Prékopa András
Prékopa András

2023. december 5. Kedd

Prékopa András

matematikus

Születési adatok

1929. szeptember 11.

Nyíregyháza

Halálozási adatok

2016. szeptember 18.

Budapest

Temetési adatok

2016. szeptember 29.

Budapest

Fiumei út


Család

Régi nyíregyházi iparos és kereskedő családból származott, családja ősei a Felvidékről származnak, ahol egy, Turócszentmárton és Kossuthfalva melletti település viseli ezt a nevet. Sz: Prékopa András, Tirpák Gabriella. F: 1962-től Széchenyi Kinga Irma (1941–) angol szakos középiskolai tanár, műfordító, szobrászművész, a gróf Széchenyi család leszármazotta. Leánya: Prékopa Mónika (1963–) jogász, ügyvéd és Prékopa Judit (1972–) közgazdász. 

Iskola

Elemi és középiskoláit Nyíregyházán és Marosvásárhelyen végezte, a nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnáziumban éretts. (1947). A Debreceni Tudományegyetemen matematika–fizika–ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1952), a matematikai tudományok kandidátusa (1956), doktora (1971), az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.; r.: 1985. máj. 9.). 

Életút

A BME Matematikai Tanszéke tanársegéde (1952), az MTA–TMB-n Rényi Alfréd aspiránsa (az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetében [AMI], 1952–1955). Az MTA Matematikai Kutatóintézete tud. munkatársa (1955–1956), az ELTE TTK Valószínűségszámítási Tanszéke egy. adjunktusa (1956–1963), egy. docense (1963–1968). A BME Villamosmérnöki Kar Matematika Tanszéke (1968. júl. 1.–1977. jún. 30.), a Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszéke egy. tanára (1977. júl. 1.–1983. jún. 30.), az ELTE TTK Operációkutatási Tanszéke egy. tanára (1983. júl. 1.–1999. dec. 31.). Az MTA Matematikai Kutatóintézet Operációkutatási Osztálya (1959–1970), az MTA Számítástechnikai Központ Alkalmazott Matematikai Osztálya (1970–1977), az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) Operációkutatási Főosztálya vezetője (1977–1985). A New Brunswick-i Rutgers Egyetem (USA, 1985-től), a Wisconsini Egyetem (1987–1988), a Stanford Egyetem vendégprofesszora (1988). A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szakértője (1958–1965). 

Valószínűségelmélettel, operációkutatással, elsősorban sztochasztikus rendszerek optimalizálásával és matematikai statisztikával foglalkozott, az ún. valószínűséggel korlátozott modellel kapcsolatos vizsgálatok kezdeményezője. Megalkotta az ún. logkonkáv mértékek elméletét, amelynek segítségével a feladatok egy széles osztályának numerikus megoldhatósági kérdését sikerült tisztáznia. Számos idevágó modellt fogalmazott meg, amelyek bonyolult, nagyméretű rendszerek megbízhatósági feltétel melletti tervezését és működtetését segítik, s ezeket alkalmazta víztározó rendszerekre, együttműködő villamosenergia-rendszerekre, ill. termelési, készletezési és egyéb problémák megoldására. Legújabb eredményei a sokdimenziós terekben elhelyezkedő halmazok valószínűségeinek kiszámításával kapcsolatosak. – Hatékony vízszint-szabályozási módszert dolgozott ki a Balatonra és tározórendszer-irányítási modellt a Tiszalöki–kiskörei-rendszerre. Új, napi villamosenergia-termelési modellt és módszert fejlesztett ki, amely együtt szerepelteti az erőműveket a hálózattal. Egy másik modellje együttműködő villamosenergia-rendszerek kapacitástervezésével foglalkozott. Részt vett továbbá diétetikai rendszerek (többféle diéta megtervezésére alkalmas, előírt költséghatárokon belül mozgó) kialakításában.

 

Jelentős szerepet játszott az első magyarországi informatikus nemzedék és az első hazai számítógépes szakemberek kinevelésében. Az operációkutatás egyik meghonosítója (az ELTE TTK-n; első lineáris programozási előadását 1958-ban tartotta). Kezdeményezésére, az egyetemi reform keretei között, 1965-ben elfogadták az operációkutatási szakirány létesítését (az első évfolyam 1969-ben végzett, a diploma egyenértékű az angolszász egyetemek „master in operation research” fokozatával). Nevéhez fűződik továbbá az első operációkutatási tanfolyam megszervezése (a korábban végzett matematikus oklevéllel rendelkezőknek, a Bolyai Társulatban, 1967–1969). Az ELTE egyetemi számítástechnikai bizottság alapító tagja (1967) és az egyetem első számítógépének installálója (1968). Miután az ELTE-n mégsem jöhetett létre egy önálló Operációkutatási Tanszék, a BME Villamosmérnöki Karához szerződött (1968-ban, majd részt vett a matematikus-gépészmérnök szakirányú képzés kialakításában, 1977-től). Utolsó éveiben matematikatörténettel, Bolyai János (1802–1860) munkásságával és a magyarországi operációkutatás történetével foglalkozott. 

Elismertség

Az MTA–TMB Matematikai Bizottsága (1981–1985), az MTA Etikai Bizottsága tagja (1993–2004); Operációkutatási Bizottsága elnöke (1979–1985). A Bolyai János Matematikai Társaság Alkalmazott Matematikai Szakosztályának elnöke (1964–1985), majd a Társaság tb. elnöke (1996-tól). A Magyar Operációkutatási Társaság alapító t. tagja (1991-től), tb. elnöke (1992-től).

 

A Mexikói Nemzeti Mérnöki Akadémia (1977-től), a New York-i Tudományos Akadémia tagja (1987-től). A Mathematical Programming Society tagja és a Committee on Stochastic Programming elnöke (1981–1989). Az International Association for Financial Engineers, az International Society for Operations Research and Management Science és az International Statistical Institute tagja. 

 

A Szabolcs-Szatmár Megyei Öregdiákok Egyesülete elnöke (1980–1997). 

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2005).

 

Grünwald Géza-díj (1956), Benedikt Ottó-díj (1979), MTESZ Díj (1983), Szele Tibor-emlékérem (1994), Széchenyi-díj (1996), az Arany János Közalapítvány Nagydíja (2002), Egerváry Jenő-emlékplakett (2004).  

 

Az Európai Operációkutatási Társaságok Aranyérme (Euro Gold Medal, 2003), az Informs Optimalizálási Társaság Leonid Khachiyan-díja (= Leonyid Genrikovics Hacsiján-díj, 2012) és Elnöki Díja (2014).

 

Az Óbudai Egyetem tb. doktora (2016). 

Szerkesztés

Az Alkalmazott Matematikai Lapok főszerkesztője (1979–1990). Az Acta Cybernetica, a Problems of Control and Information Theory és a Discrete Applied Mathematics c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. 

Főbb művei

F. m.: Egy valószínűségszámítási feladatról. (Első Magyar Matematikai Kongresszus Közleményei, 1952)
On Composed Poisson Distributions. (Acta Mathematica, 1952)
Hosszú láncmolekulák bomlási folyamatának valószínűségszámítási tárgyalása. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1953)
A valószínűség elemei. 1–2. (Középiskolai Matematikai Lapok, 1953)
A várható érték. (Középiskolai Matematikai Lapok, 1954)
Sztochasztikus halmazfüggvények. Kand. értek. (Bp., 1955)
Extension of Multiplicative Set Functions with Values in a Banach Algebra. – On the Independence in the Limit of Sums Depending on the Same Sequence of Independent Random Variables. Rényi Alfréddel. (Acta Mathematica, 1956)
Független valószínűségi változók végtelen sorainak konvergenciájáról. – Banach-algebrából vett értékű multiplikatív halmazfüggvények kiterjesztése. (MTA III. Osztálya Közleményei, 1956)
Lineáris metilszilikon-olajok átrendeződésének matematikai tárgyalása. 1–2. Török Ferenccel. (MTA Matematikai Kutatóintézete Közleményei, 1956)
Sztochasztikus halmazfüggvényekről. 1–3. (MTA III. Osztálya Közleményei, 1956–1957
angolul: On Stochastic Set Functions. 1–3. Acta Mathematica, 1956–1957)
Bevezetés a valószínűségszámításba. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. 3583. Bp., 1956 és utánnyomások: 1957–1961)
On the Compound Poisson Distributions. (Acta Mathematica Szegediensis, 1957)
On Poisson and Composed Poisson Stochastic Set Functions. (Studia Mathematica, 1957)
On Secondary Processes Generated by Random Point Distributions of Poisson Type. 1–2. (Annales Universitatis Budapestinensis. Sectio Mathematica, 1958–1959)
Matematikai jegyzetek. I–IV. köt. I. Analízis. II. Lineáris algebra. III. Valószínűségszámítás. IV. Matematikai statisztika. Éltető Ödönnel. (Bp., 1958–1960)
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. (Pattantyús: Gépész- és villamosmérnökök kézikönyve. II. köt. Bp., 1961)
Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal. Monográfia. (Bp., 1962
2. kiad. 1972
3. kiad. 1974
4. kiad. 1980)
Bevezetés a valószínűségelméletbe és a matematikai statisztikába. Scharnitzky Viktorral. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. 4259. Bp., 1964)
Colloquium on Applications of Mathematics to Economics. 18–22. June. 1963. Budapest. Szerk. P. A. (Bp., 1965)
Nature of Random Variation in the Nutrient Composition of Meals. Bálintfy, Joseph L.-lel. (Health Services Research, 1966)
On the Probability Distribution of the Optimum of a Random Linear Program. (SIAM Journal on Control, 1966)
Az operációkutatás matematikai módszerei. (Lineáris programozás. 1. Bp., 1968)
Sztochasztikus rendszerek optimalizálási problémái. Doktori értek. (Bp., 1970)
Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény. Többekkel. (Bp., 1971)
Logarithmic Concave Measures with Application to Stochastic Programming. (Acta Mathematica Szegediensis, 1971)
A lineáris programozás egy kombinatorikus jellegű tárgyalásmódja. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 1971)
A „megengedett irányok” elnevezésű nemlineáris programozási módszer kiterjesztése kvázikonkáv feltételi függvények esetére. (MTA Számítástechnikai Központja Közleményei, 1972)
Inventory Control and Water Storage. Proceedings of the 7. Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. Sept. 11–17. Győr. 1971. Szerk. P. A. (Amsterdam–London–Bp., 1973)
On Logarithmic Concave Measures and Functions. (Acta Mathematica Szegediensis, 1973)
Contributions the Theory of Stochastic Programming. (Mathematical Programming, 1973)
Optimális szintszabályozás sztochasztikus programozás felhasználásával. (Mérés és Automatika, 1974)
A STABIL sztochasztikus programozási modell és annak kísérleti alkalmazása a magyar villamosenergia-iparra. Deák Istvánnal, Ganczer Sándorral és Patyi Károllyal. – Az s, S sztochasztikus készletmodell kiterjesztése intervallumszerű érkezési folyamat esetére. Gerencsér Lászlóval. – Egy új, többdimenziós gammaeloszlás és annak illesztése empirikus adatokhoz. Szántai Tamással. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 1975)
Photodermatoses Induced by Oral Contraceptives. Többekkel. (Archives of Dermatological Research, 1975)
Progress in Operations Research. Proceedings of the 12. Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. Aug. 26–30. Eger. 1974. Szerk. P. A. (Amsterdam–London–Bp., 1976)
A hazai alkalmazott matematika helyzete és problémái. (Magyar Tudomány, 1976)
Sztochasztikus programozáson alapuló, megbízhatósági jellegű készletmodellek. Kelle Péterrel. – Árvízi tározók méretezése sztochasztikus programozással. – Egy új módszer sorbakapcsolt tározórendszer tervezésére a sztochasztikus programozás felhasználásával. Rapcsák Tamással és Zsuffa Istvánnal. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 1976)
Studies in Applied Stochastic Programming. Szerk. P. A. (MTA SZTAKI Tanulmányok. Bp., 1978)
A New Multivariate Gamma Distribution and Its Fitting to Empirical Streamflow Data. Szántai Tamással. – Serially Lineked Reservoir System Design Using Stochastic Programming. Rapcsák Tamással és Zsuffa Istvánnal. (Water Resources Research, 1978)
Flow Control Reservoir System Design. Szántai Tamással. (Mathematical Programming Study, 1978)
Az optimalizáláselmélet kialakulásának történetéről. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 1978)
A statisztikai döntéselmélet fejlődése napjainkig. (Statisztikai Szemle, 1978)
A dysthemiás és hysteriás neurózis, valamint a psychopatias magatartás Eysenck–Gray-féle elméletének játékelméleti modellje. Kopp Máriával és Skrabski Árpáddal. (Ideggyógyászati Szemle, 1978)
Survey of Mathematical Programming. Proceedings of the 9th International Mathematical Programming Symposium. Aug. 23–27. Budapest. 1976. I–III. köt. Szerk. P. A. (Amsterdam–Oxford–New York–Bp., 1979)
Neumann János matematikai, közgazdasági és operációkutatási munkássága. (Neumann János-emlékkötet. Bp., 1979)
Lineáris programozás. 1–2. (Középiskolai Matematikai Lapok, 1979)
Studies on Mathematical Programming. Válogatás a Mátrafüreden, 1975. jan. 21.–febr. 6-án tartott 3. Matematikai Programozási Konferencia anyagából. Szerk. P. A. (Mathematical Methods of Operation Research. 1. Bp., 1980)
Recent Results in Stochastic Programming. Proceedings of the Meeting on Stochastic Programming. Jan. 28.–Febr. 3. Oberwolfach. 1979. (Lecture Notes in Economics and Mathematical System. Berlin [etc.], 1980)
On the Development of Optimization Theory. (The American Monthly, 1980)
Többlépcsős sztochasztikus programozási modell tározórendszer irányítására. Szántai Tamással. – Készletszintek optimális szabályozása és annak alkalmazása a Balaton vízszabályozására. Szántai Tamással. (Hidrológiai Közlöny, 1980)
Sztochasztikus programozási modellek és alkalmazásuk. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1980. jan. 29.
megjelent: MTA SZTAKI Tanulmányok, 1980 és Magyar Tudomány, 1980)
Gyakorlati vonatkozású alkalmazott matematikai-számítástechnikai eredmények. (Magyar Tudomány, 1982)
Operations Research Software Descriptions. I–II. köt. Szerk. Kéri Gerzsonnal. (MTA SZTAKI Tanulmányok. Bp., 1983)
A sztochasztikus programozás és a statisztika kapcsolata. (A Budapesti Műszaki Egyetem bicentenáriumi ünnepsége keretében a Gépészmérnöki Karon rendezett tudományos ülésszak előadásai. Bp., 1984)
Studies in Applied Stochastic Programming. Szerk. P. A. (MTA SZTAKI Tanulmányok. Bp., 1985)
System Modelling and Optimization. Proceedings of the 12th IFIP Conference. Sept. 2–6. Budapest. 1985. Szerk. Szelezsán Jánossal. (Lecture Notes in Control and Information Sciences. Berlin [etc.], 1986)
Stochastic Programming 84. I–II. köt. Szerk. Wels, Roger J. B.-vel. (Mathematical Programming Study. 27–28. Amsterdam [etc.], 1986)
Valószínűségek sokdimenziós terekben. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1986. szept. 24.)
Boole–Bonferroni Inequalities and Linear Programming. (Operations Research, 1988)
The Discret Moment Problem and Linear Programming. (Discrete Applied Mathematics, 1990)
Stochastic Programming. Monográfia. (Mathematics and Its Applications. Kluwer Academic Publishers. 324. Dordrecht–Boston–London–Bp., 1995)
Folyók vízjárásának elemzése a kisvizek tartományában. Bosznay Ádámmal, Szántai Tamással, Zsuffa Istvánnal. (Hidrológiai Közlöny, 1997)
Gondolatok a matematikáról. (Confessio, 1998 és Debreceni Szemle, 1999)
Bounds on Probabilities and Expectations Using Multivariate Moments of Discrete Distributions. (Studia Mathematica, 1999)
Függvények féloldalas approximációja polinomokkal. Nagy Gergellyel. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 2000)
Zéró. (Természet Világa, 2001)
Kétszáz éve született Bolyai János. (Fizikai Szemle, 2002)
Kétszáz éve született Bolyai János. – Bolyai János forradalma. 1–3. (Természet Világa, 2002)
Bolyai János-emlékkonferencia az Akadémián. (Magyar Tudomány, 2002 és Természet Világa, 2003)
Farkas Gyula élete és munkássága. Szerk. Martinás Katalin, az előszót írta P. A. (Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Termodinamikai Szakcsoportja kiadványa. Bp., 2003)
Bolyai János felfedezésének előzményei és utóhatása. (Bolyai-emlékkönyv. Bolyai János születésének 200. évfordulójára. Bp., 2004)
Egy többváltozós hasznossági függvény. Mádi-Nagy Gergellyel. – Alsó és felső korlátok rendszerek működési idejének várható értékére. Horváth Alice-szel. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 2004)
A magyarországi matematika történésze. Szénássy Barna élete és munkássága. (Természet Világa, 2005)
The Revolution of János Bolyai. (Non-Eucledian Geometries. János Bolyai Memorial Volume. Szerk. is Molnár Emillel. Mathematics and Its Applications. 581. New York, 2006)
Kiss Elemér. (Magyar Tudomány, 2007)
George Dantzig. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 2007)
A bolognai folyamat és a matematikusképzés. (Valóság, 2008)
Bolyai János élete, munkássága és kultúrtörténeti hatása. (Magyar Tudomány, 2010)
Bolyai-emlékszám. A Matematikai Lapok különszáma. Vendégszerk. P. A. (Bp., 2010)
Természetes vízfolyások öntözővízkészletének meghatározását célzó matematikai modellek. Szántai Tamással és Zsuffa Istvánnal. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 2010)
Ember–környezeti játékelméleti modell. Kopp Máriával. – 25 évvel ezelőtt halt meg Sváb János, a biometria hírneves tudósa. (Magyar Tudomány, 2011)
Bivariate Bonferroni-Type Inequalities Based on Multivariate Lagrange Interpolation. Mádi-Nagy Gergellyel. Mádi-Nagy Gergellyel. (Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 2015)
Takács Lajos. (Magyar Tudomány, 2016). 

Irodalom

Irod.: A Magyar Operációkutatási Társaság életéből. P. A. életrajza. (Szigma, 1992)
Marik Sándor: A matematika nemzetközi hírű tudósa. P. A. (Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2005). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője