Preisz Hugó
Preisz Hugó

2021. június 23. Szerda

Preisz Hugó, 1918-tól rumai

orvos, mikrobiológus, bakteriológus

Születési adatok

1860. szeptember 21.

Ruma, Horvátország

Halálozási adatok

1940. július 5.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1923. máj. 11.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori (1885), műtősebészi okl. szerzett (1890), majd franciao.-i, németo.-i és belgiumi int.- ekben folytatott kutatásokat (1890-1891), az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1923. máj. 11.). - A bp.-i tudományegyetem Kórbonctani Int. gyakornoka (1885), egy. tanársegéde (1885-1887), a Törvényszéki Orvostani Int. és a II. sz. Sebészeti Klinika egy. tanársegéde (1888-1890). Az Áll. Bakteriológiai Int. ig.-ja (1891-1931), egyúttal az Állatorvosi Akad.-n a bakteriológiai ny. rk. (1894-1895), ny. r. tanára (1895-1906), majd a bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a bakteriológia (1906-1931) és az ált. kór- és gyógytan ny. r. tanára (1914-1931), az Ált. Kórtani és Bakteriológiai Int. ig.-ja (1906-1931); közben az Orvostud. Kar dékánja (1912-1914) és az egyetem rektora (1926-1927).A mo.-i bakteriológia tudomány megalapítója, nevéhez fűződik a részben róla elnevezett Preisz-Nocard-féle baktérium, a rágcsálók pszeudotuberkulózisának felfedezése. Jelentős eredményeket ért el a szarvasmarha-gümőkór és a sertéspestis bakteriológiai tisztázása terén, megszervezte a diftéria elleni szérum, vmint több orvosi és állatorvosi diagnosztikum üzemszerű termelését. Elsőként tisztázta a lépfene-baktérium burokképzése és virulenciája közötti összefüggéseket.

Főbb művei

F. m.: A szív fejlõdési rendellenességeirõl. Budapest,1885
Adatok a veleszületett szívbajok tanához. Budapest,1890
Összehasonlító tanulmányok a bacillaris pseudotuberculosisokról. Budapest,1893
A gyermekek diphteriás hűlésérõl. Budapest,1895
Tanulmányok a sertéspestis és sertésseptikaemia - sertéskolera és sertésvész - okára vonatkozólag. Budapest,1897
Bakteriologia. Budapest,1899
A pestisrõl. Budapest,1900
Vizsgálatok a lépfenebacillus variálásáról és szelidülésének mibenlétérõl.Eger,1911
Vizsgálatok az antipneumococcus-serum hatása módjáról. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1915
Kórtani jegyzetek. Budapest,1922
Kórtani jegyzetek. Budapest,1925
Die Bakteriophagie vornehmlich auf Grund eigener Untersusuchungen. Jena,1925
Vizsgálatok a bakteriophagiáról. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1926
Louis Pasteur munkája a fertõzõ betegségek oktana terén. In: Az MTA Pasteur-emlékünnepe Budapest,1927
Az infectio és immunitas tanánakelemei. Budapest,1936
Az általános kórtan vázlata. Budapest,1939.

Irodalom

Irod.: Manninger Rezsõ:P. H. Állatorvosi Lapok 1940
Alföldi Zoltán:P. H. és a magyar mikrobiológia. Orvostörténeti Közlemények 1958
Karasszon Dénes:In honorem professoris Hugo Preisz. Annales Immunologiae Hungariae 1986
Karasszon Dénes:P. H. emlékezete. Orvosi Hetilap 1986
Szent-Iványi Tamás:Megemlékezés Hutyra Ferencről és P. H.-ról, születésük 125 éves évfordulóján. Magyar Állatorvosok Lapja 1986
Nász István:P. H. In: Híres magyar orvosok Budapest,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013