A gyermekek diphteriás hűlésérõl. Budapest,1895
Tanulmányok a sertéspestis és sertésseptikaemia - sertéskolera és sertésvész - okára vonatkozólag. Budapest,1897
Bakteriologia. Budapest,1899
A pestisrõl. Budapest,1900
Vizsgálatok a lépfenebacillus variálásáról és szelidülésének mibenlétérõl.Eger,1911
Vizsgálatok az antipneumococcus-serum hatása módjáról. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1915
Kórtani jegyzetek. Budapest,1922
Kórtani jegyzetek. Budapest,1925
Die Bakteriophagie vornehmlich auf Grund eigener Untersusuchungen. Jena,1925
Vizsgálatok a bakteriophagiáról. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1926
Louis Pasteur munkája a fertõzõ betegségek oktana terén. In: Az MTA Pasteur-emlékünnepe Budapest,1927
Az infectio és immunitas tanánakelemei. Budapest,1936
Az általános kórtan vázlata. Budapest,1939.

Irodalom

Irod.: Manninger Rezsõ:P. H. Állatorvosi Lapok 1940
Alföldi Zoltán:P. H. és a magyar mikrobiológia. Orvostörténeti Közlemények 1958
Karasszon Dénes:In honorem professoris Hugo Preisz. Annales Immunologiae Hungariae 1986
Karasszon Dénes:P. H. emlékezete. Orvosi Hetilap 1986
Szent-Iványi Tamás:Megemlékezés Hutyra Ferencről és P. H.-ról, születésük 125 éves évfordulóján. Magyar Állatorvosok Lapja 1986
Nász István:P. H. In: Híres magyar orvosok Budapest,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője