Radvánszky Béla
Radvánszky Béla

2021. október 27. Szerda

Radvánszky Béla, radványi és sajókazai

történész, politikus

Névváltozatok

1875-től br.

Születési adatok

1849. március 1.

Sajókaza, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1906. május 2.

Budapest


Család

Testvére: Radvánszky Géza (1847–1918) politikus.

Iskola

A pesti tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1870-es évek eleje), majd hosszabb nyugat-európai tanulmányutat tett (1875-ig). Az MTA tagja (l.: 1879. máj. 22.; t.: 1887. máj. 13.; ig.: 1891. máj. 8.).

Életút

Szabadelvű párti programmal a szilácsi, majd a korponai választókerület országgyűlési képviselője (1875–1882), Zólyom vm. főispánja (1882–1892). Magyar kir. koronaőr (1894–1906), valóságos belső titkos tanácsos (1895-től). A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság világi másodelnöke (1889–1895). Heraldikával, genealógiával, művelődéstörténettel foglalkozott, vezető szerepet játszott a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság megalapításában. A magyar történettudományban elsők között foglalkozott. „házi történettel” (mindennapok története), feldolgozta a 16–17. sz.-i családélet és háztartás történetét, különösen értékes forráskiadói tevékenységet végzett. Kiadta Rimay János műveit. Özvegye, fiai és leánya 1920–1921-ben 100 000 koronát adott az MTA-nak.

Elismertség

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság alapító elnöke (1883–1906).

Szerkesztés

A Közlemények a báró Radvánszky-levéltárból c. sorozat szerkesztője (1902–1905).

Főbb művei

F. m.: Lakás és bútorzat a XVI. és XVII. században. (Bp., 1883)
Magyar családélet és háztartás a XVI. és a XVII. században. I–III. (Bp., 1879–1896
hasonmás kiad.: 1986)
A régi magyar ékszerek. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1882. febr. 6.
megjelent, kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1882)
Lakodalmak a XVI. és a XVII. században. (Bp., 1883)
Foglalkozás, időtöltés, játék a XVI. és a XVII. században. (Bp., 1887)
Házi történelmünk emlékei. (Bp., 1888)
Gróf Thurzó Szaniszló lakomái. 1603. (Bp., 1893)
Régi magyar szakácskönyvek. (Bp., 1893)
Radvánszky János élete és versei. (Bp., 1904)
Rimay János szerelmes versei. (Bp., 1904)
Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek R. B. gyűjtéséből. Szerk. Hoffmann Gizella. Kiadta Fodor Adrienn. (Szeged, 1989)
szerk.: Rimay János munkái. A Radvánszky- és sajókazai codexek szövege szerint kiadta. (Bp., 1904)
A Héderváry-család oklevéltára. I. Oklevélhasonmások. Závodszky Leventével. (Bp., 1909).

Irodalom

Irod.: Szinnyei József: Írók a Radvánszky családban. (Bp., 1906)
R. Kiss. István: Báró R. B. emlékezete. (Bp., 1907)
Zsilinszky Mihály: Emlékbeszéd báró R. B. t. és ig. tag felett. (Bp., 1907
új kiad.: Borsodi Tájház Közleményei, 1999)
Zsilinszky Mihály: Báró R. B. gyámintézeti elnök élete. (Bp., 1907)
H. Kolba Judit–László Emőke–Vadászi Erzsébet: R. B. és műve a mai kutatások tükrében. (R. B.: Magyar családélet és háztartás a XVI. és a XVII. században. I–III. Bp., 1986
H. Hubert Gabriella: A sajókazai Radvánszky- könyvtár története. (Szeged, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013